Znajdź

Zrównoważony rozwój

Zasady etyki społecznej i ekologii są integralną częścią trwałego sukcesu ekonomicznego spółki Vaillant. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju wynikają z przyjętego programu strategicznego i zrozumienia dla wielu aspektów działalności.

Aby sprostać tym normom, ujęliśmy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w programie strategicznym pod nazwą SEEDS (skrót ten oznacza stosowanie zasad równowagi w korzystaniu z zasobów naturalnych, zatrudnieniu, rozwoju i produkcji oraz budowaniu relacji społecznych). Wyznaczenie tych podstawowych obszarów wynika z kompleksowego rozumienia zrównoważonego rozwoju. Uwzględniają one główne wyzwania pojawiające się w naszej podstawowej działalności. Zespół kierowniczy ds. zrównoważonego rozwoju podlega bezpośrednio prezesowi zarządu firmy.

Szczegółowe informacje o zasadach zrównoważonego rozwoju w grupie kapitałowej Vaillant zawiera nasz raport w sprawie zrównoważonego rozwoju oraz strona vaillant-group.com