Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Sprzęgło hydrauliczne do instalacji centralnego ogrzewania

Sprzęgło hydrauliczne CO jest często stosowanym rozwiązaniem w nowoczesnych systemach grzewczych, gdzie źródłem ciepła jest kocioł wiszący kondensacyjny lub pompa ciepła (głównie typu powietrze/woda). Co warto o nim wiedzieć?

Z tekstu dowiesz się:

  • jak zbudowane są sprzęgła hydrauliczne,
  • jaką funkcję spełnia sprzęgło hydrauliczne w systemach ogrzewania,
  • jaka jest zasada działania sprzęgła hydraulicznego w przypadku ogrzewania grzejnikowego i podłogowego,
  • jak działa sprzęgło hydrauliczne w kotłowniach kaskadowych.

W starszych rozwiązaniach grzewczych sprzęgła hydrauliczne były stosowane w przypadku kotłów stało- lub niskotemperaturowych. Chroniły kotły przed zbyt niską temperaturą powrotu wody, zagrażającą trwałości urządzeń. Sprzęgła hydrauliczne CO były także montowane w układach kaskadowych tego rodzaju kotłów, także przy współpracy kotłów o różnej mocy grzewczej, gdzie zastosowano pompy kotłowe. Obecnie sprzęgło spełnia kilka funkcji w systemach grzewczych, przede wszystkim jednak zapewnia płynną współpracę kotła z instalacją grzewczą. Dowiedz się więcej o jego budowie i roli.

Kocioł gazowy kondensacyjny ecoTEC plus VC i actoSTOR VIH Q

Sprzęgło hydrauliczne budowa

Sprzęgło hydrauliczne CO najczęściej ma postać pionowego rozdzielacza instalowanego na ścianie kotłowni, ale może mieć również formę poziomej belki połączonej bezpośrednio z obiegami grzewczymi. Poziome sprzęgła są kompaktowe, można je montować do obiegów grzewczych, dzięki czemu tworzy się całość jednego układu. Sprzęgła bywają też zabudowane jako kompletny moduł bezpośrednio na króćcach kompaktowej centrali grzewczej. Sprzęgła pionowe posiadają dodatkową funkcję – separują zanieczyszczenia wody grzewczej, które mogą być usuwane dzięki zaworowi spustowemu.

Jak działa sprzęgło hydrauliczne i jaka jest jego rola?

Do sprzęgła hydraulicznego zawsze są podłączone rury – zasilająca i powrotna z kotła oraz analogiczne z instalacji grzewczej. Obiegi wody zostają w ten sposób oddzielone. Woda z poszczególnych obiegów miesza się w zbiorniku sprzęgła dzięki zamontowanej wewnątrz przegrodzie.

Sprzęgło przede wszystkim wspomaga współpracę kotła z instalacją grzewczą. Jest to konieczne, gdy natężenie przepływu wody w instalacji grzewczej znacznie odbiega od przepływu wymaganego lub realizowanego przez kocioł. Funkcja sprzęgła hydraulicznego jest przydatna przede wszystkim w przypadku systemów ogrzewania podłogowego pracującego z niską różnicą temperatury zasilania i powrotu.

Zobacz także: Dlaczego kocioł kondensacyjny i pompa ciepła lubią ogrzewanie podłogowe?

W nowoczesnych kotłach wiszących z wbudowaną pompą (także kompaktowych centralach grzewczych) mała pojemność wodna (w porównaniu do tradycyjnych kotłów stojących) sprawia, że natężenie przepływu wody grzewczej w kotle musi być zachowane – tutaj sprzęgło hydrauliczne odgrywa istotną rolę. Oddziela hydraulicznie obieg kotła od obiegów grzewczych i pozwala zachować wymagane przepływy zarówno w kotle, jak i w obiegach grzewczych.

Sprzęgło hydrauliczne, kocioł kondensacyjny i ogrzewanie podłogowe

W przypadku ogrzewania mieszanego (grzejniki + ogrzewanie podłogowe) sprzęgło hydrauliczne umożliwia wykonanie dwóch niezależnie regulowanych obiegów grzewczych z własnymi pompami. W budynkach całkowicie ogrzewanych podłogowo wymagane natężenie przepływu może być na tyle duże, że będzie przekraczało przepływ realizowany przez pompę kotła. Problem rozwiązuje sprzęgło hydrauliczne i odpowiednia pompa obiegu podłogowego.

Sprzęgło hydrauliczne przy kotle kondensacyjnym zachowa natężenie przepływu wody w kotle, a jednocześnie nie powinno zwiększyć temperatury powrotu wody grzewczej do kotła. Jest to konieczne dla zapewnienia korzystnych warunków pracy kotła kondensacyjnego.

Sprzęgło hydrauliczne dla kotłowni kaskadowych

Sprzęgło hydrauliczne jest stosowane także w kotłowniach kaskadowych zbudowanych z kotłów wiszących, posiadających pompy kotłowe. Jest konieczne dla zapewnienia wymaganego przepływu wody grzewczej przez każdy z kotłów oraz oddzielenia hydraulicznego od pomp obiegowych pracujących w obiegach grzewczych. Sprzęgło hydrauliczne rozdziela obieg kotłów od instalacji grzewczej, tak aby nie dochodziło do zakłóceń pracy pomp obiegowych i aby ograniczyć wpływ instalacji grzewczej na pracę kotłów.

Dobór sprzęgła hydraulicznego odpowiedniego do danej instalacji jest bardzo ważny, dlatego przed zakupem warto zgłębić ten temat. Alternatywą dla sprzęgła hydraulicznego może być w niektórych przypadkach wymiennik ciepła lub zasobnik buforowy.

Przeczytaj też: Ekonomiczny kocioł gazowy do ogrzewania domu i wody – jaką moc wybrać?