Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Komfort cieplny w pomieszczeniu ogrzewanym

Na to, jak odczuwamy komfort cieplny, wpływa szereg czynników – nie tylko temperatura powietrza we wnętrzu, ale również temperatura wewnętrzna przegród i elementów grzejnych oraz sposób wentylowania budynku. Jednocześnie system grzewczy oraz wentylacja pomieszczenia muszą zapewnić jak najwyższy poziom komfortu cieplnego przy jak najniższych kosztach ogrzewania budynku. Sprawdź, jak o to zadbać.

Rekuperator recoVAIR

Z tekstu dowiesz się:

  • jaki poziom komfortu cieplnego jest najbardziej optymalny,
  • co zrobić, aby uzyskać komfort cieplny w budynku.

W pomieszczeniu ogrzewanym z niskotemperaturowym systemem grzewczym (szczególnie ogrzewaniem podłogowym) łatwiej będzie uzyskać komfort cieplny niż w innych wnętrzach. Duże znaczenie odgrywa w tym zakresie także wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperator. Dzięki niej temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia jest porównywalna do temperatury wewnątrz budynku, co praktycznie eliminuje ryzyko powstawania przeciągów.

Zobacz także: Dlaczego kocioł kondensacyjny i pompa ciepła lubią ogrzewanie podłogowe?

Ocena komfortu cieplnego – wskaźnik PMV

Komfort cieplny może być różne odczuwany przez każdą osobę. Istnieją jednak pewne czynniki, które wpływają na jego odczuwalny poziom i umożliwiają zdefiniowanie akceptowanych wartości komfortu cieplnego. W ten sposób zdefiniowano wskaźnik PMV (ang. Predicted Mean Vote). Opisuje on wrażenia cieplne człowieka w 7-stopniowej skali:

  • +3 – gorąco,
  • +2 – ciepło,
  • +1 – lekko ciepło,
  • 0 – neutralnie,
  • -1 – lekko chłodno,
  • -2 – chłodno,
  • -3 – zimno.

Za prawidłowe odczucie człowieka uznaje się odczucie neutralne. Wartość wskaźnika PMV opisującego komfort cieplny powinna więc wynosić od -0,5 do +0,5. Jak widać, jest to stosunkowo wąski zakres, dlatego uzyskanie go w niektórych rodzajach pomieszczeń może być trudne.

Odczuwanie komfortu cieplnego można zmierzyć także dla pomieszczeń chłodzonych. W sezonie letnim, również w pomieszczeniach klimatyzowanych, uzyskanie dobrych warunków dla przebywania ludzi może być trudniejsze niż w sezonie grzewczym. Wynika to ze zwiększonego nasłonecznienia i zysków ciepła w pomieszczeniu, a także ryzyka przeciągów (nawiew zimnego powietrza).

Komfort cieplny a standard energetyczny budynku

Uzyskanie wysokiego poziomu komfortu cieplnego jest najłatwiejsze w budynku o wysokim standardzie energetycznym – niskoenergetycznym lub pasywnym. Aby go uzyskać, warto wykonać budynek w standardzie zgodnym z Warunkami Technicznymi WT2017 lub WT2021. Wymuszają one stosowanie skutecznej izolacji cieplnej przegród, a także okien (najlepiej 3-szybowych). W efekcie temperatura powierzchni wewnętrznych jest podwyższona, a dzięki temu komfort cieplny jest lepiej odczuwalny. Standard WT2017 czy WT2021 w dużym stopniu wpływa na potrzebę stosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Poza korzyściami ekonomicznymi (obniżenie potrzeb cieplnych domu) przynosi ona korzyści dla komfortu cieplnego mieszkańców oraz poprawy jakości powietrza. Zastosowanie rekuperatora praktycznie eliminuje potrzebę otwierania okien w celu wietrzenia pomieszczeń. Tym samym zmniejsza się ryzyko przeciągów, wychłodzenia wnętrz i zwiększonych strat cieplnych.