Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Bo ochrona klimatu wymaga współpracy.

Łączymy siły z WWF na rzecz naszej planety. Współpracujemy w zakresie skutecznej transformacji energetycznej, która oznacza przejście na przyjazne klimatowi systemy grzewcze. Zrobiliśmy pierwszy krok – przed nami kolejne, dołączysz?

Vaillant i WWF. Partnerstwo dla klimatu.

Skuteczna transformacja energetyczna. To wspólny cel – i zadanie dla całego naszego społeczeństwa.

Decydującą rolę odgrywa tu eksploatacja budynków, która odpowiada za około 23% całkowitego zużycia energii w Polsce¹. Około 80% energii do ogrzewania pochodzi z paliw kopalnych, których spalanie wytwarza ogromne ilości CO₂². Właśnie tu mamy wielką szansę realizacji celów klimatycznych, które sobie wyznaczyliśmy. Wspólnie z WWF stanowczo opowiadamy się za transformacją energetyczną. Naszym zadaniem jest zmniejszenie emisji ze wszystkich gospodarstw domowych. Pompy ciepła odgrywają tu kluczową rolę jako urządzenie grzewcze przyjazne klimatowi.

Sprawdź, jak możesz przyczynić się do transformacji energetycznej!

Czym ogrzewamy?

Co możemy zmienić?

Co może nam pomóc?

Jak to działa?

Czym ogrzewamy?

Paliwa kopalne są wciąż na 1. miejscu

Na sektor budowlany przypada około 35% całkowitego zużycia energii w Polsce³. Przede wszystkim trzeba pozyskać energię do ogrzewania budynków. Około 80% energii używanej do ogrzewania pochodzi ze spalania gazu ziemnego, oleju opałowego i węgla – czyli paliw kopalnych². Powoduje to emisję ogromnych ilości gazów cieplarnianych, takich jak CO₂. Sektor budowlany odpowiada za 38% całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych w Polsce⁴.

Co możemy zmienić?

Realna szansa: transformacja energetyczna

Dzięki bardziej ekologicznym sposobom ogrzewania naszych domów możemy istotnie zmniejszyć nasz udział w emisji CO₂ – i tym samym zahamować zmiany klimatyczne. Przejście na przyjazne klimatowi sposoby wytwarzania ciepła nazywamy transformacją energetyczną. Aby ją osiągnąć, trzeba wymienić systemy grzewcze korzystające z paliw kopalnych. Im wcześniej, tym lepiej: przecież ponad 3 miliony kotłów na paliwa stałe wciąż działa w polskich piwnicach⁵!

Co może nam pomóc?

Ograniczenie emisji CO₂ dzięki pompie ciepła

Systemy grzewcze na paliwa kopalne niszczą nasz klimat, natomiast rozwiązania przyjazne klimatowi, w tym pompy ciepła, ograniczają emisję CO₂ w Polsce o 1,9 Mt rocznie⁶.

Jak to działa?

Bardziej ekologiczne ogrzewanie pompą ciepła

Dobra wiadomość jest taka, że przyjazne klimatowi rozwiązania są już u nas dostępne. Pompy ciepła mają tu największy potencjał, zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach. W tej technologii ogrzewania około 75% potrzebnej energii pochodzi z otoczenia: z gruntu, powietrza lub wód gruntowych. Jeżeli pozostałe 25% uzyskamy wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, takich jak „zielona“ elektryczność lub instalacja solarna na dachu, pompa ciepła jest bezemisyjna.

Przyszłość Pandy i Zająca maluje się na zielono!

Skuteczna transformacja energetyczna wymaga faktycznej pracy zespołowej. Dlatego łączymy wiedzę ekspertów w zakresie ochrony przyrody z ogrzewaniem przyjaznym klimatowi. Wraz z Fundacją WWF wprowadzamy transformację energetyczną: z pompami ciepła jako najważniejszą technologią ogrzewania przyjaznego klimatowi. W ten sposób przyczyniamy się do realizacji celów ochrony klimatu.

Chcemy to osiągać razem: przez partnerstwo. Mamy wspólne ambitne cele.

Uświadamianie

Rzeczy używane, elektromobilność, odżywianie: działania przyjazne klimatowi można podejmować w wielu obszarach życia codziennego. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że sposób ogrzewania ma ogromny wpływ na ograniczanie emisji CO₂. Warto włączyć zagadnienie transformacji energetycznej do dialogu społecznego i politycznego, by zwiększyć świadomość potrzeby ochrony klimatu.

Informowanie społeczeństwa

Wspólnie z WWF informujemy o sytuacji, faktach i rozwiązaniach – w ten sposób promując transformację energetyczną. Pragniemy umożliwić każdemu odegranie aktywnej roli we wprowadzaniu transformacji energetycznej. Prowadząc kampanię informacyjną na temat transformacji energetycznej, wspólnie przyczyniamy się do ochrony środowiska i realizacji celów ochrony klimatu – dla dobra całego społeczeństwa.

Razem chrońmy przyrodę

Wspieramy szereg projektów ekologicznych WWF, które służą zachowaniu środowiska naturalnego i sprzyjają różnorodności biologicznej.

Nasza pozycja lidera producenta urządzeń grzewczych zobowiązuje nas, by działać odpowiedzialnie na rzecz środowiska naturalnego i klimatu.

Jako firma chcemy wspierać ochronę środowiska globalnie, ale też w ramach inicjatyw lokalnych. W Polsce razem z Fundacją WWF Polska pomagamy rzekom odzyskać ich dobry stan przyrodniczy.

Wyznaczanie nowych celów

Przy wsparciu WWF pragniemy rozwijać nasz program zrównoważonego rozwoju SEEDS (równowaga w korzystaniu z zasobów naturalnych, zatrudnieniu, rozwoju i produkcji oraz budowaniu relacji społecznych). Obecnie koncentrujemy się na dalszym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w działalności operacyjnej spółki. Planujemy także opracowanie długoterminowej strategii zachowania różnorodności biologicznej i zwiększenia ochrony gatunkowej.

W ten sposób działamy na rzecz zachowania środowiska naturalnego

Fundacja WWF Polska i Vaillant Polska Razem Dla Rzek - lokalny projekt

Dlaczego rzeki?

Przez Polskę przepływa 150 000 km rzek.

Woda jest krwią ziemi, a rzeki jej żyłami.

Rzeki tworzą unikalne siedliska przyrodnicze i środowiska życia zwierząt. Są także trasami migracji bardzo wielu gatunków ryb, ptaków czy owadów, a nawet roślin.

Aby dobrze funkcjonować, muszą zachować ciągłość – dokładnie tak, jak układ krwionośny człowieka. Tamy, jazy, elektrownie wodne, wszystkie elementy dzielące rzekę – niszczą tę ciągłość i negatywnie wpływają na całe ekosystemy, przyczyniają się do spadku populacji i utraty wielu gatunków ryb słodkowodnych.

Prawdziwe potrzeby

- na polskich rzekach znajduje się prawie 80 000 barier. Jednak oficjalne dane mówią tylko o 16 500 z nich;

- średnio co 2 kilometry migrujące organizmy wodne napotykają barierę – polskie rzeki są bardzo podzielone;

- o 93% w ciągu pół wieku zmniejszyła się populacja wędrownych ryb słodkowodnych w Europie. Powód: bariery na rzekach;

- aż 98,9% polskich rzek jest w złym stanie ekologicznym, a bariery uniemożliwiają ich naturalną regenerację.

Ponad 80% wód powierzchniowych w Polsce wymaga renaturyzacji;

- do 2030 r. na 25 000 km europejskich rzek powinny zostać usunięte bariery migracyjne, zgodnie ze strategią różnorodności biologicznej UE.

Rzeki potrzebują naszego wsparcia

Rozwój społecznego monitoringu wód w ramach programu wolontariatu „Strażnicy Rzeki WWF”, w tym poprzez zakup sprzętu do badania wody, przyczyni się do zwiększenia presji na instytucje publiczne, co w przyszłości spowoduje, że będą one rzetelnie monitorować stan wód i udostępniać dane opinii publicznej.

Dzięki takim działaniom jak uzupełnianie tarlisk, sadzenie drzew przy brzegach rzek i usuwanie barier migracyjnych, ulegnie poprawie stan ekologiczny na wybranych polskich rzekach (wzrost bioróżnorodności, poprawa jakości wody). Działania te umożliwią również odbudowę silnych populacji ryb dwuśrodowiskowych w Polsce (m.in. troci wędrownej).

Ekosystemy słodkowodne należą do najbardziej zdegradowanych ekosystemów, najszybciej tracąc żyjące w nich gatunki. Zgodnie z danymi z Living Planet Report 2022, wielkość populacji gatunków słodkowodnych na świecie spadła o 83% w stosunku do 1970 r⁷. Wsparcie Vaillant pomoże zachować bioróżnorodność i poprawić jakość wody w polskich rzekach.

@źródło: Fundacja WWF Polska

Gotowi do transformacji energetycznej: pompy ciepła

Pompa ciepła w projekcie modernizacji

Jak działa pompa ciepła?

Nasze pompy ciepła dla transformacji energetycznej

Pompa ciepła w projekcie modernizacji

Doskonała do nowych i modernizowanych budynków

Czy pompę ciepła można zamontować w moim domu lub na mojej działce? W kwestii przyjaznego klimatowi ogrzewania wciąż panują obawy i uprzedzenia. Jednak technologia dawno obaliła stare mity. Obecne pompy ciepła nadają się idealnie do nowych budynków i projektów modernizacji. Wiele modeli można łączyć z tradycyjnymi grzejnikami w istniejących budynkach, z instalacją fotowoltaiczną, aplikacją do wygodnego sterowania w smartfonie. Sprawdź, czy Twój dom jest gotowy do transformacji energetycznej!

Jak działa pompa ciepła?

Ze środowiska dla środowiska

Zamiast ograniczonych zasobów, takich jak gaz, olej czy węgiel, pompy ciepła inteligentnie korzystają ze swojego otoczenia: pobierają ciepło obecne w powietrzu, gruncie lub wodach gruntowych. Sama pompa ciepła przetwarza następnie ciepło z otoczenia w energię grzewczą w obiegu czynnika chłodniczego. W ten sposób następuje transformacja energetyczna! Dowiedz się, jak pompy ciepła korzystają z trzech źródeł: powietrza, gruntu i wód gruntowych.

Nasze pompy ciepła dla transformacji energetycznej

Ekologiczne rozwiązanie dla każdego domu

Tak ciche, że sąsiedzi nie zauważą, tak dyskretne, że nie zaburzą ogrodowego spokoju i tak inteligentne, że ogrzewanie to czysta przyjemność. Vaillant wie: każdy dom jest tak niepowtarzalny, jak jego mieszkańcy. Dlatego mamy w ofercie różne rodzaje pomp ciepła. Dzięki naszym innowacyjnym i elastycznym rozwiązaniom możesz się stać prawdziwym mistrzem ogrzewania! Dowiedz się więcej o naszych nowoczesnych pompach ciepła!

Źródła:

¹Urząd Regulacji Energetyki, Charakterystyka rynku energii elektrycznej. Online: https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/charakterystyka-rynku/11089,2022.html. Dostęp: 25.08.2023.

²Centrum Informacji o Rynku Energii, Jak Polacy ogrzewają domy – podsumowanie sezonu grzewczego 2021/2022. Online: https://rynek-ciepla.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/jak-polacy-ogrzewaja-domy---podsumowanie-sezonu-grzewczego-20212022. Dostęp: 25.08.2023.

³Główny Urząd Statystyczny, Zużycie paliw i nośników energii w 2021 r. Online: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/6/16/1/zuzycie_paliw_i_nosnikow_energii_w_2021.pdf. Dostęp: 25.08.2023.

⁴Centrum Informacji o Rynku Energii, Budynki generują aż 38% emisji CO2 w Polsce. A można temu (tanio) zaradzić. Online: https://www.cire.pl/artykuly/materialy-problemowe/185996-budynki-generuja-az-38-emisji-co2-w-polsce-a-mozna-temu-tanio-zaradzic. Dostęp: 25.08.2023.

⁵Dane za: Serwis Samorządowy PAP, Statystyki CEEB: Kopciuchy trzymają się mocno. Online: https://samorzad.pap.pl/kategoria/srodowisko/statystyki-ceeb-kopciuchy-trzymaja-sie-mocno. Dostęp: 25.08.2023.

⁶Dane za: Jakubiec M., 20 mln pomp ciepła zapobiegło emisji 52,5 Mt CO2. Online: https://globenergia.pl/20-mln-pomp-ciepla-zapobieglo-emisji-525-mt-co2/. Dostęp: 25.08.2023.

⁷Fundacja WWF Polska Online: https://www.wwf.pl/living-planet-report-2022. Dostęp: 05.10.2023