Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Nowe przepisy budowlane – jak zmieniły się warunki techniczne 2021?

Najnowsze zmiany w warunkach technicznych są kolejnym etapem zaostrzania norm dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. W myśl przepisów unijnych kraje muszą bowiem dążyć do minimalizacji zużycia energii elektrycznej w budownictwie. W stosunku do poprzednich wariantów przepisów – WT 2014 i WT 2017 – zmniejszają się więc m.in. wartości współczynnika zużycia energii i współczynnika przewodzenia ciepła w elementach konstrukcyjnych. Sprawdź, jak nowe prawo budowlane zmienia warunki budowy domu od 2021 roku.

Poznaj zmiany w prawie budowlanym i nowe warunki techniczne 2021

Z tekstu dowiesz się:

 • kogo obejmują nowe przepisy budowlane,
 • co zmienia się w WT 2021 w porównaniu z WT 2017,
 • z czego wynikają zmiany w warunkach technicznych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zwane krócej warunkami technicznymi, to zbiór przepisów będących podstawą działania projektantów, wykonawców oraz producentów materiałów budowlanych. Kolejne edycje warunków technicznych coraz bardziej promują budownictwo energooszczędne, tym samym stawiając jednak wyższe wymagania przed inwestorami. Od 2021 roku muszą oni przestrzegać nowych norm.

Nowe warunki techniczne – kogo dotyczą?

Nowe przepisy budowlane obejmują głównie trzy grupy ludzi mających w planach budowę domu. W zmienione WT 2021 szczególnie uważnie powinny się wczytać:

 • osoby, które złożyły wniosek i dostały pozwolenie na budowę w 2021 roku,
 • osoby, które do 2021 roku nie zrealizowały budowy domu zaprojektowanego według warunków technicznych w poprzednim brzmieniu,
 • osoby, które rozbudowują lub modernizują stary dom.

O ile pierwsza grupa musi po prostu uwzględnić nowe przepisy prawa budowlanego w dopiero tworzonym projekcie, o tyle druga i trzecia stoją już przed większymi wyzwaniami – pogodzenia istniejącego projektu lub budynku z dość restrykcyjnymi wymogami dotyczącymi m.in. izolacyjności cieplnej.

Co istotne, nowe warunki techniczne nie mają zastosowania dla osób, które wniosek o pozwolenie na budowę złożyły przed 31 grudnia 2020 roku – nawet jeśli samo pozwolenie otrzymały już w nowym roku, w którym obowiązują WT 2021.

Nowe prawo budowlane. Warunki techniczne 2021 – najważniejsze zmiany i ich konsekwencje

Jakie dokładnie zobowiązania nakładają na budujących nowe warunki techniczne? Prawo budowlane, które weszło w życie od tego roku, przede wszystkim określa nowe parametry związane z izolacyjnością cieplną i oszczędnością energetyczną budynków. Zmiany w stosunku do WT 2017 polegają na:

 • zmniejszeniu współczynnika przewodzenia ciepła elementów konstrukcyjnych (ścian, podłóg, dachów i okien),
 • ograniczeniu zapotrzebowania budynków na energię nieodnawialną.

Wybrane najważniejsze zmiany w zakresie współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród prezentujemy w tabeli poniżej.

Źródło danych: Rządowe Centrum Legislacji.

Rodzaj przegrodyTemperatura w pomieszczeniu ogrzewanymWspółczynnik U – WT 2017 (wartość maks.)Współczynnik U – WT 2021 (wartość maks.)
Ściany zewnętrznetemp. ≥ 16°C0,230,20
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdamitemp. ≥ 16°C0,180,15
Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne temp. ≥ 16°C
temp. < 16°C
1,1
1,6
0,9
1,4
Okna połaciowetemp. ≥ 16°C
temp. < 16°C
1,3
1,6
1,1
1,4
Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi-1,51,3

Jeśli natomiast chodzi o ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię nieodnawialną (stosowaną do ogrzewania domu, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia czy przygotowania ciepłej wody użytkowej), nowe przepisy budowlane określają niższe wartości współczynnika Ep Przykładowo dla domu jednorodzinnego limity zmniejszają się z 95 do 70, dla budynku mieszkalnego zbiorowego z 85 do 75, a dla budynku użyteczności publicznej – z 60 do 45.

Jak nowe warunki techniczne wpłyną na codzienne realia w budownictwie?

 • Po pierwsze konieczne będzie zastosowanie lepszej jakości izolacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Producenci mają już jednak gotowy asortyment odpowiadający aktualnym przepisom, więc nie powinna to być zbyt odczuwalna zmiana.
 • Po drugie – bardziej istotne – wzrośnie znaczenie energii odnawialnej oraz urządzeń ją wykorzystujących, takich jak instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła.
 • Trzecią konsekwencją zmian w warunkach technicznych jest większy przydział na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej w zapotrzebowaniu budynku na energię.
Dowiedz się, jakie są nowe warunki budowy domu w 2021 roku

Warunki techniczne 2021 – dlaczego są bardziej restrykcyjne?

WT 2021 to odpowiedź na dyrektywy unijne zakładające normy dla nowo powstających budynków. Celem wprowadzonych zmian jest dążenie do osiągnięcia stanu zerowego zużycia energii elektrycznej. Tzw. pakiet ustaw klimatycznych 3 × 20 zakłada:

 • zmniejszenie zużycia energii o 20%,
 • redukcję emisji dwutlenku węgla o 20%,
 • wzrost produkcji energii odnawialnej o 20%.

Jednym ze środków do realizacji tych celów jest właśnie stopniowe ujednolicanie przepisów budowlanych w krajach UE. Zmiany, które weszły w życie w 2021 roku, są już trzecim etapem dostosowywania norm do wypracowanych założeń i kolejnym krokiem w kierunku bardziej ekologicznego budownictwa.

Nie jest oczywiście niespodzianką, że nowe warunki budowy domu siłą rzeczy muszą generować wyższe koszty inwestycji. Nie zapominajmy jednak, że dzięki nim ma wzrosnąć energooszczędność budynków – należy się zatem spodziewać zwrotu przynajmniej części kosztów w niższych rachunkach za ogrzewanie. Jeśli interesuje Cię temat efektywności kosztowej domu, zajrzyj do tekstu Roczne zużycie prądu przez pompę ciepła powietrze-woda.