Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Kocioł olejowy z pompą ciepła w układzie hybrydowym

Ogrzewanie domu olejem opałowym nie należy obecnie do najczęściej stosowanych systemów grzewczych w budowanych domach – występuje w ok. 100 tys. domów. Kocioł olejowy częściej można spotkać w domach starszych, zwykle pozbawionych dostępu do gazu ziemnego. Czasem kocioł olejowy bywa stosowany przy modernizacji systemu grzewczego połączonej z wymianą kotła węglowego. Zobacz, jak zmienia się koszt ogrzewania olejowego dzięki współpracy z pompą ciepła.

Z tekstu dowiesz się:

  • na czym polega układ hybrydowy pompy ciepła i kotła olejowego,
  • jak użycie pompy ciepła wpływa na koszt ogrzewania olejowego,
  • jak stworzyć dom zeroenergetyczny.

Obecne standardy efektywności energetycznej, a także rozwój technologiczny dają nowe możliwości w termomodernizacji domów. Tradycyjne źródła ciepła, np. kotły olejowe, są coraz częściej zastępowane przez pompy ciepła. Dzieje się tak w wyniku dynamicznego rozwoju technicznego w segmencie pomp ciepła typu powietrze-woda. Często spotykanym wariantem ogrzewania domu staje się także połączenie pracy kotła olejowego z pompą ciepła.

multiMATIC, aroTHERM, geoSTOR, icoVIT exclusive

Zasada działania kotła olejowego w układzie z pompą ciepła

Dotychczasowy kocioł olejowy można oczywiście całkowicie zastąpić nową pompą ciepła. Jeżeli jednak jest on jeszcze w dobrym stanie technicznym, można się zdecydować na tzw. układ hybrydowy. Kocioł olejowy może pozostać szczytowym źródłem ciepła. Będzie włączany przy wyższym zapotrzebowaniu na ciepło przy tzw. temperaturze biwalencyjnej pracy pompy ciepła – tzn. gdy temperatura zewnętrzna spada do zakresu od -2℃ do -20℃. Pompa ciepła pracuje wówczas z mniejszą mocą grzewczą i korzystanie z kotła jest bardziej opłacalne.

Pompa ciepła, która generuje niższe koszty ogrzewania, powinna pracować przez większość sezonu grzewczego, tj. 80-90% czasu. W pozostałym czasie, np. gdy temperatura spadnie do -2℃, uruchomi się kocioł olejowy. We współpracy z pompą ciepła kocioł olejowy będzie działał w zakresie temperatur do -2 do -15℃, a jako samodzielne źródło – przy temperaturze poniżej -15℃ (czyli zaledwie 0,5% sezonu grzewczego).

Kocioł olejowy z pompą ciepła zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa – gwarantuje ciągłość pracy systemu grzewczego na wypadek awarii któregoś ze źródeł ciepła.

Ogrzewanie olejem opałowym – koszty oleju na przestrzeni lat

Pompa ciepła a obniżenie kosztów ogrzewania olejem opałowym

Ceny oleju opałowego należą do jednych z wyższych wśród paliw grzewczych. Dodatkowo ulegają wahaniom sezonowym i zależą od cen ropy naftowej.

Dzięki zastosowaniu powietrznej pompy ciepła koszty ogrzewania domu mogą zostać obniżone średnio o 40-50%. Co ważne, koszty ogrzewania domu pompą ciepła są bardziej stabilne. Dodatkowo dla domu z pompą ciepła można wybrać jedną z korzystnych taryf energii: taryfę 2- lub 3-strefową (np. G12w czy G13). Wytworzone ciepło można akumulować w wodzie użytkowej, zbiorniku buforowym, a także w budynku dzięki jego konstrukcji.

Zerowy bilans energetyczny domu?

Obecnie właściciele domów mają bardzo korzystne warunki do zastosowania instalacji fotowoltaicznej (PV) zasilającej pompę ciepła i wytwarzającej prąd na potrzeby mieszkańców. Wielkość instalacji fotowoltaicznej można dobrać w taki sposób, aby wytwarzała ona w skali roku tyle energii, ile potrzebuje cały budynek. Nadwyżka energii elektrycznej wytwarzana latem może być oddawana do sieci elektroenergetycznej. W późniejszym czasie (np. w sezonie grzewczym) ta energia może być odbierana na zasadzie opustu i wykorzystywana do pracy pompy ciepła. Daje to szansę na uzyskanie zerowego bilansu energii domu i obniżenia rachunków za ogrzewanie do minimum.

Zobacz też: Ogrzewanie hybrydowe - funkcjonowanie, cechy, zalety