Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Elementy systemu auroPOWER – poznaj innowacyjną instalację fotowoltaiczną Vaillant

Ceny prądu rosną z każdym rokiem, ale utrzymująca się od pewnego czasu podwyżka powoduje coraz większe opłaty za dostawę energii. Jeśli sytuacja się nie zmieni, korzystanie z prądu sieciowego przestanie być opłacalne. Najlepszym rozwiązaniem może okazać się więc montaż instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej odnawialne źródła energii. Zobacz, z czego składa się system fotowolaticzny auroPOWER i odkryj, jak poszczególne elementy systemu mogą wpłynąć na zmniejszenie rachunków za prąd.

System fotowoltaiczny auroPOWER

System fotowoltaiczny wytwarza prąd na potrzeby domu. Dzięki zamontowanym podzespołom jest w stanie przetwarzać promienie słoneczne na prąd stały, a następnie – prąd zmienny. W ten sposób instalacja fotowoltaiczna może pełnić funkcję małej, domowej elektrowni, częściowo zastępującej prąd pobierany z miejskiej sieci. Dodatkowo największe nadwyżki prądu uzyskiwane w sezonach letnich można oddać do miejskich elektrowni, aby później korzystać z nich w miesiącach zimowych na zasadach net-meteringu.

Zobacz, czy fotowoltaika jest opłacalna? Korzyści wynikające z instalacji systemu z ogniwami fotowoltaicznymi

Jak to się jednak dzieje, że instalacje fotowoltaiczne tak skutecznie dostarczają prąd do domów jednorodzinnych? Na prawidłowe działanie całego systemu mają wpływ jego poszczególne elementy.

Pojedynczy moduł fotowoltaiczny auroPOWER

Moduły fotowoltaiczne – czym są i jak należy je montować?

Podstawą każdego systemu fotowoltaicznego są moduły, które składają się ze złączonych monokrystalicznych ogniw krzemowych. Do budowy tego rodzaju ogniw wykorzystuje się piasek krzemowy, który jest oczyszczony i stopiony, a także niewielkie ilości boru.

Ogniwa fotowoltaiczne są formowane i przycinane w płytki. W przypadku systemu auroPOWER wymiar jednej płytki to 1600 × 990 mm, niezależnie od wersji. Warianty systemu fotowoltaicznego Vaillant różnią się grubością płytek. Systemy o najmniejszej mocy znamionowej Wp 290 mają płytki o głębokości 35 mm, a instalacje o mocy Wp 300 i 305 – 42 mm głębokości.

W związku z tym, że krzem jest pierwiastkiem sklasyfikowanym jako półprzewodnik, może on w systemach fotowoltaicznych przyciągać promieniowanie generowane przez słońce, a następnie przetwarzać je na energię elektryczną (prąd stały). Aby jednak mógł osiągnąć jak najlepsze efekty, to znaczy wytworzyć jak najwięcej energii, muszą zostać spełnione pewne warunki.

 • Moduły powinny znajdować się na południowej stronie domu, ponieważ wtedy pada na nie najwięcej światła słonecznego.
 • Moduły należy ustawiać pod kątem od 30 do 45°, co daje najbardziej optymalne pobieranie energii słonecznej.
 • Zacienienie modułów powinno być jak najmniejsze, gdyż załączenie diody bocznikującej, pozwalającej na przepływ prądu z obejściem zacienionego fragmentu, może zmniejszyć skuteczność systemu o 33,3%.
Falownik - element systemu auroPOWER

Falownik – dlaczego inwerter solarny jest niezbędny w systemie fotowoltaicznym?

Drugim bardzo ważnym elementem instalacji fotowoltaicznej jest falownik podłączany do sieci elektrycznej budynku. Jego zadaniem jest przetwarzanie energii pobranej przez moduły fotowoltaiczne w prąd zmienny, który może zasilać urządzenia elektryczne podłączone do głównej sieci – telewizor, lodówkę czy komputer. Może też zasilać inne urządzenia przetwarzające odnawialne źródła energii – np. pompę ciepła służącą do podgrzewania wody i ogrzewania pomieszczeń.

Falownik znajdujący się w systemie auroPOWER wykazuje sprawność nawet na poziomie 98,7%. Co to oznacza? Jeszcze większe zyski dla właścicieli domów i mniejsze straty energetyczne! Dzięki tak wysokiej sprawności falownik wykorzystuje niemal całą energię słoneczną uzyskaną przez moduły.

Moduły sterujące – jak wpływają na wygodę użytkowania systemu?

Moduły sterujące sprawiają, że uzyskana i przetworzona energia słoneczna może zostać optymalnie wykorzystana. W ten sposób system jest w stanie zarządzać poborem energii samodzielnie. Dzięki temu może w ciągu słonecznych dni przekazać nadwyżkę energii do sieci elektroenergetycznej. W okresach największego zapotrzebowania na prąd i energię cieplną (głównie w sezonie jesienno-zimowym) możesz tę nadwyżkę odebrać. Za każdą oddaną 1 kWh energii otrzymasz:

 • 0,8 kWh energii dla instalacji o mocy szczytowej do 10 kWp,
 • 0,7 kWh energii dla instalacji o mocy szczytowej równej lub większej niż 10 kWp.

Dzięki modułom sterującym falownik zamieniający energię słoneczną na prąd zmienny staje się razem z dwukierunkowym licznikiem energii elektrycznej inteligentną stacją zarządzania całym systemem. Za pomocą licznika można bowiem sprawdzić, jaka ilość energii jest oddawana do sieci, a jaka – odbierana. Trójfazowy licznik energii elektrycznej umożliwia także celowe aktywowanie pompy ciepła, co pozwala zintegrować pracę dwóch energooszczędnych systemów.

System montażowy – dlaczego należy wybierać fabrycznie przygotowane systemy?

Ostatnim, choć nie mniej istotnym, elementem instalacji fotowoltaicznej auroPOWER jest system montażowy. Dzięki fabrycznie przygotowanym elementom, które są przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, osoba instalująca system może szybko zaprojektować całą konstrukcję wsporczą, a następnie wygodnie ją zamontować. Precyzyjne wymierzenie wszystkich części systemu montażowego znacznie zmniejsza także szansę uszkodzenia modułów, a zastosowanie mat ochronnych z laminatu aluminiowego wyklucza ryzyko uszkodzenia membrany dachowej.

System montażowy auroPOWER jest dostosowany do dwóch rodzajów dachów – dachu spadzistego i dachu płaskiego.

 • System montażowy do dachu spadzistego składa się ze srebrnych lub czarnych elementów, co pozwala wybrać najbardziej pasujące do pokrycia dachu i elewacji budynku rozwiązanie.
 • System montażowy do dachu płaskiego zawiera stelaż, który można zainstalować bez konieczności przebijania konstrukcji dachu. Jego zadaniem jest optymalne rozłożenie obciążenia systemu fotowoltaicznego.

Instalacja fotowoltaiczna auroPOWER – zintegrowany system modułów, który skutecznie czerpie energię ze słońca

Każdy element systemu fotowoltaicznego Vaillant jest niezbędny, aby cała instalacja mogła skutecznie działać. Dzięki zastosowaniu:

 • modułów fotowoltaicznych – jest możliwe pobranie energii ze słońca,
 • falownika – można przetworzyć prąd stały na prąd zmienny,
 • modułu sterującego – system może sprawnie kontrolować swoją pracę i integrować się z innymi urządzeniami,
 • systemów montażowych – konstrukcja może zostać umieszczona na dachu płaskim lub spadzistym.

Prawidłowe połączenie wszystkich elementów i zastosowanie się do wskazań dotyczących umiejscowienia fotowoltaiki sprawia, że system może osiągnąć sprawność od 17 do 18%. Dla użytkowników domów jednorodzinnych oznacza to znaczne obniżenie rachunków za prąd i częściowe uniezależnienie się od miejskich sieci elektrycznych.

Zobacz system fotowoltaiczny. Sprawdź, dzięki czemu zwróci Ci się ta inwestycja?