Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Wymagania i wymiary kotłowni z pompą ciepła

Wymiary kotłowni czy inne wymagania dla pomieszczeń z pompą ciepła nie są wygórowane w porównaniu do kotłowni gazowej, olejowej czy węglowej. Można nawet powiedzieć, że dom, w którym ma być zastosowana pompa ciepła, będzie domem bez kotłowni i bez komina. Pompa ciepła może bowiem być zainstalowana w szeregu standardowych pomieszczeń, które znajdują się w każdym domu jednorodzinnym. Dowiedz się, jakie powinny być minimalne wymiary kotłowni z pompą ciepła i jak obliczyć jej kubaturę.

Pompa ciepła flexoTHERM exclusive z możliwością wyboru rodzaju dolnego źródła ciepła

Z tekstu dowiesz się:

  • jakie są główne wymagania dla kotłowni z pompą ciepła,
  • jak obliczyć kubaturę kotłowni z pompą ciepła.

Jeśli decydujesz się na montaż pompy ciepła, nie musisz martwić się o minimalne wymiary kotłowni. Niemal każde pomieszczenie domu może być kotłownią dla pompy ciepła – wyjątkiem są pomieszczenia mieszkalne przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Dźwięk, jaki emitują nowoczesne pompy ciepła wewnątrz domu, jest najczęściej cichszy od hałasu powodowanego przez urządzenia domowe czy samych mieszkańców. Jednak w porze nocnej długi okres oddziaływania nawet minimalnego hałasu może być dla człowieka uciążliwy. Właśnie dlatego kotłownią w domu jednorodzinnym nie może być zamieszkiwany pokój.

Wymagania dla kotłowni z pompą ciepła. Wymiary kotłowni

Zatem w jakich pokojach nie można urządzić kotłowni z pompą ciepła? Pomieszczenia mieszkalne przeznaczone do stałego przebywania ludzi to takie, gdzie te same osoby przebywają ponad 4 godziny na dobę. Dotyczy to więc w szczególności pokoi mieszkalnych, sypialni itp. Za pomieszczenia mieszkalne przeznaczone jedynie do czasowego przebywania ludzi można uznawać te, w których ci sami mieszkańcy przebywają od 2 do 4 godzin na dobę. Są to np. kuchnie, pralnie, łazienki, przedpokoje itp. Wykonywane w nich czynności mają charakter dorywczy i zaplanowanie tam kotłowni z pompą ciepła nie będzie powodować u mieszkańców dyskomfortu.

Inne wymagania dla kotłowni z pompą ciepła wynikają w znacznej mierze z wytycznych producenta. Instrukcje montażu określają zazwyczaj niezbędne odległości, jakie należy zachować od urządzenia. Pozwalają one na wygodne prowadzenie prac montażowych, a w późniejszym czasie także konserwacyjnych i serwisowych. Na tej podstawie można określić niezbędne wymiary kotłowni.

Pompa ciepła jako źródło ciepła pozbawione paleniska nie narzuca też takich wymagań przeciwpożarowych czy wentylacyjnych, jak w przypadku zastosowania kotłów grzewczych. Nie ma również wymagań dotyczących bezpiecznego odprowadzenia spalin, budowy komina czy też uzależniania pracy od działania wentylacji mechanicznej (także okapów kuchennych), tak jak jest to określane dla tradycyjnych kotłów z otwartą komorą spalania.

Zobacz także: Dom bez komina – o czym warto pamiętać?

Kubatura dla kotłowni z pompą ciepła

Jedyny wzór stosowany do określania wymaganej kubatury kotłowni z pompą ciepła uwzględnia rodzaj i ilość zastosowanego czynnika chłodniczego. Wymaganie to nie będzie dotyczyło pomp ciepła typu monoblok, jak np. Vaillant aroTHERM VWL. Czynnik chłodniczy nie jest bowiem obecny w obrębie budynku.

Jednak w przypadku pomp ciepła typu Split, złożonych z dwóch jednostek, np. Vaillant flexoCOMPACT exclusive, czynnik chłodniczy może już znajdować się w obrębie budynku (w jednostce wewnętrznej). Wówczas warto obliczyć, jaka jest wymagana kubatura pomieszczenia z pompą ciepła. Stosowane często czynniki chłodnicze nie są toksyczne ani łatwopalne. Ich zagrożenie dla zdrowia człowieka sprowadza się do wypierania tlenu z powietrza wewnętrznego. Stąd też odpowiednia kubatura pomieszczenia ma zapewnić bezpieczne niskie stężenie par czynnika w powietrzu w razie ewentualnej nieszczelności obiegu chłodniczego.