Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Ciśnienie w instalacji – dlaczego należy zwracać na nie uwagę?

Prawidłowo funkcjonującą instalację centralnego ogrzewania możemy śmiało porównać z układem krwionośnym człowieka. Nadciśnienie może być przyczyną powikłań zdrowotnych od nieprawidłowo funkcjonujących innych narządów wewnętrznych. Analogicznie w instalacjach centralnego ogrzewania – usterka jednego lub wielu komponentów instalacji przekładać się będzie na jej zapowietrzanie lub przekraczanie dopuszczalnej granicy ciśnienia instalacji. Dlaczego warto kontrolować ciśnienie instalacji? Jakie skutki będzie miało niskie oraz wysokie ciśnienie dla działania urządzeń i instalacji? Co należy robić, aby utrzymywać ciśnienie na odpowiednim poziomie? Odpowiedź na poniższe pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Kocioł gazowy Vaillant ecoTEC intro

Z tekstu dowiesz się:

  • co tak naprawdę oznacza ciśnienie w instalacji,
  • co ma wpływ na utrzymanie ciśnienia,
  • dlaczego należy kontrolować ciśnienie,
  • dlaczego instalator podczas przeglądu powinien kontrolować ciśnienie.

Ciśnienie bardzo często pojawia się w naszym życiu codziennym. Możemy się o nim dowiedzieć z prognozy pogody, z urządzeń pomiarowych sprawdzających nasze ciśnienie tętnicze, czy też chociażby dopompowując koła na stacji benzynowej. Analogicznie odpowiednio zrównoważone ciśnienie w instalacji centralnego ogrzewania będzie miało wpływ na jej funkcjonowanie.

Czym jest ciśnienie w domowej instalacji CO?

Decydując się na zakup urządzenia grzewczego, w karcie technicznej urządzenia zawsze znajduje się informacja o maksymalnej wartości ciśnienia roboczego instalacji, z którym takie urządzenie może pracować.

Dla urządzeń grzewczych w domowych instalacjach centralnego ogrzewania najczęściej podawana wartość to ok. 3 bar. Każda uzbrojona instalacja, niezależnie od tego, czy pracuje czy nie, musi być pod ciśnieniem. Zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w instalacji CO oznacza, zgodnie z prawem Pascala, zapewnienie wymaganego nadciśnienia w każdym jej punkcie. Dzięki temu mamy pewność, że wszelkie odpowietrzniki będą w pozycji zamkniętej i nie opadną, powodując zasysania powietrza.

Wahania ciśnienia w instalacji CO – jak ich unikamy?

Na wpływ utrzymania prawidłowego ciśnienia w instalacji będzie również miało zachowanie minimalnej rezerwy wodnej w tej instalacji. Podczas pracy naszego urządzenia grzewczego nastąpi przyrost objętości wody wywołany wzrostem jej temperatury. Aby przejąć część tej objętości stosuje się ciśnieniowe naczynia wzbiorcze, które wyrównują zmiany objętości, zachowując równocześnie ciśnienie na stałym poziomie, unikając skoków ciśnienia w instalacji CO.

Bez takiego naczynia, wzrost nadmiarowej objętości podczas cyrkulacji wody odprowadzony zostałby poprzez zawór bezpieczeństwa, natomiast przy schłodzeniu spowodowałoby pojawienie się podciśnienia. W efekcie na instalacji byłoby zasysane powietrze przez dające się poluzować połączenia, np. śrubunki. Powodowałoby to konieczność częstego uzupełniania wody, zwiększając niebezpieczeństwo korozji.

Dlaczego należy kontrolować ciśnienie w instalacji centralnego ogrzewania?

Regularna kontrola wskazań ciśnienia w instalacji CO to pierwszy krok do prawidłowej eksploatacji urządzenia grzewczego. Tak jak wcześniej podaliśmy, jego wartość nie powinna przekraczać 3 bar. Z czego to wynika? Zawory bezpieczeństwa chronią źródła ciepła przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. W instalacjach grzewczych i ciepłej wody najczęściej stosowane są membranowe sprężynowe zawory, które fabrycznie mają nastawę od 2,5 do 3 bar. W praktyce nastawa na zaworze będzie wynosić około 3,3 bara. Przy napełnianiu instalacji grzewczej, instalator napełni taką instalację do ciśnienia 1,5 do 2 bar.

Jeżeli czujnik ciśnienia odnotuje przekroczenie dopuszczalnego maksymalnego ciśnienia, urządzenie to zasygnalizuje poprzez migającą ikonkę ciśnienia i odpowiednim komunikatem w automatyce kotła, takiego jak np. ecoTEC intro marki Vaillant. Nie spowoduje to jednak awaryjnego wyłączenia urządzenia. Gdyby ciśnienie przekroczyło wartość otwarcia zaworu bezpieczeństwa, następstwem będzie zrzut wody i obniżenie ciśnienia. Zazwyczaj minimalne ciśnienie, z którym może pracować urządzenie grzewcze, to ok. 0,7 bar. Gdyby ciśnienie dalej spadało i osiągnęło ok. 0,5 bar, urządzenie wyłączy się awaryjnie, podając komunikat o spadku ciśnienia w instalacji CO.

Kontrola ciśnienia w instalacji CO przez instalatora – dlaczego jest tak ważna?

Przygotowując się do nadchodzących sezonów grzewczych, powinniśmy regularnie wykonywać przeglądy naszych urządzeń. Podczas wykonywania przeglądów instalator obowiązkowo powinien sprawdzić poprawność wskazań ciśnienia zarówno na urządzeniu, jak i na zewnętrznym manometrze. Taka kontrola da nam pewność, że czujnik elektroniczny lub manometr zegarowy zamontowany w kotle wskazuje rzeczywistą wartość.

Dodatkowo instalator powinien zwrócić uwagę na naczynie wzbiorcze. W dużej mierze będzie to polegać na sprawdzeniu ciśnienia wstępnego poduszki powietrznej. Z punktu widzenia schematu projektowego, takie ciśnienie powinno być obliczeniowo stałe. Niestety praktyka pokazuje, że z czasem dochodzi do utraty ciśnienia wstępnego w przestrzeni gazowej, co powoduje zmianę parametrów pracy instalacji. Skutkiem może być zauważalna różnica w pracy pompy obiegowej, a czasem prowadzi to do rozpoczęcia procesów korozyjnych, powstawania szlamu i występowania problemów z zapowietrzaniem.

Odpowiednio dobrana armatura regulacji ciśnienia oraz naczyń wzbiorczych będą gwarantowały prawidłową i niezawodną pracę instalacji przez kilkadziesiąt lat. Profilaktyka jest korzystniejsza niż naprawy. Pozwala użytkownikom instalacji zaoszczędzić sporą ilość czasu, nerwów i pieniędzy na potencjalnych usługach serwisowych i kosztownych remontach, gwarantując przy tym najwyższy komfort eksploatacji.

Przeczytaj też: Jak określa się sprawność kotła kondensacyjnego?