Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Gruntowe pompy ciepła – ranking, właściwości urządzeń i sposób montażu

Ranking pomp ciepła, nazywany listą BAFA, pozwala dokonać oceny efektywności poszczególnych urządzeń z szerokiej oferty rynkowej. Zestawienie jest tworzone przede wszystkim na potrzeby rynku niemieckiego, jednak zawiera także spis gruntowych pomp ciepła znanych w większości krajów europejskich, w tym w Polsce. Jakie gruntowe pompy ciepła znalazły się w rankingu? Czym się charakteryzują?

Gruntowa pompa ciepła geoTHERM perform

Z tekstu dowiesz się:

  • dlaczego w przypadku gruntowych pomp ciepła wskaźnik COP jest najważniejszy,
  • na co należy zwrócić uwagę przy przeglądzie rankingu gruntowych pomp ciepła,
  • jakie pompy ciepła gruntowe Vaillant znajdują się na liście BAFA,
  • dlaczego należy brać pod uwagę operatora sieci,
  • na co zwrócić uwagę przy montażu gruntowej pompy ciepła,
  • jakie wytyczne producenta należy wziąć pod uwagę przy montażu gruntowej pompy ciepła.

Większość urządzeń w rankingu pomp ciepła ma moc do 10 kW do nawet ponad 200 kW. Na potrzeby budynków jednorodzinnych skupiamy się jednak na pompach, których moc nie przekracza 80 kW.

Gruntowe pompy ciepła – ranking a efektywność COP

Podstawowym parametrem pracy pompy ciepła jest współczynnik COP, który opisuje wydajność grzewczą pompy w stosunku do zużywanej w danym momencie energii elektrycznej. Na rynku europejskim prowadzone są testy, które umożliwiają porównanie pomp ciepła pod kątem sprawności ich pracy. Na największym i najbardziej wymagającym rynku pomp ciepła – w Niemczech – ranking pomp ciepła z potwierdzoną wartością współczynnika COP publikuje jednostka BAFA.

Przeczytaj też: Współczynnik COP – jak określić efektywność pracy pompy ciepła?

Pompy ciepła – ranking producentów pomp BAFA

Pompy ciepła typu solanka-woda (gruntowe), zgodnie z wymaganiami przyjętymi w większości krajów europejskich, muszą cechować się współczynnikiem efektywności COP na poziomie przynajmniej 4,30 (w punkcie B0/W35 wg normy PN-EN 14511). Jest to zgodne z wymaganiami minimalnej efektywności urządzeń w ramach projektu Ecodesign. Powyższe normy są uznawane również w Polsce, a na pompy ciepła spełniające określone warunki wstępne można dostać dofinansowanie z odpowiednich programów, np. Czyste Powietrze.

Pompy ciepła typu solanka-woda korzystają ze znacznie bardziej stabilnego dolnego źródła ciepła niż modele typu powietrze-woda. Dlatego też w ich przypadku lista BAFA przedstawia tylko jedną wartość efektywności COP w punkcie pracy: B0/W35 (brine – solanka 0ºC / water – woda 35ºC). Ułatwia to wykonanie porównania urządzeń solanka/woda i eliminuje potrzebę porównywania 3 punktów pracy (jak w przypadku pomp ciepła powietrze-woda).

Warto zwrócić uwagę, że w rankingu pojawiają się gruntowe pompy ciepła nie tylko o coraz większej, ale też mniejszej mocy (np. nieprzekraczającej 5 kW). Pozwala to na ich stosowanie w nowych, energooszczędnych budynkach, także w zabudowie bliźniaczej czy szeregowej.

Gruntowa pompa ciepła geoTHERM perform

Pompy ciepła ranking – porównanie gruntowych pomp ciepła dostępnych w ofercie Vaillanta

W rankingu gruntowych pomp ciepła BAFA znajdują się dwa tego typu urządzenia marki Vaillant. Czym różnią się od siebie?

  • Pompa geoTHERM perform VWS 260/3 S1 – ma moc grzewczą na poziomie 24,5 kW, moc elektryczną 5,6 kW i COP dla B0/W35 4,4. Pompa generuje 60,1 dB(A) hałasu.
  • Pompa geoTHERM perform VWS 400/3 S1 – ma moc grzewczą 40,4 kW, moc elektryczną 8,6 kW i COP dla B0/W35 4,7. Pompa wytwarza dźwięki na poziomie 54,0 dB(A).

Pompa VWS 400/3 S1 sprawdzi się więc w większych domach. Może też być z powodzeniem wykorzystana w budynku wielorodzinnym. Oba urządzenia mają wysoką temperaturę zasilania (nawet do 65℃), dzięki czemu skutecznie zastępują starsze modele. Są także przystosowane do połączenia z instalacją fotowoltaiczną, np. systemem auroPOWER, dzięki czemu mogą jeszcze skuteczniej zmniejszyć koszty eksploatacji domu.

Pompy ciepła Vaillant opinie? Ważna również rola operatora sieci

Producenci, w tym my uznajemy ranking pomp ciepła za istotny, dlatego nieustannie doskonalimy swoją ofertę. Wraz ze wzrostem popularności pomp zwiększa się także zapotrzebowanie na funkcję współpracy urządzenia z inteligentnymi sieciami energetycznymi Smart Grid. W Polsce nie jest to jeszcze wymagana funkcja, ale zapewne w najbliższej przyszłości stanie się niezbędna.

Warto przy zakupie pompy zwrócić na to uwagę i od razu zapewnić sobie możliwość współpracy urządzenia z siecią typu Smart Grid. Obecnie 61% gruntowych pomp ciepła posiada etykietę SG-Ready, dzięki czemu mogą one być zdalnie sterowane przez operatora sieci. Pozwala to korzystać z taniej taryfy zakupu energii elektrycznej, a w okresach szczytu – ograniczać pracę gruntowych pomp ciepła.

Pompa ciepła flexoTHERM exclusive

Montaż gruntowej pompy ciepła – na co zwrócić uwagę?

Wybór sposobu ogrzewania domu ma liczne konsekwencje. Przede wszystkim decyduje zarówno o komforcie, jak i o kosztach użytkowania budynku, a także o sposobie oddziaływania na środowisko. Determinuje również miejsce i warunki instalacji źródła ciepła.

Jeśli przygotowujesz się do instalacji pompy ciepła w domu, należy przede wszystkim uwzględnić wymiary urządzenia i współpracującej z nim instalacji, aby zapewnić komfortowy dostęp do głównych podzespołów w razie ewentualnej awarii. Nie ma wytycznych określających konkretnego położenia i instalacji pompy ciepła w budynku. Urządzenie można umieścić np. w holu czy też w zaadaptowanym pomieszczeniu na strychu.

Miejsce do zainstalowania jednostki wewnętrznej musi być suche i całkowicie zabezpieczone przed zamarzaniem (oznacza to, że temperatura otoczenia powinna mieć co najmniej 7°C), natomiast maksymalna temperatura nie może przekraczać 25° C. Należy też zwrócić uwagę na hałas generowany przez pompę, wielkość całego systemu i odpowiedni dostęp do głównych podzespołów w razie awarii. Do montażu pompy ciepła nie będę nadawać się pomieszczenia mieszkalne, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi.

Przeczytaj też: Wymagania i wymiary kotłowni z pompą ciepła

Gruntowe pompa ciepła Vaillant opinie i wytyczne producenta – co jest najważniejsze?

Kolejne wymagania dla pompy ciepła wynikają z wytycznych producenta, na podstawie których można wyznaczyć ilość potrzebnego miejsca. W instrukcjach montażu umieszczone są niezbędne odległości od ścian lub innych urządzeń. Ważne jest, aby przy wyborze odpowiedniego miejsca uwzględnić określone wymogi zarówno dla jednostki wewnętrznej, jak i dla jednostki zewnętrznej.

Jak obliczyć kubaturę potrzebną do instalacji pompy ciepła? Zgodnie z PN-EN 378-1, minimalna wielkość (Vmin) pomieszczenia do zainstalowania pompy ciepła jest obliczana następująco:

Vmin = G/c

G = ilość czynnika ziębniczego potrzebna do napełnienia, [kg]

c = praktyczna wartość graniczna w kg/m3 dla odpowiedniego czynnika (w przypadku pompy gruntowej flexoTHERM czynnik R410A = 0,44 kg/m3)

Dla przykładu, dla pompy ciepła Vaillant flexoTHERM VWF 87/4 potrzebna ilość czynnika ziębniczego wynosi 2,40 kg. Na podstawie wzoru wyliczamy, że minimalna przestrzeń do zainstalowania pompy powinna wynosić 5,45 m3.

Wymagania te nie dotyczą pomp typu monoblok, w przypadku których czynnik chłodniczy (ziębniczy) nie znajduje się wewnątrz budynku. Informacje na temat minimalnej kubatury pomieszczania dla konkretnego modelu pompy ciepła znajdują się również w dołączonej do urządzenia instrukcji.

Na liście BAFA znajdziesz nie tylko wszystkie gruntowe pompy ciepła Vaillant, ale też pompy ciepła z możliwością wyboru dolnego źródła oraz powietrzne pompy ciepła. Ich obecność w rankingu gruntowych pomp ciepła świadczy o ich doskonałej jakości. Zestawienie pomp ciepła z listy BAFA pozwala wykonać pewnego rodzaju ranking gruntowych pomp ciepła dla sprawdzenia, w jakim przedziale rynkowym znajduje się rozpatrywana przez Ciebie pompa.

Przeczytaj też: Serwis pompy ciepła – przekonaj się, jakie to wygodne