Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Osprzęt (regulatory, zasobniki, zestawy pompowe, klimakonwektory itp.)

Warunki gwarancji - osprzęt

Warunki gwarancji na osprzęt (regulatory, zasobniki, zestawy pompowe, klimakonwektory itp.) zawarte są w instrukcji obsługi osprzętu. W przypadku, jeżeli z przyczyn losowych, nie są one zamieszczone w instrukcji, poniżej podajemy ich pełną wersję.

1. Niniejsze Warunki Gwarancji dotyczą tylko osprzętu (zasobniki, regulatory, grupy pompowe, klimakonwektory itp.) marki Vaillant.

2. Gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. dotyczy urządzeń grzewczych marki Vaillant, zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia na okres 24 miesięcy od dnia sprzedaży (potwierdzone odpowiednimi dokumentami)

4. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia powstałych z winy producenta.

5. Zgłoszenia przez użytkownika niesprawności urządzeń są przyjmowane pod numerem Infolinii Vaillant: 801 804 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 22 323 01 50 (dla telefonów komórkowych) lub pod numerem telefonu firm posiadających uprawnienia do „Napraw Gwarancyjnych”, których spis znajduje się na www.vaillant.pl.

6. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu urządzenia.

7. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)