Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Montaż klimatyzacji w domu – jak przebiega i czy się opłaca?

Wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej rośnie również zainteresowanie technikami chłodzenia budynków. Jednym z najbardziej oczywistych rozwiązań jest montaż klimatyzatora typu split. Wraz z ekspertami Vaillant wyjaśniamy, jak dobrze zaplanować montaż klimatyzacji.

Instalacja klimatyzatora climaVAIR exclusive w mieszkaniu

Z tekstu dowiesz się:

  • czym jest klimatyzator typu split,
  • na co zwrócić uwagę podczas planowania i montażu klimatyzacji.

W nowoczesnym budownictwie coraz większą wagę przykłada się do metod chłodzenia. Z jednej strony dzieje się tak dlatego, że przepisy budowlane zmuszają nas do stosowania coraz lepszej izolacji przegród. Z drugiej strony trendy nowoczesnego budownictwa oraz oczekiwania klientów dążą do stosowania coraz większych powierzchni przeszklonych. Takie rozwiązania w okresie letnim mogą jednak prowadzić do obniżenia komfortu cieplnego mieszkańców.

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z budynkiem nowym, czy już istniejącym, warto zadbać o utrzymanie odpowiedniego komfortu cieplnego przez cały rok. Zastosowanie systemu klimatyzacji typu split pomoże nam obniżyć temperaturę pomieszczeń latem, a także w razie konieczności je ogrzać – na przykład w okresach przejściowych, przed uruchomieniem ogrzewania centralnego.

Czym jest klimatyzator typu split?

Podstawowy klimatyzator typu split składa się z dwóch elementów: jednostki umieszczonej na zewnątrz, zawierającej podstawowe elementy systemu, i jednostki wewnętrznej, odpowiedzialnej za schładzanie pomieszczeń. W przypadku bardziej rozbudowanych instalacji możliwe jest także zastosowanie kilku wewnętrznych klimatyzatorów ściennych umożliwiających schładzanie wielu pomieszczeń jednocześnie.

Jednostki wewnętrzna z zewnętrzną połączone są ze sobą tak zwanymi rurami chłodniczymi. W jednostce zewnętrznej znajduje się większość kluczowych elementów, takich jak skraplacz, wentylator czy sprężarka. To właśnie za sprawą sprężarki w obiegu klimatyzatora między obiema jednostkami krąży czynnik chłodniczy. W jaki sposób montaż klimatyzatora w domu obniża temperaturę w budynku? Sprawdźmy:

  • w pierwszej kolejności w trybie chłodzenia pary czynnika chłodzącego są sprężane do wysokiej temperatury i ciśnienia,
  • następnie pary trafiają do skraplacza,
  • wentylator jednostki zewnętrznej wymusza przepływ powietrza atmosferycznego przez lamele skraplacza, a gorące pary czynnika ulegają skropleniu,
  • w zaworze rozprężnym, który znajduje się za skraplaczem, następuje gwałtowny spadek ciśnienia czynnika, a co za tym idzie – również spadek temperatury; proces ten można porównać do schładzania puszki z aerozolem podczas jego używania,
  • zimny czynnik o niskim ciśnieniu trafia do jednostki wewnętrznej, w której znajduje się parownik,
  • cichy wentylator powoduje przepływ powietrza wokół lamel parownika, pozwalając na obniżenie temperatury wewnątrz budynku,
  • następnie czynnik chłodniczy zasysany jest przez sprężarkę i proces się powtarza.

Pomimo że sprężarka napędzana jest energią elektryczną, to ilość energii cieplnej odebranej z wnętrza budynku jest kilkukrotnie wyższa od mocy elektrycznej potrzebnej do napędzania tego procesu. Dlatego też moc chłodnicza klimatyzatora jest większa niż jego moc elektryczna.

Na co zwrócić uwagę podczas planowania i montażu systemu klimatyzacji?

Największym wyzwaniem podczas planowania montażu klimatyzacji w mieszkaniu jest lokalizacja jednostek. Najistotniejszy jest fakt, żeby obie jednostki połączyć rurami chłodniczymi, a także przewodami zasilającym oraz komunikacyjnym. Warto więc znaleźć takie miejsce, aby można było wykonać przewiert na zewnątrz bezpośrednio za jednostką wewnętrzną. Pozwoli to na zachowanie wysokiej estetyki w pomieszczeniu oraz jak najmniejszą ingerencję w przegrody. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, to rury chłodnicze można ukryć w specjalnej rynnie albo zamaskować je pod tynkiem. To rozwiązanie wiąże się jednak z koniecznością gipsowania i malowania ściany.

Planując lokalizację instalacji klimatyzacji w domu, warto pamiętać o tym, aby nie kierować strumienia chłodnego powietrza bezpośrednio na miejsca, w których najczęściej przebywamy, takie jak kanapa czy stół w jadalni. Każdorazowo należy zadbać także o to, aby zapewnić bezpieczny dostęp do obu jednostek dla serwisu oraz aby co najmniej raz do roku wykonywać przegląd techniczny i czyszczenie klimatyzatora.

Jak w każdym przypadku doboru systemu grzewczego trzeba wybrać jednostkę jak najlepiej dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkowników. Pomogą w tym fachowe firmy autoryzowane Vaillant.

Sprawdź, jak działa klimatyzacja domowa.