Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Części zamienne

Warunki gwarancji części zamienne

1. Niniejsze Warunki Gwarancji dotyczą tylko części zamiennych marki Vaillant dystrybuowanych przez Vaillant Saunier Duval Sp. o.o.

2. Gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. dotyczy części zamiennych marki Vaillant, dystrybuowanych w Polsce przez Vaillant Saunier Duval Sp. o.o i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwarancji prawidłowego działania części zamiennych na okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży.

4. Części zamienne posiadają gwarancję firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. jeśli:

- są to części zamienne dystrybuowane w Polsce przez Vaillant Saunier Duval Sp. o.o.,

- zostały zakupione w firmie partnerskiej posiadającej aktualną autoryzację marki Vaillant (potwierdzone odpowiednimi dokumentami zakupu);

- zostały zainstalowane przez firmę partnerską posiadającą aktualną autoryzację marki Vaillant (potwierdzone odpowiednimi dokumentami montażu).

Wszystkie powyższe warunki punktu 4 muszą być spełnione jednocześnie.

5. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnej wymiany części zamiennej, której uszkodzenie powstało z winy producenta.

6. Zgłoszenia przez użytkownika niesprawności lub uszkodzeń części zamiennych są przyjmowane pod numerem Infolinii Vaillant: 801 804 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 22 323 01 50 (dla telefonów komórkowych), pod numerem telefonu firm posiadających uprawnienia do „Napraw Gwarancyjnych”, których spis znajduje się na www.vaillant.pl lub pod numerem firmy, która tą część wymieniła.

7. Gwarancja jest ważna wyłącznie po spełnieniu w/w warunków.

8. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)