Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Leksykon

Poniżej znajdziesz mały leksykon czyli małe "ABC Techniki Grzewczej"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Aqua-Comfort System
Aqua-Comfort-System; funkcja ACS utrzymuje w stanie gotowości pewną ilość podgrzanej uprzednio wody w płytowym wymienniku ciepła, wykonanym ze stali szlachetnej i w ten sposób zapewnia szybkie dostarczanie ciepłej wody o stałej temperatury na wypływie (np. w kotłach dwufunkcyjnych, np. ecoTEC.
Aqua Kondens System
Aqua-Kondens-System (AKS) wykorzystuje skutecznie ciepło kondensacji również w procesie przygotowywania ciepłej wody i w związku z tym pracuje nadzwyczaj ekologicznie i efektywnie
(np. w kotłach ecoCOMPACT, auroCOMPACT, ecoTEC i ecoVIT).
Atmosferyczne kotły
Kotły centralnego ogrzewania z palnikiem atmosferycznym. Najstarsze i najklasyczniejsze rozwiązanie. Kocioł podłączany do klasycznego komina. – Patrz: Otwarta komora spalania.

B

Biwalentny (dwuwężownicy) podgrzewacz zasobnikowy
Biwalentny (dwuwężownicy) podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody posiada dwa wymienniki ciepła. Wymiennik dolny połączony jest z instalacją solarną, natomiast górny z kotłem grzewczym. W przypadku, gdy energia słoneczna nie wystarcza, aby doprowadzić wodę w podgrzewaczu do odpowiedniej temperatury, to wtedy dodatkowe jej podgrzewanie przejmuje na siebie kocioł.

C

Ciepło spalania
Ciepło spalania jest to energia uwolniona przy całkowitym spaleniu danego paliwa, odniesiona do jego ilości (np. objętości), przy czym powstająca w procesie spalania para wodna ulega całkowitemu skropleniu i oddaje swoje ciepło parowania Technika kondensacyjna wykorzystuje nie tylko ciepło, które powstaje w procesie spalania dająca się zmierzyć za pomocą temperatury spalin (wartość opałowa), lecz także dodatkowo ciepło zawartej w spalinach pary wodnej (ciepło parowania). Oznacza to: technika kondensacyjna wykorzystuje energię, która inaczej (jako strata kominowa) w najbardziej dosłownym znaczeniu uleciałaby kominem
Dwufunkcyjne kotły
Kotły zapewniające centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Ciepła woda użytkowa jest realizowana przepływowo. Kotły rekomendowane do mieszkań i domów o niskim poborze ciepłej wody.

G

Grupa bezpieczeństwa zasobnika
Grupa bezpieczeństwa zabezpiecza podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody przed zbyt wysokim ciśnieniem i składa się z następujących elementów: zawór bezpieczeństwa (zabezpiecza podgrzewacz wody użytkowej przed zbyt wysokim ciśnieniem), króciec pomiarowo-kontrolny, zawór zwrotny (nie dopuszcza, aby podgrzana woda użytkowa wracała do zimnej części jej sieci), przyłącze manometru oraz lejek odpływowy.
Grupa bezpieczeństwa jest atestowana (UDT) razem z podgrzewaczem zasobnikowym wody użytkowej.
Grzejnik pokojowy
Do grzejników pokojowych zalicza się różne rodzaje radiatorów żeliwnych i stalowych, grzejniki płytowe, konwektory oraz specjalne odmiany konstrukcyjne grzejników, jak np. grzejniki łazienkowe w postaci suszarek do ręczników. Grzejnik pokojowy oddaje ciepło poprzez konwekcję (unoszenie się ciepłego powietrza) i poprzez promieniowanie.
Jednofunkcyjne kotły
Kotły zapewniające pracę na centralne ogrzewanie. Mogą jednocześnie zapewniać ciepłą wodę po zastosowaniu zasobnika ciepłej wody. Patrz: Podgrzewacz zasobnikowy.

K

Kondensacyjne kotły
Kotły kondensacyjne Vaillant zużywają mniej energii, niż to ma miejsce w przypadku konwencjonalnego kotła grzewczego. Poprzez zastosowanie wymiennika ciepła o dużej powierzchni wymiany ciepła, wykonanego w postaci gładkich rur ze stali szlachetnej, wykorzystuje ona także ciepło zawarte w parze wodnej, które w metodach konwencjonalnych jest tracone wraz ze spalinami. Wprowadzenie tej przyszłościowej technologii powoduje oszczędność kosztów ogrzewania powyżej 15% w porównaniu ze stosowaniem nowych konwencjonalnych kotłów grzewczych oraz w znacznym samym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.
Firma Vaillant oddaje do dyspozycji szeroki asortyment gazowych kotłów grzewczych do wszelkich przypadków zastosowania, funkcjonujących w technologii kondensacyjnej. Nowa generacja kondensacyjnych systemów grzewczych, czy to wiszących, czy też stojących, oferuje uzyskanie najwyższych normatywnych współczynników sprawności, w tym również w procesie przygotowywania ciepłej wody.
Kolektor Słoneczny
Urządzenia służące do pozyskiwania energii słonecznej i przetwarzania jej w energie cieplną. Kolektory dzieli się ze względu na budowę na kolektory płaskie i rurowe.
Kolektor słoneczny płaski
Konstrukcja wykonana z przezroczystego pokrycia, wymiennika ciepła (rurki miedziane przylutowane do absorbera),izolacji. Wysoka trwałość kolektorów pozwala na ich stosowanie ponad 20 lat. Podstawowym zastosowaniem tej technologii jest montowanie jej w budynkach mieszkalnych, w których zapotrzebowanie na ciepłą wodę ma duży wpływ na rachunki za energię.
Kolektor słoneczny rurowy
Konstrukcja wykonana z rur próżniowych, w których element zbierający ciepło, tzw. absorber, znajduje się w próżni, co znacznie poprawia działanie kolektora w obrębie szerokości geograficznych takich, na jakich znajduje się Polska. Absorpcja ciepła słonecznego nie jest wówczas uzależniona w tak znaczącym stopniu od temperatury zewnętrznej, dzięki czemu stosując panel tego typu można liczyć na zyski ciepła w instalacji nawet w mroźne zimowe słoneczne dni, kolektory posiadają zwierciadło, dodatkowo doświetlające absorber ze strony odsłonecznej.
Krzywa grzewcza
Przedstawia stosunek między temperaturą zewnętrzną i temperaturą zasilania. Poprzez wybór krzywej grzewczej, można wpływać na temperaturę zasilania układu ogrzewania, a przez to na temperaturę w pomieszczeniu.
Krzywa grzewcza to informacja z jaką temperaturą ma grzać kocioł w zależności od temperatury ze-wnętrznej oraz temperatury jaką chciałby osiągnąć użytkownik w pomieszczeniu.

N

Naczynie wzbiorcze przeponowe
Naczynie wzbiorcze przeponowe kompensuje zmiany objętości wody grzewczej wynikające ze zmian jej temperatury. Brak naczynia wzbiorczego powodowałby ciągły wypływ nadmiaru wody poprzez zawór bezpieczeństwa. W naczyniu wzbiorczym znajduje się membrana oddzielająca od siebie przestrzenie wypełnione wodą i gazem (azotem). Stosuje się różne typy naczyń: do instalacji c.o. oraz do instalacji wody użytkowej
Normatywny współczynnik sprawności
Normatywny współczynnik sprawności wg DIN (sprawność średnioroczna) wprowadzono, aby móc porównywać różne typy kotłów grzewczych, z punktu widzenia wykorzystywania przez nie energii. Normatywny współczynnik sprawności stanowiąc miarę efektywności kotła grzewczego, informuje ile procent doprowadzonej energii w ciągu całego roku zostaje przetworzone w użyteczne ciepło grzewcze. Na wartość normatywnego współczynnika sprawności w zasadniczy sposób wpływa wielkość powstających podczas eksploatacji kotła strat kominowych oraz strat powierzchniowych.

O

Ogrzewanie podłogowe
Wężownice rurowe ogrzewania podłogowego są ułożone w wylewce jastrychowej. Nagrzewanie odbywa się przy niskiej temperaturze zasilania, wynoszącej około 35-45oC. Poprzez nagrzaną podłogę (temperatura nie wyższa niż 29oC) ogrzewa się pomieszczenie. Czas nagrzewania pomieszczenia przy ogrzewaniu podłogowym jest dłuższy, niż w przypadku stosowania konwencjonalnych grzejników. Rury systemu ogrzewania podłogowego mogą być wykonane z tworzywa sztucznego lub z metalu.
Otwarta komora spalania
Przy pracy z otwartą komorą spalania urządzenie grzewcze pobiera powietrze spalania z pomieszczenia, w którym się znajduje. W związku z tym jest oczywistym, że pomieszczenie to musi dysponować wystarczającymi możliwościami doprowadzania powietrza. Można tutaj pomyśleć o kilku rozwiązaniach. Często dopływ powietrza zapewnia się poprzez otwory umieszczone w ścianie zewnętrznej lub szczeliny prowadzące na zewnątrz. W przypadku ustawienia kotła w pomieszczeniu mieszkalnym często oferuje się tzw. „połączenie kubatury w pomieszczeniach”, kiedy to wystarczający przepływ powietrza zapewniony jest przez wzajemne połączenie powietrza w kilku pomieszczeniach (szczeliny w drzwiach).

P

Pierwszeństwo przygotowywania ciepłej wody
Układ pierwszeństwa przygotowywania ciepłej wody przerywa ogrzewanie pomieszczeń podczas nagrzewania wody użytkowej, tzn. podczas nagrzewania podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody. Dzieje się to w ten sposób, że pompa obiegu grzewczego zostaje wyłączona, pompa ładująca podgrzewacz zasobnikowy włączona, a woda grzewcza podgrzana do wymaganej temperatury, np. do 80 st. C.
Podgrzewacz przepływowy
Podgrzewacz przepływowy (podgrzewacz przepływowy wody) ogrzewa wodę użytkową, gdy podczas pobierania przepływa ona przez urządzenie, przy czym w czasie trwania poboru musi się dostarczyć wymaganą ilość ciepła. Moc podgrzewacza oraz nastawiona temperatura ciepłej wody ograniczają wielkość natężenia jej przepływu. Podgrzewacze przepływowe Vaillant występują w wersji gazowej atmoMAG i elektrycznej VED.
W podobny sposób podgrzewana jest woda użytkowa w kotłach dwufunkcyjnych (VCW i VUW)
Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody
Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody VIH ogrzewa wodę użytkową przed jej pobieraniem i przechowuje ją do dalszego użytku. Ciepła woda o nastawionej temperaturze jest do dyspozycji dopiero po upływie pewnego czasu nagrzewania. Czas nagrzewania zależy od wielkości podgrzewacza, mocy cieplnej oraz od żądanej temperatury wody.
Podgrzewacze wody w systemie zamkniętym
Podgrzewacze wody w systemie zamkniętym znajdują się pod oddziaływaniem ciśnienia w przewodzie doprowadzającym zimną wodę oraz ciśnienia wynikającego z rozszerzenia się wody wskutek jej nagrzewania. Dlatego w przewodzie doprowadzającym zimną wodę należy wmontować grupę bezpieczeństwa. Podgrzewacze systemu zamkniętego wody mogą dostarczać jednocześnie wodę do kilku punktów poboru.
Podgrzewacze zasobnikowe stojące obok kotła
Głównie z powodów optycznych pojemności ich rozpoczyna się od około 120 litrów i dalej w górę teoretycznie jest nieograniczona. Dlatego ten typ podgrzewaczy zasobnikowych VIH stosuje się w przypadku dużego zapotrzebowania na ciepłą wodę, w domach jedno i wielorodzinnych.
Praca ciągła regulatora pokojowego
regulatora wymusza dynamiczną zmianę temperatury zasilania obiegów grzejnych w zależności od wielkości różnicy pomiędzy temperaturami zadaną i rzeczywistą w pomieszczeniu - wynikiem tego typu regulacji jest mniejsze zużycie gazu, jednak metoda ta wymaga określenia dosyć precyzyjnie współczynnika dopasowania (Charakterystyka regulacji/adaptacja linii) zależnego od termiki budynku.
Praca dwustawna regulatora pokojowego
daje informacje do kotła tylko o potrzebie grzania, wtedy kocioł podgrzew instalacje do temperatury ustawionej na termostacie kotła. Ten typ pracy powoduje szybsze uzyskiwanie temperatury zadanej w pomieszczeniach (czuć to szczególnie rano) jednak jest mniej efektywny, ale też nie wymaga od użytkownika szczegółowej parametryzacji regulatora. Praca regulatora w trybie pracy ciągłej jest szczególnie polecany dla układów grzewczych o dużej bezwładności cieplnej czyli wykonanych w starych technologiach i o dużych przekrojach.
Przerywacz ciągu kominowego
Przerywacze ciągu są obowiązkowymi elementami w przypadku gazowych urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania, z palnikami atmosferycznymi i stanowią nieodłączną część składową kotła grzewczego. Przerywacz ciągu tworzy połączenie między spalinami i powietrzem w pomieszczeniu. Przez to zapewnia on prawidłowy przebieg procesu spalania, niezależnie od tego, czy ciąg w kominie jest zbyt duży, czy też tworzą się tam zatory w przepływie spalin, albo dochodzi do cofania się spalin. W przerywaczu kotła zamontowany jest czujnik wypływu spalin kotła.
 
Regulator pogodowy
Regulator sterujący pracą układu grzewczego w oparciu temperaturę zewnętrzną, a także dopasowujący parametry grzania w zależności od temperatury wewnątrz budynku. Głównym parametrem konfiguracji tego rodzaju regulatorów jest krzywa grzewcza.
Regulator pokojowy
Regulator sterujący pracą układu grzewczego tylko w oparciu o pomiar temperatury powietrza wewnątrz budynku.

S

Solarny podgrzewacz zasobnikowy
W zależności od wykorzystywania pozyskanego ciepła stosuje się podgrzewacze zasobnikowe: ciepłej wody, kombinowane i buforowe. Biwalentne podgrzewacze zasobnikowe ciepłej wody z reguły stosuje się przy solarnym podgrzewaniu wody użytkowej, a podgrzewacze zasobnikowe buforowe do wspomagania ogrzewania. W przypadku łączenia podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania odpowiednimi są kombinowane podgrzewacze zasobnikowe
Sprzęgło hydrauliczne
przeznaczone są do rozdzielenia obiegu kotłowego i grzewczego. Stosowane są w układach średniej i dużej mocy, składających się z jednego lub wielu kotłów oraz jednego lub wielu obiegów grzewczych. Zapewniają niezależność działania wyżej wymienionych obiegów bez konieczności równoważenia przepływów. Celowe jest stosowanie sprzęgła hydraulicznego w instalacjach c.o. o dużych pojemnościach zładów grzewczych (np podczas modernizacji instalacji centralnego ogrzewania).
Straty powierzchniowe
Jako straty powierzchniowe określa się stratę mocy palnika, która poprzez powierzchnię kotła grzewczego jest oddawana do otaczającego powietrza i w związku z tym nie pozostaje do dyspozycji, jako użyteczne ciepło grzewcze (np. w przypadku kotłów grzewczych, które ustawiono w pomieszczeniu piwnicznym). Straty te stają się zauważalne jako straty na promieniowanie podczas pracy palnika oraz jako straty stanu gotowości do pracy kotła, gdy palnik nie pracuje (powstają one właśnie w miesiącach przejściowych, lub nawet w lecie, kiedy to kocioł grzewczy wykorzystywany jest jedynie do przygotowywania ciepłej wody). Straty powierzchniowe w przypadku starego kotła grzewczego z reguły są w znacząco większe, niż w nowych aktualnie produkowanych kotłach. W związku z tym wielkość strat powierzchniowych jest czynnikiem decydującym o efektywności (o normatywnym współczynniku sprawności) kotła.

T

Technika kondensacyjna
Opracowana w firmie Vaillant technologia kondensacyjna zużywa mniej energii, niż to ma miejsce w przypadku konwencjonalnego kotła grzewczego. Poprzez zastosowanie wymiennika ciepła o dużej powierzchni czynnej, wykonanego w postaci gładkich rur ze stali szlachetnej, wykorzystuje ona także ciepło zawarte w parze wodnej, które w metodach konwencjonalnych jest tracone wraz ze spalinami. Wprowadzenie tej przyszłościowej technologii powoduje oszczędność kosztów ogrzewania powyżej 15% w porównaniu ze stosowaniem nowych konwencjonalnych kotłów grzewczych oraz w znacznym samym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.
Firma Vaillant oddaje do dyspozycji szeroki asortyment gazowych kotłów grzewczych do wszelkich przypadków zastosowania, funkcjonujących w technologii kondensacyjnej. Nowa generacja kondensacyjnych systemów grzewczych, czy to wiszących, czy też stojących, oferuje uzyskanie najwyższych normatywnych współczynników sprawności, w tym również w procesie przygotowywania ciepłej wody.
Termiczne instalacje solarne
Instalacje solarne wykorzystują ciepło promieniowania słonecznego do ogrzewania wody. Ciepło to jest transportowane poprzez obieg instalacji solarnej od kolektora słonecznego do podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody. Kocioł grzewczy zapewnia odpowiednie dogrzewanie wody, jeśli energia słoneczna jest niewystarczająca. Ponieważ ciepło promieniowania słonecznego wychwytywane jest bezpośrednio, to tego rodzaju systemy określa się jako termiczne instalacje solarne.
Turbo kotły
Kotły centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania. Kotły działające z wymuszonym ciągiem kominowym przez zamontowany wewnątrz wentylator. Kotły wyposażone we własne przewody powietrzno – spalinowe. Produkty spalania automatycznie wydmuchiwane są na zewnątrz bez możliwości dostania się do pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł.

W

Warstwowy podgrzewacz zasobnikowy wody
Warstwowy podgrzewacz zasobnikowy jest istotnie bardziej wydajny, niż podgrzewacz konwencjonalny i równocześnie zajmuje mniej miejsca. Woda jest ogrzewana przez zewnętrzny płytkowy wymiennik ciepła i potem rozkłada się w podgrzewaczu warstwami od góry. Tym sposobem dysponuje się ciepłą wodą natychmiast po rozpoczęciu ładowania podgrzewacza. To rozwiązanie występuje w kotłach VUI aguaPLUS oraz VSC atmoCOMPACT, VSC ecoCOMPACT, VSC auroCOMPACT
Wartość opałowa
Wartość opałowa jest to energia uwolniona przy całkowitym spaleniu danego paliwa, odniesiona do jego ilości, jeśli powstająca w procesie spalania para wodna nie ulega skropleniu.
Ciepło parowania nie jest wykorzystywane.
Wiszący, zasobnikowy podgrzewacz wody
Wiszący podgrzewacz zasobnikowy o pojemności 70 litrów VIH CK 70 można zastosować w połączeniu z wiszącymi gazowymi kotłami grzewczymi VU Plus. Nadają się one do centralnego zaopatrzenia w ciepłą wodę umywalek z prysznicem. W przypadku większego zapotrzebowania na ciepłą wodę można łączyć gazowe wiszące kotły grzewcze z podgrzewaczami zasobnikowymi stojącymi na podłodze VIH R, VIH CQ.
Wymiennik ciepła
Wymiennik ciepła przejmuje energię od jednego medium roboczego (np. spalin lub od gorącej wody) i przekazuje ją medium innemu (np. do wody użytkowej).

Z

Zawór bezpieczeństwa
Zawory bezpieczeństwa zabezpieczają kocioł grzewczy, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Jeśli ciśnienie w instalacji przekroczy nastawioną wartość, to woda, pokonując siłę oporu sprężyny, unosi talerzyk zaworu z jego gniazda do góry i wypływa poprzez przewód wydmuchowy.
Zabezpieczenie przed brakiem wody
Zabezpieczenie przed brakiem wody nie dopuszcza do przegrzania kotła grzewczego, gdy jest w nim zbyt mało wody, wyłączając wtedy palnik i blokując go przed samoczynnym ponownym włączeniem. Ogranicznik poziomu wody wyłącza palnik, wykorzystując w tym celu pływak, którego ruch oddziałuje na mikrowyłącznik, jeśli poziom wody obniży się więcej, niż wynosi jego ustalona najniższa dopuszczalna wysokość. Innym rozwiązaniem tego typu jest ciągły pomiar ciśnienia elektronicznym czujnikiem ciśnienia wody.
Zamknięta komora spalania
System pracy urządzeń grzewczych gdzie powietrze do spalania pobierane jest z zewnątrz a nie z pomieszczenia, w którym umieszczone jest urządzenie. Panik wraz komorą paleniskową jest hermetycznie odizolowany od pomieszczenia. Patrz Turbo kotły, Kondensacyjne kotły.