Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Przegląd instalacji przed sezonem grzewczym – na co należy zwrócić szczególną uwagę?

W polskich warunkach sezon grzewczy stanowi większą część roku i trwa średnio 7 miesięcy. Jest to czas intensywnej eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania, na czele z sercem układu, czyli urządzeniem grzewczym. Awaria systemu w czasie niekorzystnej aury pogodowej może się wiązać z utratą komfortu cieplnego i niemałym stresem mieszkańców budynku. Najlepszym sposobem na obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia takiej sytuacji jest wykonywanie regularnych przeglądów i konserwacji instalacji grzewczej. O czym należy pamiętać i jakie czynności wykonać? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym tekście.

Przegląd instalacji gazowej oraz pompy ciepła (flexoTHERM) przed sezonem jest niezwykle ważny

Z tekstu dowiesz się:

 • jak powinien wyglądać coroczny serwis urządzenia grzewczego,
 • jak zadbać o dobre działanie instalacji,
 • dlaczego kontrola instalacji gazowej to wymóg.

Wymiana grzejnika w sezonie grzewczym to nie najlepszy pomysł. Możesz bowiem stracić możliwość ogrzewania danego pomieszczenia, a nawet całego budynku, na dłuższy czas, który potrwa do końca tego remontu. Dlatego warto zadbać wcześniej o przegląd instalacji grzewczej i sprawdzenie, czy wszystko działa jak należy – sama instalacja, grzejniki czy pompy ciepła. Ogrzewanie wymaga bowiem corocznej kontroli! Jak zabrać się za przegląd? Przeczytaj nasz artykuł!

Przegląd pompy ciepła i kotła gazowego – sprawne urządzenie to podstawa

Niezależnie od tego, czy źródłem ciepła jest kocioł gazowy czy pompa ciepła – w każdym przypadku są to urządzenia wymagające wykonywania regularnych, corocznych przeglądów technicznych. Zakres prac serwisowych związanych z taką czynnością będzie się różnił w zależności od specyfikacji technicznej konkretnego modelu urządzenia, jednak można wyróżnić pewne punkty wspólne, które zawsze wymagają uwagi. I tak np. w przypadku kotłów gazowych, wśród wymaganych czynności należy wyróżnić:

 • kontrolę szczelności części gazowej wraz z pomiarem statycznego ciśnienia gazu oraz ciśnienia podczas pracy kotła z pełną mocą,
 • wykonanie analizy spalin i porównanie wyniku zawartości CO2 z wytycznymi producenta urządzenia,
 • czyszczenie wymiennika ciepła od strony komory spalania w przypadku stwierdzenia jego zanieczyszczenia produktami spalania,
 • weryfikację stanu elektrody zapłonowej,
 • weryfikację stanu wszystkich połączeń elektrycznych.

Jak powinien natomiast wyglądać przegląd pompy ciepła? W przypadku tego urządzenia niezmiernie istotna jest kontrola szczelności układu chłodniczego. Sprawność nieszczelnego układu maleje, a ubytek czynnika chłodniczego zawsze prędzej czy później prowadzi do poważnej awarii pompy i jej wyłączenia z eksploatacji.

Większość urządzeń grzewczych stosowanych w domach jednorodzinnych realizuje funkcję podgrzewu c.w.u. we współpracy z pojemnościowym podgrzewaczem wody, który zwykle wyposażony jest fabrycznie w reaktywną anodę magnezową. Jej zadaniem jest ochrona stalowego płaszcza zbiornika przed wchodzeniem w niekorzystne reakcje chemiczne skutkujące korozją i rozszczelnieniem. Związane jest to ze zużywaniem się anody i koniecznością jej cyklicznej wymiany, zwykle nie rzadziej niż raz na dwa lata. Dlatego też kontrola stanu anody to podstawowa, konieczna do wykonania czynność podczas przeglądu.

Przegląd instalacji gazowej w domu – jak powinien wyglądać?

Nawet nowy i w pełni sprawny kocioł czy pompa ciepła (jak np. flexoTHERM) nie będą prawidłowo pełnić swojej funkcji, bez współpracy z odpowiednio działającą instalacją grzewczą. Jej stan również powinien podlegać regularnej kontroli polegającej na:

 • weryfikacji wartości ciśnienia instalacji c.o. w układach zamkniętych i ewentualnego uzupełnienia czynnika grzewczego do wymaganego poziomu,
 • weryfikacji ciśnienia poduszki wstępnej we wszystkich naczyniach wzbiorczych instalacji. Pomiar ciśnienia należy wykonywać tylko na zimnej instalacji, opróżnionej z wody od strony naczynia wzbiorczego, tak aby czynnik grzewczy poprzez swoje oddziaływanie nie powodował generowania błędnych wartości. Nieprawidłowe ciśnienie w naczyniu może skutkować dużymi wahaniami ciśnienia podczas pracy instalacji i regularnym ubytkiem wody z układu poprzez zawór bezpieczeństwa, którego działanie również powinno zostać zweryfikowane,
 • oględzinach stanu izolacji termicznych,
 • kontroli działania wszystkich elementów ruchomych, takich jak pomp obiegowych, zaworów regulacyjnych sterowanych siłownikami elektrycznymi itp. Osady w postaci drobin kamienia kotłowego potrafią zablokować newralgiczne elementy powyższych urządzeń, co ma miejsce głównie podczas dłuższych przerw w ich pracy. W związku z tym, po zakończeniu sezonu grzewczego lepiej jest nie odłączać urządzeń elektrycznych od napięcia, ponieważ w dzisiejszych czasach producenci wielu z nich wyposażają swoje układy regulacji w tzw. funkcję „antystop”, która np. raz na 24 godziny powoduje krótkotrwałe załączenie się pompy lub siłownika zaworu w celu zabezpieczenia przed zablokowaniem.

Przeglądy instalacji gazowej w budynkach – dlaczego są wymagane przez prawo?

Artykuł. 62. 1. Ustawy Prawo budowlane stanowi, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane kontroli przez właściciela lub zarządcę. Wymóg ten dotyczy między innymi przeglądu instalacji gazowej w budynku oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Warto o tym pamiętać, szczególnie w kontekście ubezpieczenia budynku. W sytuacji wystąpienia o odszkodowanie, firmy ubezpieczeniowe zwykle oczekują potwierdzenia wykonywania wymaganych prawem przeglądów instalacji. Brak takich przeglądów może być przeszkodą na drodze do uzyskania rekompensaty za powstałe szkody.

Niedrożny przewód spalinowy to poważny problem skutkujący generowaniem kodów błędów przez kotły gazowe. Na skutek różnych sytuacji, np. prowadzonych prac remontowych, może dojść do jego zablokowania. Zdarza się to również na skutek przedostania się do przewodu małych zwierząt, dla których miejsce to stanowi niemożliwą do opuszczenia pułapkę. Sprawna wentylacja to kolejny, bardzo ważny punkt każdego przeglądu technicznego, szczególnie w sytuacji zastosowania kotłów gazowych. Każdy kocioł, niezależnie od swojej konstrukcji, wymaga sprawnej wentylacji wywiewnej, która zapewni odprowadzenie gazu poza budynek w sytuacji rozszczelnienia instalacji gazowej wewnątrz kotłowni. W przypadku kotłów gazowych z otwartą komorą spalania istotna jest nie tylko wentylacja wywiewna, ale także nawiewna. Otwór dostarczający powietrze do spalania, tzw. „zetka”, niekiedy jest przez właścicieli budynków pomijany lub zaślepiany w celu uniknięcia strat ciepła. Jest to jednak bardzo groźne w skutkach. W procesie niepełnego spalania z powodu braku wystarczającej ilości tlenu może bowiem dojść do wytworzenia się śmiertelnie niebezpiecznego tlenku węgla (czadu).

Zastosowanie się do wszystkich powyższych zaleceń gwarantuje, że instalacja centralnego ogrzewania zapewni mieszkańcom spokój i komfort termiczny. Regularne przeglądy to nie tylko dbałość o sprzęt, ale także zdrowie domowników.

Przeczytaj też: Na czym polega audyt energetyczny budynku?