Znajdź

Ochrona danych

Ochrona danych w firmie Vaillant

Cenimy Twoje zaufanie okazywane naszej firmie. Dane powierzone nam przez Ciebie traktujemy zatem z należytą starannością i wykorzystujemy je wyłącznie do celów, do jakich nas upoważniłeś. W żadnych okolicznościach nie przekazujemy stronom trzecim Twoich danych osobowych bez wyraźnego upoważnienia z Twojej strony.

Udostępniamy wiarygodnym podmiotom statystyki dotyczące naszych Klientów, obrotu, postaw konsumenckich, w tym także informacje pozyskane ze stron internetowych. Dane te zestawiamy jednak tak, że nie można zidentyfikować poszczególnych osób. Poufność Twoich danych jest zatem zagwarantowana w najwyższym stopniu.

Nie pobieramy żadnych danych osobowych na Twój temat podczas wizyt na stronach firmy Vaillant, chyba że sam udostępnisz nam częściowe dane, np. poprzez pocztę elektroniczną.

Dane nieosobowe

Dane i informacje nieosobowe, np. czas połączenia z naszą witryną i typ przeglądarki, zbierane są automatycznie, zgodnie ze zwykłą procedurą stosowaną przez obsługę internetową firmy Vaillant. Informacje te wykorzystujemy do sporządzania zestawień statystycznych i pomiaru liczby operacji na stronach internetowych, aby zwiększyć użyteczność naszej oferty dla Ciebie.

Dane osobowe

W określonych przypadkach firma Vaillant prosi o podanie informacji osobowych w celu zaoferowania usługi lub nawiązania kontaktu. Jeżeli przewidujemy zachowanie takich informacji, powiadomimy Ciebie o ich zamierzonym użyciu. W przypadku zamówienia musimy na przykład zapytać o imię i nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, adres, numer telefonu i adres elektroniczny. Tylko wtedy, gdy dysponujemy tymi danymi, możemy przyjąć zlecenie i powiadamiać Ciebie o etapie realizacji zamówienia. Podczas udział w konkursie lub innym specjalnym przedsięwzięciu, potrzebne nam jest imię i nazwisko, adres i adres elektroniczny uczestnika, by przesłać ewentualne powiadomienie.

W trakcie przetwarzania danych w centrali firmy, np. w celu poprawy poziomu obsługi klienta, czy też przetwarzania ich przez usługodawcę sieciowego w celach technicznych w obrębie grupy Vaillant, zapewniamy Tobie ochronę danych i dóbr osobistych zgodnie z ustawą.

Jeżeli zadecydujesz, by nie podawać nam danych osobowych na stronach zawierających pytania o dane, to decyzja ta nie będzie miała żadnych istotnych następstw. Może się jednak wówczas zdarzyć, że nie otrzymasz określonych informacji lub artykułów za pośrednictwem tych stron.

Bezpieczeństwo

Twoje dane są chronione hasłami we wszystkich programach, w których je zapisano. Udostępnianie danych stronom trzecim przez osoby dysponujące dostępem do nich jest ściśle wzbronione pod groźbą surowych sankcji.

Pliki cookie

Firma Vaillant korzysta z plików cookie, aby rejestrować preferencje użytkowników i doskonalić projekt serwisu internetowego. Pliki cookie to małe pliki zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika. Ułatwiają one nawigację i sprawiają, że serwis internetowy jest bardziej „przyjazny”. Pliki cookie pozwalają nam także ustalić, która część serwisu cieszy się największą popularnością. Dzięki temu możemy udostępniać treści lepiej dostosowane do potrzeb użytkowników, a zatem doskonalić oferowane usługi. Pliki cookie pozwalają ustalić, czy w przeszłości komputer użytkownika łączył się z naszym serwerem. Nasz serwer ma dostęp wyłącznie do pliku cookie na komputerze użytkownika. Dane osobowe mogą być zapisane w plikach cookie pod warunkiem, że użytkownik zgodzi się na to, aby na przykład ułatwić sobie bezpieczny dostęp do serwisu bez potrzeby ponownego wpisywania nazwy użytkownika i hasła. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można wyłączyć zapis plików cookie na twardym dysku komputera (zablokować pliki cookie) w opcjach przeglądarki internetowej. Dokładne informacje o sposobie wyłączenia tej funkcji zawiera instrukcja korzystania z przeglądarki. Można także w dowolnym czasie usunąć pliki cookie zapisane poprzednio na twardym dysku komputera. Po zablokowaniu plików cookie można nadal korzystać z naszego serwisu internetowego, jednak dostępność usług oferowanych w serwisie może być wówczas ograniczona.

Ta strona używa Optimizely, serwisu analityki internetowej świadczonego przez Optimizely, Inc., (zwanego dalej "Optimizely"). To narzędzie używa tzw. "Plików cookie", czyli plików tekstowych umieszczonych na komputerze, umożliwiających analizowanie aktywności w witrynie.

Informacje o Twoim korzystaniu z tej witryny internetowej (w tym adresu IP) zbierane przez pliki cookie będą przekazywane i przechowywane przez firmę Optimizely na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimowości adresów IP, Optimizely skróci Twój adres IP, dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany i skrócony przez serwery Optimizely w USA.

W imieniu dostawcy niniejszej witryny Optimizely wykorzysta te informacje do oceny Twojego korzystania z witryny i sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie dla operatora witryny internetowej. Twój adres IP nie będzie powiązany z innymi danymi przechowywanymi przez Optimizely.

Możesz zabronić zbierania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny.

Ponadto możesz uniemożliwić Optimizely śledzenie Twojej aktywności (gromadzenie i wykorzystywanie danych, w tym plików cookie i adresu IP), postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie: http://www.optimizely.com/opt_out.


Prosimy także o zapoznanie się z warunkami korzystania z naszej witryny.