Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Termomodernizacja budynku a koszty ogrzewania domu

Termomodernizacja budynku to nie tylko poprawa izolacji cieplnej przegród zewnętrznych czy wymiana stolarki okiennej. To w decydującej mierze wymiana starego źródła ciepła na nowe o wysokiej sprawności pracy. Często towarzyszy mu optymalizacja działania instalacji grzewczej za pomocą równoważenia hydraulicznego (zapewnia ono odpowiedni rozdział ciepła pomiędzy grzejnikami czy też mieszkaniami lub blokami osiedla mieszkaniowego). Dowiedz się, jak obniżyć koszty ogrzewania piecem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania lub innym źródłem ciepła.

Zyskaj kontrolę kosztów ogrzewania

Z tekstu dowiesz się:

  • czym jest termomodernizacja,
  • jak uzyskać największą możliwą oszczędność energii podczas termomodernizacji budynku.

Termomodernizacja budynku to szereg działań, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. Dzięki temu można znacznie obniżyć koszty ogrzewania np. piecem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania. Taka oszczędność energii jest również ważna z punktu widzenia ochrony środowiska. Jak termomodernizacja budynku wpływa na koszty ogrzewania?

Co nazywamy termomodernizacją?

W zależności od zakresu termomodernizacji budynku pod tym pojęciem można rozumieć różne działania. Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z 21 listopada 2008 roku w skład termomodernizacji może wchodzić:

  • zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię potrzebną do ogrzewania budynków oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej,
  • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli te budynki spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub podjęto działania, które mają na celu mniejsze zużycie energii,
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją poprzedniego źródła, a tym samym zmniejszenie kosztów ciepła dostarczanego do budynku,
  • częściowa lub całkowita wymiana źródeł energii na odnawialne albo zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Największą oszczędność energii podczas termomodernizacji budynku można uzyskać dzięki wymianie starego źródła ciepła na nowe, wysokoefektywne. Mogą to być np. kotły kondensacyjne gazowe lub olejowe. Jeśli jednak nie masz dostępu do gazu ziemnego, możesz zdecydować się także na nowy kocioł na paliwo stałe (np. drewno) lub pompę ciepła, która jest bardziej ekologiczna. Taki system możesz uzupełnić instalacją fotowoltaiczną, aby jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii.

Jak obniżyć koszt ogrzewania piecem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania lub innym źródłem ciepła?

Wymiana starego źródła ciepła na nowe może przynieść co najmniej 30-40% oszczędności na zakupie paliwa. Dodatkowe korzyści możesz uzyskać dzięki zastosowaniu instalacji solarnej. Sama wymiana okien może zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię cieplną o ok. 20%. Podobne efekty daje docieplenie ścian i stropów.

Taki efekt jest jednak możliwy dopiero przy zastosowaniu nowego, efektywnego w pracy systemu grzewczego. W ten sposób można zmniejszyć koszty ogrzewania piecem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania czy kotłem kondensacyjnym. Dopiero połączenie kilku przedsięwzięć w ramach termomodernizacji budynku daje odczuwalne korzyści w postaci zmniejszenia kosztów ogrzewania.