Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Jak obliczyć koszt podgrzania wody użytkowej?

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej stanowią wysoki udział w bilansie energetycznym nowego budynku. W starym budownictwie koszty te były znacznie mniej zauważalne, ponieważ dominowały w nich straty cieplne (przegrody, wentylacja). Standardy energetyczne budynków w ostatnich latach zdecydowanie się poprawiły, jednak potrzeby wody użytkowej wciąż zależą głównie od oczekiwań mieszkańców. Jak więc obliczyć koszt podgrzania wody niezależnie od rodzaju budynku i źródła ciepła?

Podgrzewanie wody użytkowej do optymalnej, temperatury, co umożliwia ciepłą, komfortową kąpiel

Z tekstu dowiesz się:

 • dlaczego określenie kosztów c.w.u. bywa skomplikowane,
 • jak obliczyć koszty podgrzewania wody.

W przypadku nowych budynków często okazuje się, że moc grzewcza źródła ciepła jest wyższa przy podgrzewaniu c.w.u. (np. kotły dwufunkcyjne z podwyższoną mocą pracy w trybie c.w.u lub pompy ciepła, które wykorzystują naddatek mocy do zapewnienia ciepłej wody). W domach pasywnych energia zużywana na podgrzanie wody użytkowej może stanowić nawet 50% całkowitego bilansu zużycia energii (dla porównania – w domach spełniających WT 2014 było to 10-15%). Dlatego przy obecnym standardzie znaczenie efektywnego podgrzewania wody użytkowej jest bardzo istotne.

Przeczytaj też: Bojler z pompą ciepła a podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

Koszt ogrzania wody – dlaczego trudno określić koszty c.w.u.?

Obliczanie kosztów podgrzewania wody użytkowej wymaga przyjęcia założeń na zasadzie prognoz. Należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym:

 • jakie mogą być indywidualne potrzeby mieszkańców domu,
 • jakie jest zużycie ciepłej wody użytkowej na osobę,
 • jakie są perspektywy zmiany liczby mieszkańców w przyszłości,
 • jaka jest cena ciepłej wody dla danego domu,
 • ile energii potrzeba do podgrzania wody.

Wymagane może być także przeprowadzenie wywiadu z inwestorem, skorzystanie ze wskaźników zużycia wody czy też oparcie się na własnym doświadczeniu doborowym i danych dla istniejących budynków.

Zużycie ciepłej wody użytkowej na osobę może się wahać od około 30 do 70 l dziennie (przeciętnie ok. 50 l), ale może być ono także wyższe, np. przy korzystaniu z dużych wanien. Stąd bardzo ważną wskazówką dla prognozowania zużycia wody będzie informacja o tzw. rodzajach punktów poboru wody.

Optymalna temperatura c.w.u. wynosi ok. 45℃:

Optymalna temperatura wody użytkowej

Podgrzanie wody cena, czyli jak obliczyć koszty c.w.u.?

Obliczenia kosztów podgrzewania wody użytkowej można dokonać za pomocą stosunkowo prostej zależności.

 • Stałą wartością jest ciepło właściwe 4,19 kJ/kgK. Określa ono, ile ciepła przyjmuje lub oddaje 1 kg wody, zmieniając temperaturę o 1 stopień.
 • Również gęstość wody jest wartością przyjmowaną i zależną jedynie od jej temperatury (dla 10℃ = 999,7 kg/m3).

Do obliczeń będzie potrzebna różnica temperatury pomiędzy wodą zimną i podgrzaną. Zwykle przyjmuje się różnicę 35 stopni (10/45℃). Pozostaje jedynie przyjąć ilość podgrzewanej wody oraz uwzględnić sprawność źródła ciepła, a także ewentualne dodatkowe straty ciepła.

Przyjęcie właściwych wartości dla sprawności źródła ciepła i strat ciepła w układzie podgrzewania wody może nie być proste. Wynika to z faktu, że przy użytkowaniu takich urządzeń jak kocioł kondensacyjny czy pompa ciepła występuje znaczny wpływ temperatury roboczej na sprawność pracy. Należy więc z danych technicznych producenta przyjąć odpowiednią wartość sprawności dla pracy w trybie podgrzewania c.w.u. Ostatnim krokiem będzie przyjęcie cen zakupu paliw lub energii elektrycznej. W niektórych przypadkach może to wymagać dodatkowych obliczeń lub przyjęcia założeń eksploatacyjnych.

Jak to wygląda w zależności od tego, czym ogrzewasz budynek? Sprawdzamy!

 • Ogrzewanie wody gazem koszt – o czym należy pamiętać?

Cena 1 m3 gazu ziemnego zależy od przyjętej dla całego budynku taryfy, rocznego zużycia gazu, a także kosztów stałych. Dystrybutorzy nie podają na rachunkach ceny jednostkowej zł/m3, a w formie zł/kWh.

 • Koszt podgrzania wody prądem – najważniejsze informacje

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku podgrzewania c.w.u. prądem. Na koszt 1 kWh energii składają się także opłaty stałe w wysokości zależnej od dostawcy, wybranej taryfy itd. Jeżeli używana jest taryfa 2-strefowa lub 3-strefowa, to koszt 1 kWh energii będzie znacznie zróżnicowany w zależności od przedziału czasowego. Trzeba wówczas przyjąć założenie, czy ciepła woda użytkowa będzie podgrzewana w godzinach szczytu, czy poza nimi. Może o tym decydować regulator elektroniczny kotła czy też pompy ciepła, np. według nastaw czasowych. Jeżeli nie można tego jasno określić, wówczas można przyjąć, że ciepła woda użytkowa będzie korzystać w równym stopniu (50/50) z dwóch stref taryfy (np. 2-strefowej G12w).

Bez względu, czy podgrzewanie wody gazem, czy za pomocą energii elektrycznej wyliczenie kosztów ogrzewania c.w.u. nie należy do najłatwiejszych zadań. Znając jednak tę wartość, możesz optymalizować swoje opłaty poprzez np. zmniejszanie zużycia wody czy zmianę ustawień w urządzeniu grzejącym.

Przeczytaj też: Powietrzna pompa ciepła – ogrzewanie domu i wody w oszczędny sposób