Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Dom w standardzie NF40 – wymagania i dobór systemu grzewczego

Standardem w budownictwie stają się domy niskoenergetyczne, a także pasywne. Zapewniają one niskie koszty ogrzewania, znacznie niższe w porównaniu z kosztami generowanymi przez budynki starego typu. Obecnie podstawowym budynkiem niskoenergetycznym jest tzw. dom o standardzie NF40, który dla celów ogrzewania i wentylacji na każdy 1 m2 powierzchni użytkowej wymaga jedynie 40 kWh ciepła rocznie.

Z tekstu dowiesz się:

  • jakie urządzenia wybrać, aby zmodernizować dom do standardu NF40,
  • dlaczego domu w standardzie NF40 posiadają niskie koszty eksploatacji,
  • jaką rolę w domu posiadającym standard NF40 odgrywa wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Aby zapewnić niskie potrzeby ciepła budynku NF40, konieczne jest spełnienie wymagań dla standardu izolacyjności ścian zewnętrznych, stropodachu, podłogi, okien i drzwi. W przypadku nowych budynków parametry te określa się już na etapie projektowania. Zarówno w nowych, jak i starych domach niezbędne jest także zastosowanie wysokosprawnych systemów grzewczych. Wszystko to jednak w dłuższej perspektywie użytkowania skutkuje dużymi oszczędnościami.

Standard NF40 w domu – jakich urządzeń potrzebujesz?

Konieczność kupna urządzeń grzewczych nowego typu sprowadza się w praktyce do wyboru gazowego kotła kondensacyjnego lub pompy ciepła o efektywności COP na poziomie min. 3,5. Dla budynku NF40 standardem jest także zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperator). Budynki posiadające standard NF40 oraz NF15 (pasywne) mogą być wspierane dopłatami w ramach projektu NFOŚiGW.

Zobacz także: Wentylacja z odzyskiem ciepła w starym domu

Dom NF40 jako sposób na obniżenie kosztów eksploatacyjnych

Koszty wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania domu stanowią zwykle pierwszą lub drugą pozycję w rocznym budżecie domowym. Dlatego podwyższenie standardu energetycznego domu, pomimo wyższych wydatków na inwestycję, w dłuższej perspektywie jest opłacalne.

Niższe zapotrzebowanie na ciepło budynku NF40 oznacza możliwość doboru systemu grzewczego o niższej wydajności cieplnej. Jest to szczególnie ważne przy zastosowaniu najbardziej efektywnych energetycznie systemów takich jak pompa ciepła. W przypadku tych urządzeń cena zakupu zależy znacząco od mocy grzewczej.

Pompa ciepła aroTHERM Split

Ponadto pompa ciepła w budynku NF40 o niskim zapotrzebowaniu na ciepło może pracować w pełni samodzielnie. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowego kotła grzewczego, co najwyżej okresowe wspomaganie za pomocą wbudowanego w pompie podgrzewacza elektrycznego. Tak zwany tryb monoenergetyczny pracy pompy maksymalnie upraszcza budowę systemu grzewczego. Praca podgrzewacza najczęściej nie przekracza 2-5% całkowitego rocznego czasu pracy pompy ciepła.

System wentylacji recoVAIR VAR

Dom NF40 – koniecznie z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła

Zdecydowane ograniczenie potrzeb cieplnych budynku o standardzie NF40 jest możliwe przy zastosowaniu kontrolowanej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Tak zwany rekuperator zapewnia kontrolowany przepływ powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczeń. Równocześnie powietrze usuwane na zewnątrz budynku oddaje ciepło nawiewanemu (w sezonie grzewczym). W rekuperatorach o najwyższej klasie efektywności odbywa się to z wysoką sprawnością (temperaturową) rzędu 85%.

Dodatkowo rekuperator nie tylko wpływa na poprawę standardu energetycznego domu, ale także zwiększa poziom komfortu. W naszych warunkach, dzięki wbudowanemu filtrowi (dokładny klasy F7 lub F9, jak w recoVAIR VAR), urządzenie stanowi skuteczną ochronę budynku o standardzie NF40 przed oddziaływaniem smogu.