Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Czy będzie zakaz kotłów gazowych, czyli o czym mówi dyrektywa EPBD

Dyrektywa EPBD, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca Efektywności Energetycznej Budynków, stanowi kluczowy dokument regulujący standardy efektywności energetycznej w sektorze budownictwa w Unii Europejskiej. Wprowadza ona szereg wymogów dotyczących efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w nowych oraz istniejących budynkach. Jednakże, w obliczu pojawiających się fake newsów, dyrektywa często staje się przedmiotem nieporozumień, co może skutkować zniechęceniem do działań proekologicznych oraz opóźnieniami w realizacji niektórych celów klimatycznych. Czym w rzeczywistości jest? EPBD? Dyrektywą, która z pewnością będzie miała dla Ciebie znaczenie, jeśli zdecydujesz się budować i remontować dom.

Z tekstu dowiesz się:

  • co zmienia dyrektywa o efektywności energetycznej budynków,
  • jakie są cele i założenia nowej dyrektywy EPBD,
  • jakie rozwiązania wprowadza dyrektywa,
  • dlaczego nie należy obawiać się nowej dyrektywy EPBD

Najważniejsze zmiany w EPBD 2024

Do 2029 roku montaż samodzielnych kotłów gazowych odbywa się na zasadach takich jak obecnie – nie będzie zakazu instalacji. Jednak w kolejnych latach pojawią się następujące zmiany:

Od 2030 roku – nowe budynki i budynki po pełnej termomodernizacji

kotły gazowe będą mogły być w dalszym ciągu instalowane, ale w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Może to być np. układ hybrydowy z pompą ciepła, kolektorami słonecznymi, instalacją fotowoltaiczną itd.

Od 2030 – istniejące budynki bez pełnej termomodernizacji

wymiana i naprawa urządzeń będzie odbywać się bez ograniczeń, chyba że budynek przejdzie głęboką termomodernizację. W EPBD nie ma żadnego nakazu demontażu działającego kotła gazowego dla budynków, które są poddawane pełnej termomodernizacji.

Kotły gazowe, które będą zasilane w przyszłości gazami odnawialnymi (biometan, wodór itd.), nie podlegają żadnym ograniczeniom także po 2030 roku.

Dyrektywa EPBD 2024 – cele i założenia

Dyrektywa ustanawia wymogi dotyczące m.in. minimalnych standardów charakterystyki energetycznej dla nowych budynków i części budynków, wspólnych i ogólnych ram metodologii obliczania zintegrowanej charakterystyki energetycznej dla budynków, obliczania współczynnika ocieplenia globalnego (GWP) w cyklu życia budynków, paszportów renowacji oraz krajowych planów renowacji budynków, a także systemu kontroli świadectw energetycznych i paszportów renowacji.

Wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków mają przynieść konkretne efekty:

Zmniejszenie zużycia energii oraz jej nośników

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego

Zmniejszenie kosztów związanych ze zużyciem energii w budynkach

Poprawa standardu nowych i użytkowanych budynków

Informowanie zainteresowanych o stanie konkretnego budynku i możliwości jego poprawy

Redukcja emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń

Promowanie niskoemisyjnych rozwiązań

Jakie rozwiązania wprowadza EPDBD?

Działania, jakie wprowadza dyrektywa EPBD, obejmują między innymi ustalanie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyk energetycznych. W kontekście postępu w dziedzinie budownictwa, instalacji i wytwarzania energii, poszukujemy nowych rozwiązań i działań. Wymagania te zostaną określone tak, by coraz więcej budynków było bezemisyjnych:

  • od 1 stycznia 2028 – nowe budynki, które są instytucjami publicznymi,
  • od 1 stycznia 2030 – wszystkie pozostałe budynki.

Co oznacza budynek bezemisyjny? To budynek, który wymaga zerowej lub bardzo małej ilości energii i nie generuje emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych.

Kolejnym działaniem jest ustanowienie krajowego planu renowacji budynków. W ramach tego dokumentu zostanie określona koncepcja renowacji budynków oraz niezbędne działania umożliwiające osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej.

Innym przedsięwzięciem jest zobowiązanie państw członkowskich UE do ustanowienia przepisów, które będą regulować projektowanie nowych budynków w celu optymalizacji wykorzystania energii słonecznej. Wymogi dotyczące stosowania instalacji słonecznych będą różniły się w zależności od przeznaczenia budynku oraz jego powierzchni i zostaną wprowadzane w różnych terminach. Start przedsięwzięcia jest planowany na 31 grudnia 2026 roku dla nowych budynków publicznych i niemieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m².

Pompa ciepła aroTHERM plus

Świadectwa charakterystyki energetycznej będą prezentowane w postaci klas charakterystyki energetycznej. Utworzone zostaną również punkty kompleksowej obsługi w kwestii charakterystyki energetycznej budynków, w których będzie zapewniona pomoc techniczna w tym obszarze.

Więcej zmian i ulepszeń zostało opisanych na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Czy należy obawiać się nowej dyrektywy EPBD dotyczącej efektywności energetycznej budynków?

Dyrektywa przekształcona w 2024 r. jest kontynuacją wcześniejszych przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków wprowadzanych stopniowo od 2002 r. na poziomie unijnym oraz krajowym. Zawiera ona szereg regulacji o różnym charakterze, których podstawowym celem jest racjonalizacja zużycia energii w budynkach. Regulacje są zróżnicowane w zależności od rodzajów budynków, systemów technicznych, które się w nich znajdują, ich wielkości oraz statusu własności.

Nowa dyrektywa nie zawiera żadnych przepisów, w wyniku których nastąpiłoby pozbawienie lub ograniczenie prawa własności. Oprócz tego nie ma w niej przepisów, które uzależniałyby możliwość sprzedaży lub najmu budynku od jego efektywności energetycznej. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące kotłów gazowych, zmiany nie będą gwałtowne i drastyczne, wbrew doniesieniom niektórych mediów.

Na początku artykułu przedstawione zostały najważniejsze zmiany w dyrektywie EPBD w kontekście ogrzewania. Poprzez odpowiednio wydłużony okres przejściowy, użytkownicy mają czas, aby dostosować się do nowych wyzwań.

Przeczytaj: Ogrzewanie hybrydowe – czym są instalacje hybrydowe? Poznaj najważniejsze korzyści wynikające z ich montażu

Wprowadzone zmiany nie są powodem do obaw, lecz mają na celu poprawę naszego życia. Dyrektywa nie została stworzona po to, by utrudniać nam funkcjonowanie, ale wręcz przeciwnie – aby zapewnić lepsze warunki życia. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się niezrozumiała i rodzić wiele fałszywych informacji, na przykład dotyczących rzekomego zakazu instalacji kotłów gazowych, należy pamiętać, że urządzenia te nadal odgrywają istotną rolę w poprawie efektywności energetycznej.

Przeczytaj: Inteligentny, ekologiczny i oszczędny kocioł kondensacyjny – czy warto na niego postawić?