Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Pompa ciepła a grzejniki – czy to dobre rozwiązanie?

Pompy ciepła to ekologiczne urządzenia grzewcze, wykorzystujące w swoim działaniu odnawialne źródła energii. Najwyższą efektywność pracy pompy ciepła uzyskują przy niskotemperaturowym zasilaniu instalacji grzewczej. Czy to oznacza, że te urządzenia nie nadają się do instalacji grzejnikowej? Absolutnie nie! W tym tekście podpowiadamy, jak dobrać pompę ciepła do instalacji grzejnikowej.

Pompa ciepła aroTHERM plus do instalacji grzejnikowej

Z tekstu dowiesz się:

  • jak działa pompa ciepła,
  • jak połączyć pompę ciepła ze starymi grzejnikami,
  • jakie grzejniki wybrać do pompy ciepła przy planowaniu nowej instalacji.

Jeśli zastanawiasz się nad instalacją pompy ciepła w swoim domu, przeczytaj, jak zestawić ją ze starymi i nowymi grzejnikami.

Jak działa powietrzna pompa ciepła w instalacji grzejnikowej?

W obiegu każdej sprężarkowej pompy ciepła krąży czynnik chłodniczy umożliwiający transport energii cieplnej. Pobiera on ciepło z ośrodka o niskiej temperaturze (dolne źródło ciepła), wrząc przy niskim ciśnieniu, następnie zostaje sprężony, aby oddać to ciepło podczas procesu skraplania w wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Cykl ten realizowany jest w obiegu zamkniętym, hermetycznie odizolowanym od środowiska zewnętrznego. Dolnym źródłem ciepła może być grunt w przypadku pomp solankowych, powietrze atmosferyczne dla pomp powietrznych lub woda gruntowa dla urządzeń typu woda-woda.

Istotne z punktu widzenia efektywności tego procesu jest, aby różnica temperatur pomiędzy dolnym źródłem a temperaturą zasilania instalacji grzewczej była jak najniższa. To właśnie wtedy pompa ciepła osiągnie najwyższą sprawność i zużyje najmniej energii. Dlatego też do współpracy z pompą ciepła szczególnie polecane są układy niskotemperaturowe, np. ogrzewanie podłogowe. Nie oznacza to jednak, że pompa ciepła nie będzie w stanie zasilić instalacji grzejnikowej. W większości przypadków przy systemie grzejnikowym pompa ciepła będzie w dalszym ciągu najbardziej ekonomicznym i ekologicznym źródłem ciepła.

Pompa ciepła a tradycyjne grzejniki: modernizacja

W przypadku gdy planujemy wymianę tradycyjnego kotła na pompę ciepła, ale nie wymieniamy instalacji grzejnikowej, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze warto wiedzieć, jaką temperaturą była zasilana nasza instalacja grzewcza w okresie największych mrozów przy zachowanym komforcie cieplnym wewnątrz budynku. Pozwoli to na dobór urządzenia o odpowiednich parametrach pracy. Nie oznacza to jednak, że nasza pompa ciepła będzie pracowała cały czas z tak wysokim parametrem. Rozwiązaniem jest tu zastosowanie sterowania pogodowego.

Wszystkie pompy ciepła Vaillant dostarczane są wraz z regulatorem pogodowym sensoCOMFORT. Sterowanie pogodowe polega na automatycznym dobieraniu temperatury zasilania instalacji grzewczej w zależności od zmierzonej temperatury powietrza atmosferycznego. Jeżeli więc nasza instalacja w okresie największych mrozów wymagała temperatury zasilania np. 60oC, to na tej podstawie dobierana jest przez instalatora krzywa grzewcza opisująca zależność między temperaturą zasilania c.o. a temperaturą zewnętrzną. Im więc jest cieplej na zewnątrz, tym niższa jest temperatura układu ogrzewania. Pozwala to na zachowanie komfortu cieplnego przy jak najefektywniejszym procesie ogrzewania.

W przypadku instalacji grzejnikowych warto również sprawdzić dane techniczne pompy ciepła. Producenci podają sprawność pomp ciepła dla różnych temperatur dolnego źródła oraz zasilania instalacji grzewczej. Jest to szczególnie istotne dla pomp typu powietrze-woda, w których temperatura dolnego źródła jest zmienna, ponieważ zależy od temperatury powietrza atmosferycznego. Warto tu zwrócić uwagę na pompy pracujące z czynnikiem chłodniczym R290 (propan), takie jak Vaillant aroTHERM plus. Jedną z najistotniejszych zalet R290 jest jego wysoka wydajność w porównaniu do innych czynników chłodniczych. Propan posiada doskonałe właściwości termodynamiczne, pozwalające na wydajną pracę pompy ciepła nawet przy bardzo niskich temperaturach powietrza atmosferycznego (nawet do -25oC).

Nowa instalacja grzejnikowa z pompą ciepłą

Jeżeli planujemy nową instalację grzewczą, w której skład wchodzą grzejniki, i chcemy zasilić ją pompą ciepła, to warto zdecydować się na tzw. grzejniki niskotemperaturowe, czyli grzejniki o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła. Są one przez to nieco większe od tradycyjnych grzejników, natomiast pozwalają na znaczną redukcję temperatury zasilania instalacji. W połączeniu ze sterowaniem pogodowym pozwoli to na pracę pompy ciepła z najwyższą efektywnością przez cały sezon grzewczy.

Przeczytaj też: Jak dostosować moc pompy ciepła do potrzeb domu i jego mieszkańców?