Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Znak jakości EHPA-Q

Europejski Znak Jakości EHPA-Q* przyznany pompom ciepła marki Vaillant!

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż marka Vaillant nagrodzona została prestiżowym Znakiem Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q w zakresie tych właśnie urządzeń.

Znak ten koordynowany jest przez Komitet ds. znaku jakości powołany przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA).

Organizacja zapewnia wspólną dla całej Europy standaryzację, rozwija zasady, przepisy i wymagania dotyczące tego rodzaju urządzeń. Składa się ona z członków narodowych komitetów oraz reprezentantów z ośrodków badawczych uprawnionych do przeprowadzania badań pomp ciepła.

W Polsce za certyfikację urządzeń znakiem EHPA-Q odpowiedzialna jest Komisja ds. znaku jakości ustanowiona przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie trwałym, niezawodnym i energooszczędnym produktom o najwyższym standardzie obsługi użytkowników.

Oznaczenie pompy ciepła (lub typoszeregu pomp ciepła) znakiem jakości EHPA-Q potwierdza, że spełnia ona wysokie wymagania postawione przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). Testy urządzeń wykonywane są w niezależnych ośrodkach badawczych, akredytowanych zgodnie z normą ISO 17025 i certyfikowanych przez EHPA.

W zakres stawianych wymagań wchodzą m.in.:

• Zgodność wszystkich głównych komponentów z wymaganiami Krajowymi (oznakowanie CE)

• Minimalny poziom efektywności (COP), wyznaczony w wyniku badań w jednym z ośrodków testowych akredytowanych zgodnie z ISO 17025:

- solanka/woda B0/W35 - 4.30

- woda/woda W10/W35 - 5.10

- powietrze/woda A2/W35 - 3.10

- bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda E4/W35 - 4.30

• Deklaracja poziomu hałasu zgodnie z normą EN 12102

• Zapewnienie sieci dystrybucji, planowania, serwisu oraz dokumentacji w języku kraju, w którym przyznawany jest znak

• Zapewnienie wysokiej jakości sieci obsługi serwisowej gwarantującej czas reakcji do 24 godzin od momentu wystąpienia usterki lub zgłoszenia klienta

• Zapewnienie minimum 24 - miesięcznej gwarancji na urządzenie oraz zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat – licząc od daty zakupu.

* EHPA - European Heat Pump Association

Certyfikat dla naszych pomp ciepła znajdują się tutaj .

Szczegółowe informacje na temat znaku jakości do pomp ciepła EHPA-Q znajdą Państwo na stronie internetowej www.portpc.pl oraz www.ehpa.org.