Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Regeneracja dolnego źródła ciepła

Regeneracja dolnego źródła ciepła dotyczy w szczególności gruntu, który stanowi dla pompy typu solanka-woda swoisty bufor ciepła. Pompa w trakcie pracy z wykorzystaniem gruntu jako dolnego źródła ciepła powoduje obniżanie jego temperatury. Niektóre czynniki, szczególnie długi, zimny sezon grzewczy, a także użytkowanie nowego domu, mogą sprawić, że pompa pracuje dłużej. Wówczas następuje nadmierne schłodzenie dolnego źródła ciepła. Aby doszło to jego pełnej regeneracji cieplnej, muszą występować korzystne warunki eksploatacyjne.

Pompa ciepła z możliwością wyboru rodzaju dolnego źródła ciepła flexoTHERM exclusive

Z tekstu dowiesz się:

  • co należy wiedzieć o temperaturze dolnego źródła pompy ciepła,
  • jak przygotować dolne źródło pomp ciepła,
  • co przyspiesza regenerację dolnego źródła ciepła,
  • co zrobić, jeśli dolne źródła ciepła dla pomp ciepła okazują się niewystarczające.

Gruntowa pompa ciepła pracuje zazwyczaj ok. 1400-1800 godzin rocznie (maksymalny czas pracy to 2400 godzin na rok) – urządzenie rozprowadza ciepło za pomocą górnego źródła pompy ciepła. W tym czasie temperatura dolnego źródła pompy ciepła systematycznie się obniża. Aby wróciła do pierwotnego poziomu, konieczny jest okres wyłączenia lub ograniczenia pracy pompy.

Dolne źródło ciepła – Podział stref w gruncie

Dolne źródło pompy ciepła – co warto o tym wiedzieć przed regeneracją ciepła?

Pod względem zmienności temperatury można wyróżnić 3 strefy w gruncie:

  • strefa sezonowa – 15-20 m w głąb ziemi. Charakteryzuje się silną zmiennością temperatury, która zależy od pory roku;
  • strefa neutralna – 21-79 m w głąb ziemi. Panuje tam stabilna temperatura, niezależnie od pory roku;
  • strefa gradientu temperatury – 80-100 m w głąb ziemi. W strefie tej temperatura zaczyna rosnąć, aby w niższych warstwach zwiększać się o 3 stopnie na każde 100 m głębokości.

Temperatura na głębokości do 100 m jest wynikiem adwekcji, czyli poziomego przepływu wód oraz oddziaływania energii słonecznej. Dopiero na dalszej głębokości można zauważyć niewielką ilość ciepła oddawaną z wnętrza Ziemi. Sondy pionowe pracują w strefie bardziej stabilnej niż kolektory poziome usytuowane płytko w gruncie.

Przygotowanie dolnego źródła ciepła – pompy ciepła o odpowiednich wymiarach i mocy

W przygotowaniu dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła kluczową rolę odgrywa prawidłowo zwymiarowane dolne źródło ciepła: sondy pionowe lub kolektor gruntowy poziomy. Ważne jest także wybranie pompy ciepła o odpowiedniej mocy. W pierwszej kolejności pod uwagę należy wziąć właściwości gruntu. Projektowe wytyczne producentów wskazują, na jaką ilość ciepła można liczyć przy określonym rodzaju gruntu i jego wilgotności.

Regeneracja dolnego źródła pompy ciepła – co jej sprzyja?

Idealna regeneracja ciepła dolnego źródła ciepła powinna zapewnić doprowadzenie gruntu do takiej samej temperatury u progu sezonu grzewczego jak rok wcześniej. Na przebieg regeneracji cieplnej korzystnie wpływa skrócenie czasu pracy pompy ciepła w ciągu roku. Można to uzyskać np. dzięki zastosowaniu systemu fotowoltaicznego. W ten sposób odciąża się pompę ciepła od pracy poza sezonem grzewczym. Instalacja fotowoltaiczna może zapewnić w miesiącach letnich nawet pełne pokrycie potrzeb ciepła dla podgrzewania wody użytkowej.

Bardzo dobre efekty regeneracji dolnego źródła pomp ciepła uzyskuje się również przy zastosowaniu chłodzenia pasywnego. W przeciwieństwie do chłodzenia aktywnego nie wymaga ono pracy sprężarki i wykorzystania ciepła gruntu. Przy okazji chłodzenia pasywnego ciepło odbierane z budynku trafia poprzez obieg glikolowy do dolnego źródła ciepła (gruntu). Tym sposobem podwyższa się dodatkowo temperaturę dolnego źródła pompy ciepła poza sezonem grzewczym, a efektywność COP pompy może wzrosnąć o ok. 2-3% w skali całego roku.

Pompa ciepła powietrze-woda aroTHERM pure

Dolne źródło ciepła dla pomp ciepła – co jeśli dobór dolnego źródła ciepła okaże się niewystarczający?

Jeżeli na etapie projektowania okaże się, że występują trudności z doborem dolnego źródła ciepła zagrażające prawidłowej regeneracji cieplnej, należy rozważyć zastosowanie pompy typu powietrze-woda. W nowych budynkach mogą one zapewnić samodzielnie pokrycie potrzeb cieplnych. W przypadku budynków modernizowanych można je połączyć z kotłem grzewczym w tzw. układzie hybrydowym. Regeneracja dolnego źródła ciepła nie stanowi wówczas żadnego problemu – powietrze to nieograniczony magazyn ciepła. Nie zapewnia jednak w długim czasie tak stabilnej i wysokiej temperatury jak grunt.

Przeczytaj też: Ogrzewanie hybrydowe – czym są instalacje hybrydowe? Poznaj najważniejsze korzyści wynikające z ich montażu