Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Jaka instalacja fotowoltaiczna będzie odpowiednia dla pompy ciepła?

Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną stanowi obecnie jedno z najbardziej interesujących rozwiązań. Sama pompa ciepła potrafi zapewnić minimalne koszty eksploatacji. Jeżeli dodatkowo energia elektryczna dla niej będzie wytwarzana przez własne źródło, czyli panele fotowoltaiczne, to koszty pracy pompy ciepła obniżą się do minimum. Oznacza to, że prawidłowo dobrana instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku dokładnie tyle energii, ile potrzebuje pompa ciepła. Właściciel domu będzie więc otrzymywał rachunki obejmujące jedynie koszty stałe, około 250 zł/rok.

System fotowoltaiczny auroPOWER

Z tekstu dowiesz się:

  • jak ustalić ilość energii, którą zużywa pompa ciepła,
  • jakie znaczenie ma moc grzewcza przy wyborze instalacji fotowoltaicznej,
  • czy fotowoltaika może pokryć również inne potrzeby energetyczne budynku.

Dzięki połączeniu wysokoefektywnego urządzenia grzewczego, którym jest pompa ciepła, z instalacją fotowoltaiczną, można sprawić, że dom zyska standard budynku zeroenergetycznego. Aby to osiągnąć, trzeba najpierw ustalić, ile energii zużywa pompa ciepła.

Ile energii elektrycznej będzie zużywać pompa ciepła?

Kluczową kwestią dla doboru instalacji PV jest ustalenie, ile energii elektrycznej będzie zużywać pompa ciepła. Jeżeli jest ona już zabudowana w domu, w którym mają być dodatkowo zainstalowane panele fotowoltaiczne, to powinno być to łatwe do określenia. Nowoczesne regulatory pomp ciepła mają wbudowane liczniki zużywanej energii. Pozostaje odczytać wartość dla całego roku pracy urządzenia w trybie ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Dla nowego, projektowanego budynku powinno się wykonać dokładne obliczenia cieplne. Wówczas znane są przewidywane potrzeby grzewcze budynku, do których można dodać oszacowane potrzeby ciepłej wody dla liczby mieszkańców.

W przypadku budynku modernizowanego potrzeby cieplne określa się zwykle na drodze audytu energetycznego. Wówczas znana jest ilość energii w kWh/rok, co pozwala dobrać moc grzewczą pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Można również dokonać obliczeń potrzeb ciepła na podstawie kosztów kupna paliwa, które ponosiliśmy, eksploatując stare źródło ciepła. Należy jednak określić lub przynajmniej założyć sprawność kotła podlegającego wymianie.

Zapotrzebowanie na ciepło budynku w zależności od jego standardu energetycznego

Ilość zużywanej przez pompę ciepła energii będzie zależeć od jej efektywności energetycznej SCOP. W przypadku już zamontowanej w domu pompy ciepła taką wartość powinien przekazywać regulator. Dla dopiero planowanego zastosowania pompy ciepła efektywność SCOP można obliczyć za pomocą kalkulatorów online (np. na stronie stowarzyszenia PORT PC).

Jaka instalacja fotowoltaiczna dla pompy ciepła będzie odpowiednia w odniesieniu do zużycia energii i mocy grzewczej?

Łatwiej dobiera się moc instalacji fotowoltaicznej na podstawie zużycia energii. Można przyjąć, że na każde 1000 kWh/rok energii, jaką zużywa pompa ciepła, dobiera się moc 1 kWp instalacji PV. Znając moc pompy ciepła, możesz dobrać wielkość instalacji PV orientacyjnie przy pewnych założeniach. Na każdy 1 kW mocy grzewczej pompy ciepła powietrze-woda powinno się dobrać moc instalacji PV rzędu 0,5-0,8 kWp. Przykładowo: dla pompy ciepła o mocy grzewczej 5,5 kW instalacja PV powinna mieć moc około 3 kWp, co oznacza zastosowanie 10 paneli PV o mocy 300 Wp.

Wykres przedstawiający stosunek mocy instalacji fotowoltaicznej do mocy grzewczej pompy ciepła

Instalacja fotowoltaiczna dla pompy ciepła i innych potrzeb w budynku

Jeśli warunki zabudowy paneli PV na to pozwalają, to wielkość instalacji zwiększa się tak, aby pokrywała ona także inne potrzeby budynku. Przykładowo: centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła zużywa około 150-200 kWh/rok na każde 100 m2 powierzchni domu. Ale już sprzęty i wyposażenie elektryczne w domu jednorodzinnym – zwykle od 2500 do 4000 kWh/rok. Ważne jest, aby dobór instalacji fotowoltaicznej uwzględniał zasady rozliczania energii oddawanej do sieci. Operator sieci za korzystanie z niej jako magazynu pobiera od właściciela instalacji prowizję. A więc za każdą oddaną 1 kWh energii można pobrać w ciągu roku 0,8 kWh bezpłatnej energii w systemie rozliczenia Net-Metering. Wielkość instalacji PV może być więc nieco większa niż to wynika z obliczonych potrzeb budynku.

Nowoczesne źródła energii elektrycznej oznaczają oszczędności nie tylko na ogrzewaniu (w połączeniu z pompą ciepła), ale także na prądzie. Warto więc zainteresować się tym odnawialnym źródłem i stworzyć prawdziwie ekologiczne gospodarstwo domowe.

Zobacz także: Instalacja systemów fotowoltaicznych – najważniejsze wskazówki