Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Dom jednorodzinny, 160m2, Łódź, woj. łódzkie

Modernizacja

dane
generalny wykonawca instalacji

zastosowane urządzenia
powierzchnia użytkowa
  • 160 m2
rok wykonania instalacji
  • 2015
lokalizacja
  • JAKIE BYŁY POTRZEBY KLIENTA?

Ze względu na wysokie ceny oleju opałowego, a co za tym idzie wysokie koszty ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej, właściciel postanowił zmodernizować kotłownię montując pompę ciepła typu powietrze-woda.

  • JAKIE URZĄDZENIA VAILLANT ZAPROPONOWANO I DLACZEGO?

Ponieważ budynek położony jest w terenie mocno zurbanizowanym i byłby problem z wykonaniem dolnego źródła ciepła dla potrzeb pompy solanka-woda, inwestor zdecydował się na rozwiązanie z powietrzną monoblokową pompą ciepła typu aroTHERM VWL 155/2A.

Moc zamontowanej pompy ciepła powietrze-woda została tak dobrana, aby pokryć 100% strat ciepła budynku i zapewnić odpowiedni komfort cwu, dlatego też całkowicie zrezygnowano z obecnej kotłowni olejowej i została ona zdemontowana.

Jako zabezpieczenie na wypadek braku mocy lub awarię układu grzewczego zamontowany został moduł MEH 61, który posiada wbudowaną grzałkę elektryczną jak również zawór przełączający pomiędzy trybem co i cwu, co pozwoliło na produkcję cwu za pomocą zasobnika VIH RW 300.

Ze względu na mieszaną instalację grzewczą w budynku, grzejniki i ogrzewanie podłogowe, instalacja została wyposażona w moduł hydrauliczny sprzęgła o dużej pojemności VWZ MPS 40, za którym zamontowane zostały dwa zestawy pompowe, jeden w układzie bezpośrednim dla grzejników i drugi z zaworem mieszającym z siłownikiem dla ogrzewania podłogowego

.

  • KORZYŚCI DLA KLIENTA

Obniżenie kosztów związanych z eksploatacją instalacji grzewczej w budynku.

Ze względu na bardziej rozbudowaną automatykę sterującą pracą instalacji grzewczej

(regulator calorMATIC 470/4) zwiększony został komfort i znacznie poprawiona została efektywność wykorzystania energii produkowanej przez źródło ciepła.

Znaczna redukcja emisji substancji szkodliwych do środowiska, poprzez zastosowanie energii odnawialnej na potrzeby grzewcze budynku

Skorzystaj z pomocy w kompletacji

Poznaj ofertę pomp ciepła Vaillant!