Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Elementy systemu auroPOWER – poznaj innowacyjną instalację fotowoltaiczną Vaillant

Ceny prądu rosną z każdym rokiem, ale utrzymująca się od pewnego czasu podwyżka powoduje coraz większe opłaty za dostawę energii. Jeśli sytuacja się nie zmieni, korzystanie z prądu sieciowego przestanie być opłacalne. Najlepszym rozwiązaniem może okazać się więc montaż instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej odnawialne źródła energii. Zobacz, z czego składa się system fotowolaticzny auroPOWER i odkryj, jak poszczególne elementy systemu mogą wpłynąć na zmniejszenie rachunków za prąd.

System fotowoltaiczny auroPOWER

System fotowoltaiczny wytwarza prąd na potrzeby domu. Dzięki zamontowanym podzespołom jest w stanie przetwarzać promienie słoneczne na prąd stały, a następnie – prąd zmienny. W ten sposób instalacja fotowoltaiczna może pełnić funkcję małej, domowej elektrowni, częściowo zastępującej prąd pobierany z miejskiej sieci. Dodatkowo największe nadwyżki prądu uzyskiwane w sezonach letnich można oddać do miejskich elektrowni, aby później korzystać z nich w miesiącach zimowych na zasadach net-meteringu.

Zobacz, czy fotowoltaika jest opłacalna? Korzyści wynikające z instalacji systemu z ogniwami fotowoltaicznymi

Jak to się jednak dzieje, że instalacje fotowoltaiczne tak skutecznie dostarczają prąd do domów jednorodzinnych? Na prawidłowe działanie całego systemu mają wpływ jego poszczególne elementy.

Moduły fotowoltaiczne – czym są i jak należy je montować?

Podstawą każdego systemu fotowoltaicznego są moduły, które składają się ze złączonych monokrystalicznych ogniw krzemowych. Do budowy tego rodzaju ogniw wykorzystuje się piasek krzemowy, który jest oczyszczony i stopiony, a także niewielkie ilości boru.

Ogniwa fotowoltaiczne są formowane i przycinane w płytki. W przypadku systemu auroPOWER wymiar jednej płytki to 1600 × 990 mm, niezależnie od wersji. Warianty systemu fotowoltaicznego Vaillant różnią się grubością płytek. Systemy o najmniejszej mocy znamionowej Wp 290 mają płytki o głębokości 35 mm, a instalacje o mocy Wp 300 i 305 – 42 mm głębokości.

W związku z tym, że krzem jest pierwiastkiem sklasyfikowanym jako półprzewodnik, może on w systemach fotowoltaicznych przyciągać promieniowanie generowane przez słońce, a następnie przetwarzać je na energię elektryczną (prąd stały). Aby jednak mógł osiągnąć jak najlepsze efekty, to znaczy wytworzyć jak najwięcej energii, muszą zostać spełnione pewne warunki.

Pojedynczy moduł fotowoltaiczny auroPOWER
 • Moduły powinny znajdować się na południowej stronie domu, ponieważ wtedy pada na nie najwięcej światła słonecznego.
 • Moduły należy ustawiać pod kątem od 30 do 45°, co daje najbardziej optymalne pobieranie energii słonecznej.
 • Zacienienie modułów powinno być jak najmniejsze, gdyż załączenie diody bocznikującej, pozwalającej na przepływ prądu z obejściem zacienionego fragmentu, może zmniejszyć skuteczność systemu o 33,3%.
Falownik - element systemu auroPOWER

Falownik – dlaczego inwerter solarny jest niezbędny w systemie fotowoltaicznym?

Drugim bardzo ważnym elementem instalacji fotowoltaicznej jest falownik podłączany do sieci elektrycznej budynku. Jego zadaniem jest przetwarzanie energii pobranej przez moduły fotowoltaiczne w prąd zmienny, który może zasilać urządzenia elektryczne podłączone do głównej sieci – telewizor, lodówkę czy komputer. Może też zasilać inne urządzenia przetwarzające odnawialne źródła energii – np. pompę ciepła służącą do podgrzewania wody i ogrzewania pomieszczeń.

Falownik znajdujący się w systemie auroPOWER wykazuje sprawność nawet na poziomie 98,7%. Co to oznacza? Jeszcze większe zyski dla właścicieli domów i mniejsze straty energetyczne! Dzięki tak wysokiej sprawności falownik wykorzystuje niemal całą energię słoneczną uzyskaną przez moduły.

Moduły sterujące – jak wpływają na wygodę użytkowania systemu?

Moduły sterujące sprawiają, że uzyskana i przetworzona energia słoneczna może zostać optymalnie wykorzystana. W ten sposób system jest w stanie zarządzać poborem energii samodzielnie. Dzięki temu może w ciągu słonecznych dni przekazać nadwyżkę energii do sieci elektroenergetycznej. W okresach największego zapotrzebowania na prąd i energię cieplną (głównie w sezonie jesienno-zimowym) możesz tę nadwyżkę odebrać. Za każdą oddaną 1 kWh energii otrzymasz:

 • 0,8 kWh energii dla instalacji o mocy szczytowej do 10 kWp,
 • 0,7 kWh energii dla instalacji o mocy szczytowej równej lub większej niż 10 kWp.

Dzięki modułom sterującym falownik zamieniający energię słoneczną na prąd zmienny staje się razem z dwukierunkowym licznikiem energii elektrycznej inteligentną stacją zarządzania całym systemem. Za pomocą licznika można bowiem sprawdzić, jaka ilość energii jest oddawana do sieci, a jaka – odbierana. Trójfazowy licznik energii elektrycznej umożliwia także celowe aktywowanie pompy ciepła, co pozwala zintegrować pracę dwóch energooszczędnych systemów.

System montażowy – dlaczego należy wybierać fabrycznie przygotowane systemy?

Ostatnim, choć nie mniej istotnym, elementem instalacji fotowoltaicznej auroPOWER jest system montażowy. Dzięki fabrycznie przygotowanym elementom, które są przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, osoba instalująca system może szybko zaprojektować całą konstrukcję wsporczą, a następnie wygodnie ją zamontować. Precyzyjne wymierzenie wszystkich części systemu montażowego znacznie zmniejsza także szansę uszkodzenia modułów, a zastosowanie mat ochronnych z laminatu aluminiowego wyklucza ryzyko uszkodzenia membrany dachowej.

System montażowy auroPOWER jest dostosowany do dwóch rodzajów dachów – dachu spadzistego i dachu płaskiego.

 • System montażowy do dachu spadzistego składa się ze srebrnych lub czarnych elementów, co pozwala wybrać najbardziej pasujące do pokrycia dachu i elewacji budynku rozwiązanie.
 • System montażowy do dachu płaskiego zawiera stelaż, który można zainstalować bez konieczności przebijania konstrukcji dachu. Jego zadaniem jest optymalne rozłożenie obciążenia systemu fotowoltaicznego.

Instalacja fotowoltaiczna auroPOWER – zintegrowany system modułów, który skutecznie czerpie energię ze słońca

Każdy element systemu fotowoltaicznego Vaillant jest niezbędny, aby cała instalacja mogła skutecznie działać. Dzięki zastosowaniu:

 • modułów fotowoltaicznych – jest możliwe pobranie energii ze słońca,
 • falownika – można przetworzyć prąd stały na prąd zmienny,
 • modułu sterującego – system może sprawnie kontrolować swoją pracę i integrować się z innymi urządzeniami,
 • systemów montażowych – konstrukcja może zostać umieszczona na dachu płaskim lub spadzistym.

Prawidłowe połączenie wszystkich elementów i zastosowanie się do wskazań dotyczących umiejscowienia fotowoltaiki sprawia, że system może osiągnąć sprawność od 17 do 18%. Dla użytkowników domów jednorodzinnych oznacza to znaczne obniżenie rachunków za prąd i częściowe uniezależnienie się od miejskich sieci elektrycznych.

Zobacz system fotowoltaiczny. Sprawdź, dzięki czemu zwróci Ci się ta inwestycja?