Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Energia odnawialna

Energię odnawialną można pozyskać z wody, wiatru, promieniowania słonecznego, gruntu lub surowców odnawialnych. W przeciwieństwie do paliw kopalnych zasoby większości z tych źródeł są nieograniczone i nic nie kosztują.

Paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa naftowa czy gaz, powstają ze szczątków roślinnych i zwierzęcych przez miliony lat. Zasoby te są zatem ograniczone, a ich ceny będą stale rosły. Czas pomyśleć o skorzystaniu z energii odnawialnej, która uzupełni lub zastąpi paliwa kopalne.

Energia odnawialna ogranicza oddziaływanie na środowisko

Korzystanie z energii odnawialnej dobrze służy środowisku naturalnemu. Spalanie paliw kopalnych powoduje emisję dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla jest jedną z najważniejszych przyczyn globalnego ocieplenia. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii oznacza istotne ograniczenie emisji.

Technologie energetyki odnawialnej

Jest wiele technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ludzkość od setek lat korzystała z energii wiatru i wody do napędzania młynów. Unowocześnienie tych technologii i wykorzystanie ich do produkcji energii elektrycznej było oczywistym krokiem.

Aby wykorzystać energię słoneczną i geotermalną, potrzebne były pewne innowacje techniczne. Inteligentna technologia sterowania pozwala efektywnie i ekonomicznie korzystać z dostępnych zasobów. Zasobniki o wysokiej sprawności magazynują gorącą wodę do późniejszego użytku. Nowoczesna instalacja grzewcza składa się z wielu różnych podzespołów, które muszą być połączone siecią wymiany danych.

Inteligentna technologia systemów solarnych i pomp ciepła marki Vaillant gwarantuje wysoką efektywność wykorzystania energii odnawialnej. Zapewnia zarazem użytkownikowi najwyższy komfort ogrzewania i dostępu do ciepłej wody.

Więcej informacji o technologii pomp ciepła.

Więcej informacji o ogrzewaniu słonecznym.

Energia odnawialna dla nowych budynków

Podczas projektowania nowego budynku warto sprawdzić, jakie odnawialne źródła energii są do dyspozycji. Pozwoli to uzyskać długoterminowe oszczędności. Dzięki skorzystaniu z odnawialnych źródeł energii można nawet uzyskać dofinansowanie.

Korzystanie z energii odnawialnej pozwala ograniczyć oddziaływanie na środowisko naturalne.

Więcej informacji o dofinansowaniu i oszczędnościach.