Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Jakie są wytyczne domu energooszczędnego według nowych WT 2021?

Od stycznia 2021 roku obowiązuje nowy standard energetyczny i obniżone wartości wskaźnika EP. Czy to oznacza, że od 2021 roku zbudowanie domu nieenergooszczędnego będzie praktycznie niemożliwe? Nowe WT zobowiązują inwestorów do zwiększenia efektywności energetycznej budynków, w tym zastosowania ekologicznych źródeł ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Poznaj zmiany w prawie budowlanym od 2021 roku

Z tekstu dowiesz się:

  • jakie są zmiany w prawie budowlanym od 2021 roku,
  • co nakazują nowe warunki techniczne 2021,
  • jak sprostać wymaganiom WT 2021?

Zmiany w prawie budowlanym 2021 będą miały znaczny wpływ na budowy i wykończenia domów w Polsce. Nowe obostrzenia dotyczą głównie kwestii energooszczędności budynków. Dowiedz się, co nakazują nowe WT i jak sprostać nowym wytycznym domu energooszczędnego 2021.

Zmiany w prawie budowlanym od 2021 roku

Przepisy prawa budowlanego dotyczące warunków technicznych, jakie powinny spełniać nowe domy, zostały znacznie zaostrzone. Zmiany dotyczą inwestorów, którzy chcą otrzymać pozwolenie na budowę domu w 2021 roku. Obejmują również starsze budynki, projektowane według poprzednich Warunków Technicznych (WT 2017), a niezrealizowane do 2021 roku. Do nowych wymogów trzeba też będzie dostosować budynki rozbudowywane i modernizowane po 31 grudnia 2020 roku.

Od stycznia 2021 roku maleje dopuszczalny próg zużycia energii pierwotnej (EP), czyli rocznego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną stosowaną na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz podgrzewania wody użytkowej (w.u.). Od 2021 roku wskaźnik EP nie może przekroczyć wartości 70 kWh / (m2 x rok), a to oznacza konieczność wykorzystania energooszczędnych materiałów oraz instalacji.

Zmiany są konsekwencją przyjęcia unijnego pakietu ustaw klimatyczno-energetycznych 3 x 20, które mają zagwarantować:

  • zmniejszenie zużycia energii o 20%,
  • redukcję emisji dwutlenku węgla o 20%,
  • wzrost produkcji energii odnawialnej o 20%.

Co nakazują nowe WT 2021?

Nowe WT (standard energetyczny 2021) dotyczą zmniejszenia współczynnika przewodzenia ciepła elementów konstrukcyjnych (ścian zewnętrznych, dachów, podłóg), stosowania okien i drzwi o wyższych parametrach termoizolacyjnych, jak również ograniczenia zapotrzebowania budynku na energię.

Każdy dom zbudowany po 2020 roku powinien być domem energooszczędnym, czyli takim, w którym zastosowano dobre materiały izolacyjne w fundamentach, ścianach i na stropie, z oknami o niskim współczynniku przenikania ciepła, zainstalowaną wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła, usuniętymi mostkami termicznymi oraz nowoczesnym ogrzewaniem przystosowanym do wykorzystania energii słonecznej. Do tej pory takie rozwiązania wybierano jedynie w przypadku budownictwa pasywnego – domów praktycznie samowystarczalnych energetycznie, z niemal zerowym zużyciem energii.

Przegrody zewnętrzne domu energooszczędnego muszą mieć odpowiednią izolacyjność termiczną. Jeśli ściany nie będą miały odpowiednich parametrów cieplnych, nie będą zgodne z nowymi WT. Od 2021 roku współczynnik przenikania ciepła nie może przekraczać 0,20 W/(m2·K), a to wiąże się z koniecznością stosowania materiałów izolacyjnych lepszej jakości.

Aby spełnić wysokie wymagania EP, konieczne będzie również zainstalowanie systemu grzewczego korzystającego z OZE czy połączenia różnych rodzajów ogrzewania i wentylacji. Nowe warunki domu energooszczędnego spełnia ogrzewanie gazowe połączone z kolektorami słonecznymi, kocioł na biomasę z wykorzystaniem wentylacji grawitacyjnej, jak również gruntowa i powietrzna pompa ciepła wraz z fotowoltaiką i wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Z urządzeniami Vaillant sprostasz nowym wymaganiom budowlanym

Jak sprostać wymaganiom WT 2021?

Projekt budowy domu energooszczędnego powinien uwzględniać jak najmniejszy stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury, jak największą powierzchnię elewacji od południa, czyli najcieplejszej strony na działce, a także prostą, zwartą, najlepiej prostokątną bryłę. Do jego budowy warto wybrać np. beton komórkowy charakteryzujący się dobrą izolacyjnością cieplną i bloczki wapienno-piaskowe, które dobrze akumulują ciepło. Konieczne też będzie zadbanie o warstwę izolacji termicznej ścian ze styropianu i wełny mineralnej.

Obniżenie wskaźnika EP ułatwia zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku i przygotowywania ciepłej wody. Coraz większym zainteresowaniem inwestorów cieszą się pompy ciepła typu powietrze-woda, które pobierają energię z powietrza na zewnątrz przy niewielkim użyciu energii elektrycznej. Gruntowe pompy ciepła typu solanka-woda jako źródło ciepła wykorzystują energię z gruntu. Oba typy urządzeń są tanie w eksploatacji i komfortowe w obsłudze, a nawet całkowicie bezobsługowe. Nowoczesne pompy ciepła Vaillant są wyposażone w funkcję chłodzenia, dzięki czemu nie trzeba wykonywać dodatkowej instalacji klimatyzacyjnej. Pompy ciepła można też łączyć w jeden system z panelami fotowoltaicznymi, a ich zakup i montaż jest dotowany przez rząd

Podniesienie wymagań dla standardu energetycznego budynku wiąże się niestety ze wzrostem kosztów budowy domu jednorodzinnego (izolacji ścian i dachu, zakupu droższych okien i drzwi). W takiej sytuacji warto postarać się o rządowe dotacje na zakup i montaż energooszczędnej pompy ciepła, która zapewni niższe koszty utrzymania domu w przyszłości.

Przeczytaj też: Budowa małego domu – wybierz projekt domu z pompą ciepła dopasowaną do metrażu i potrzeb mieszkańców