Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Gdzie zamontować gruntową pompę ciepła?

Wybór sposobu ogrzewania domu ma liczne konsekwencje. Przede wszystkim decyduje zarówno o komforcie, jak i o kosztach użytkowania budynku, a także o sposobie oddziaływania na środowisko. Determinuje również miejsce i warunki instalacji źródła ciepła. Jeszcze do niedawna najczęściej wybieranym źródłem ciepła były kotły na paliwa stałe, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagane było wydzielenie oddzielnego pomieszczenia zwanego kotłownią lub pomieszczeniem technicznym. Czy decydując się na instalację pompy ciepła w domu również potrzebujemy oddzielnego pomieszczenia? Gdzie poza kotłownią można zainstalować pompę ciepła? W tym artykule odpowiemy na te i inne pytania!

Instalacja pompy ciepła w domu - flexoTHERM exclusive

Z tekstu dowiesz się:

  • gdzie można zainstalować pompę ciepła,
  • na jakie wytyczne producenta należy zwrócić szczególną uwagę,
  • czy pompę ciepła można zainstalować w starym domu.

W porównaniu do innych urządzeń, takich jak kotły gazowe, olejowe czy na opał stały, pompa ciepła jest takim źródłem ciepła, które można zainstalować niemal w dowolnym pomieszczeniu w domu. Istnieje wiele czynników, które przemawiają za montażem pompy ciepła – zasada działania tego urządzenia jest bowiem bardzo prosta, a jej możliwości to nie tylko grzanie, ale i chłodzenie pomieszczeń. Zarówno powietrzna, jak i gruntowa pompa ciepła w domu jednorodzinnym jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dowiedz się, jak wygląda przygotowanie do jej instalacji.

Instalacja pompy ciepła w domu – gdzie ją zamontować?

Przygotowując się do instalacji pompy ciepła w domu przede wszystkim należy uwzględnić wymiary urządzenia i współpracującej z nim instalacji, aby zapewnić komfortowy dostęp do głównych podzespołów w razie ewentualnej awarii. Nie ma wytycznych określających konkretnego położenia i instalacji pompy ciepła w budynku.

Urządzenie można umieścić np. w holu czy też w zaadaptowanym pomieszczeniu na strychu. Pompa ciepła nie posiada paleniska, więc nie narzuca się takich wymagań przeciwpożarowych czy dotyczących wentylacji, jak w przypadku kotłów grzewczych. Nie ma także potrzeby odprowadzania spalin, co oznacza, że nie trzeba budować komina.

Miejsce do zainstalowania jednostki wewnętrznej musi być suche i całkowicie zabezpieczone przed zamarzaniem (oznacza to, że temperatura otoczenia powinna mieć co najmniej 7°C), natomiast maksymalna temperatura nie może przekraczać 25° C. Podłoga, na której będzie ustawiona pompa ciepła musi być płaska i posiadać wystarczającą nośność, aby móc przenieść ciężar pompy razem z podgrzewaczem zasobnikowym ciepłej wody oraz buforowym podgrzewaczem zasobnikowym, o ile są stosowane.

Zatem główne kwestie przy instalacji pompy ciepła to m.in. hałas generowany przez pompę (podczas pracy pompa ciepła może przenosić nieznaczne wibracje na podłogę lub otaczające ściany), wielkość całego systemu i odpowiedni dostęp do głównych podzespołów w razie awarii. Do montażu pompy ciepła nie będę nadawać się pomieszczenia mieszkalne, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi. Co to oznacza? To takie pomieszczenie, w którym przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny. Chodzi więc o pokoje mieszkalne, sypialnie itp. Za pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin uznaje się kuchnię, pralnię czy też przedpokój, i tam można zainstalować pompę ciepła.

Gruntowa pompa ciepła w domu jednorodzinnym – jakie wytyczne producenta są najważniejsze?

Kolejne wymagania dla pompy ciepła wynikają z wytycznych producenta, na podstawie których można wyznaczyć ilość potrzebnego miejsca. W instrukcjach montażu umieszczone są niezbędne odległości od ścian lub innych urządzeń. Ważne jest, aby przy wyborze odpowiedniego miejsca uwzględnić określone wymogi zarówno dla jednostki wewnętrznej, jak i dla jednostki zewnętrznej.

Jak obliczyć kubaturę potrzebną do instalacji pompy ciepła? Zgodnie z PN-EN 378-1, minimalna wielkość (Vmin) pomieszczenia do zainstalowania pompy ciepła jest obliczana następująco: Vmin = G/c

G = ilość czynnika ziębniczego potrzebna do napełnienia, [kg]

c = praktyczna wartość graniczna w kg/m3 dla odpowiedniego czynnika (w przypadku pompy gruntowej flexoTHERM czynnik R410A = 0.44 kg/m3)

Dla przykładu, dla pompy ciepła Vaillant flexoTHERM VWF 87/4 potrzebna ilość czynnika ziębniczego wynosi 2,40 kg. Na podstawie wzoru wyliczamy, że minimalna przestrzeń do zainstalowania pompy powinna wynosić 5,45 m3.

Wymagania te nie dotyczą pomp typu monoblok, w przypadku których czynnik chłodniczy (ziębniczy) nie znajduje się wewnątrz budynku. Informacje na temat minimalnej kubatury pomieszczania dla konkretnego modelu pompy ciepła znajdują się również w dołączonej do urządzenia instrukcji.

Czy i jak montować pompy ciepła w starym domu?

Pompa ciepła będzie doskonałym rozwiązaniem zarówno w nowym, jak i w starym domu. Najwyższą efektywność pracy pompy ciepła uzyskują przy niskotemperaturowym zasilaniu instalacji grzewczej, jednak można też dobrać pompę do instalacji grzejnikowej, które są najczęściej używane w starszych budynkach.

Ile kosztuje założenie pompy ciepła w domu? Osoby planujące instalację pompy do starego domu, aby obniżyć wydatki związane z kupnem i montażem, mogą skorzystać z rządowego dofinansowania w programie „Czyste Powietrze” lub odliczyć wydatki związane z wymianą źródła ciepła w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

Do właścicieli nowych budynków skierowany jest program „Moje Ciepło”, w którym można również otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż pompy. Zatem jest kilka możliwości, aby skorzystać z opcji dofinansowania i obniżyć koszty poniesione na zakup pompy ciepła.

Jeśli rozważasz zakup ekologicznej pompy ciepła, koniecznie sprawdź jakie korzyści możesz zyskać dzięki instalacji z pompą ciepła w nowych i starych budynkach. Wybierz urządzenie najlepsze dla swoich potrzeb i ciesz się oszczędnościami!

Przeczytaj też: Pompa ciepła na dachu budynku