Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Warunki techniczne WT 2017 dla nowych budynków

Obowiązujące warunki techniczne WT 2017 weszły w życie 1 stycznia 2017 roku wraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ich uwzględnienie jest wymagane już na etapie projektu budynku, składanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Są już także znane przyszłe warunki techniczne 2021, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Planujesz budowę lub modernizację domu? Przeczytaj, jakie parametry powinieneś uwzględnić w projekcie.

Z tekstu dowiesz się:

  • czego dotyczą warunki techniczne WT 2017,
  • jakie maksymalne zużycie energii pierwotnej zakładają warunki WT 2017.

Warunki techniczne, które muszą spełniać nowe (ale także modernizowane) budynki, zwykle podlegają aktualizacji co kilka lat i są publikowane w Dziennikach Ustaw. Narzucane normy dotyczą również efektywności energetycznej budynków, w tym ocieplenia domu oraz zastosowania urządzeń grzewczych.

Kolektor słoneczny auroTHERM exclusiv 570

Jaki zakres obejmują warunki techniczne WT 2017?

Podczas budowy lub modernizacji budynku należy spełnić określone warunki techniczne. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, stropodachów, stropów, podłóg na gruncie, okien, drzwi zewnętrznych itd. to jeden z najważniejszych parametrów, jaki należy uwzględnić w projekcie. Szczególne zaostrzenie wymagań dotyczy okien i drzwi, dla których dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła została obniżona nawet o 15% (w porównaniu do warunków WT 2014). Wymagania dla standardu izolacyjności dotyczą także przewodów instalacji grzewczej oraz wody użytkowej.

Warunki techniczne WT 2017 nie określają wprost wymagań dla efektywności energetycznej systemów grzewczych, wentylacyjnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jednak dopuszczalne wskaźniki jednostkowego zużycia energii pierwotnej Ep (kWh/m2/rok) z góry premiują pewne rozwiązania i eliminują inne. Na przykład samo zastosowanie kotła kondensacyjnego nie pozwoli spełnić warunków zużycia energii pierwotnej. Dopiero jego połączenie np. z kolektorami słonecznymi – nawet jedynie dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej – powinno zapewnić spełnienie wymagań WT 2017.

Powietrzna pompa ciepła aroTHERM Split, gotowa do współpracy z fotowoltaiką

WT 2017 – maksymalne zużycie energii pierwotnej

Nowe warunki WT 2017 zakładają, że zużycie energii pierwotnej (nieodnawialnej) nie może przekroczyć 95 kWh/m2 na rok. Wcześniej w warunkach WT 2014 było to 120 kWh/m2 na rok. Zużycie tej energii odnosi się nie tylko do celów grzewczych budynku, ale także do chłodzenia pomieszczeń, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i oświetlenia. Spełnienie podwyższonych wymagań 2017 – a tym bardziej przyszłych warunków technicznych 2021 – będzie tym łatwiejsze, im większy będzie udział energii odnawialnej (OZE) w bilansie energetycznym budynku. Stąd też jednym z najbardziej preferowanych urządzeń do zastosowania w nowych budynkach będzie pompa ciepła.

Jeżeli czeka Cię budowa lub modernizacja domu, dokładnie zapoznaj się z aktualnymi warunkami technicznymi – dzięki temu dopasujesz urządzenia grzewcze, które pomogą Ci sprostać przepisom, a tym samym zadbać o środowisko.