Znajdź

Obowiązek informacyjny wobec osób biorących udział w konkursach

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesów przetwarzania Twoich danych osobowych chcielibyśmy abyś wiedział, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A (dalej: Vaillant lub VSD)

2. Zawsze gdy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Specjalistą ds. Ochrony Danych pod adresem iod@vaillant-group.com

3. Vaillant przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z poniższymi informacjami

Lp.CelPodstawa prawnaOkres/ kryteriaW praktyce
1Promowanie produktów poprzez prowadzanie konkursów art. 6 ust. 1 lit. f) RODODo czasu zakończenia konkursuOrganizacja konkursów jest działaniem marketingowym polegającym m.in. na promowaniu produktów własnych. Gdy zdecydujesz się przesłać zgłoszenie do konkursu to będziemy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. Jeżeli zostaniesz laureatem konkursu i wygrasz nagrodę to zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do przekazania nagrody.
2Dopełnienie obowiązków podatkowychart. 6 ust. 1 lit. c RODOPrzez okres przewidziany przepisami prawaVSD zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pełni rolę płatnika podatku dochodowego w odniesieniu do zobowiązania powstałego w skutek osiągnięcia przychodu poprzez otrzymanie nagrody. Pełnienie roli płatnika może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych
3Obsługa reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. c RODODo czasu zakończenia obsługi reklamacjiChcemy, abyś był zadowolony z Naszej obsługi nawet w sytuacji, w której konieczna jest reklamacja wygranej nagrody. Działamy sprawnie zgodnie z przepisami oraz Regulaminem konkursu.
4Ochrona i zabezpieczenie się przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. f) RODOPrzez okres przedawnienia roszczeńVSD jak każdy podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym jest narażona na odpowiedzialność prawną, w tym cywilnoprawną w związku czym konieczne jest przechowywanie wszelkich informacji o zdarzeniach, które wstąpiły i które mogą być podstawą do skierowania roszczeń wobec VSD. Informacje te mogą stanowić dowód w toczącym się postępowaniu.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie.

5. Odbiorcami danych są zaufane podmioty wspierające Nas od strony informatycznej, księgowej, logistycznej, a także podmioty posiadające autoryzację VSD do obsługi naszych urządzeń oraz podmioty należące do Vaillant Group. Odbiorcą będą także Partnerzy, którym udostępnimy Twoje dane w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego

6. Masz prawo żądania od administratora:

  • a) Dostępu do danych osobowych
  • b) Sprostowania danych osobowych
  • c) Usunięcia danych osobowych
  • d) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • e) Przeniesienia danych osobowych

7. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

8. Masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO