Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Energia ziemi/powietrza

Alternatywne źródła energii są coraz bardziej atrakcyjne, choćby przez rosnące ceny tradycyjnych paliw. Przyroda stwarza wiele możliwości ekologicznego i oszczędnego pozyskiwania energii cieplnej. Pompy ciepła wykorzystują tą bezpłatną energię.

Grunt jest ogromnym zasobnikiem energii. Energia słoneczna jest nagromadzona kilka metrów pod powierzchnią. Także jądro Ziemi o temperaturze 6,500°C wypromieniowuje ciepło do warstw bliższych powierzchni. Pompy ciepła wykorzystują ciepło geotermalne lub ciepło wód gruntowych, zależnie od zastosowanej technologii. Energia zgromadzona w powietrzu na zewnątrz może być wykorzystana do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej. Do pozyskiwania tej energii służą pompy ciepła, które umożliwiają znaczne obniżenie kosztów ogrzewania.

Niezależnie od zastosowanej technologii pompy ciepła działają efektywnie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Energię cieplną potrzebną w domu można uzyskać w 75% bezpłatnie bezpośrednio z otoczenia. Jedynie pozostałe 25% trzeba zakupić w postaci energii elektrycznej. W pompach ciepła można wykorzystać trzy różne źródła energii, zależnie od zastosowanej technologii.

Zalety pozyskiwania energii cieplnej z otoczenia:

• Brak emisji CO2

• Niewyczerpane źródło energii

• Niezależność od zewnętrznych dostawców

• Niskie koszty ogrzewania

Warunki korzystania z energii cieplnej dostępnej w otoczeniu:

• Duże powierzchnie grzejne w instalacji niskotemperaturowej

• Dobra termoizolacja budynku

Energia z gruntu

Pompy ciepła mogą wykorzystywać energię zgromadzoną w gruncie. Energia jest pozyskiwana na dwa różne sposoby. Można korzystać z energii cieplnej zgromadzonej blisko powierzchni na głębokości, na której temperatura jest niemal stała przez cały rok. Kolektor poziomy ułożony w formie pętli grzewczej na głębokości 1,5 m pozyskuje ciepło z gruntu.

Zamiennie ciepło można pozyskiwać za pomocą sondy geotermalnej (pionowej), która nie wymaga dużej powierzchni. Energia geotermalna jest pozyskiwana za pomocą specjalnych sond gruntowych, które mogą sięgać nawet do 100 metrów w głąb ziemi. Temperatura w miejscu instalacji kolektora gruntowego jest stała przez cały rok i wynosi około 5‒10°C, co wystarcza, aby pozyskać ciepło.

Zalety korzystania z energii geotermalnej:

• Niezawodny zasobnik ciepła: stałe temperatury w zakresie 3-13°C przez cały rok.

Warunki korzystania z energii geotermalnej:

• Duża, otwarta działka (kolektor poziomy)

• Konieczne może być uzyskanie zezwoleń

Powietrze na zewnątrz jako źródło energii

Pompy ciepła mogą wykorzystywać do ogrzewania domu energię zawartą w powietrzu. Nasze nowoczesne pompy ciepła są tak wydajne, że mogą zasilać instalację ogrzewania nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych sięgających -20°C.

Zalety korzystania z energii zawartej w powietrzu:

• Swobodny i bezpłatny dostęp do źródła energii bez potrzeby przebudowy instalacji

• Brak zezwoleń

• Najniższe koszty inwestycji

• Wyjątkowo korzystna metoda modernizacji c.o.

Warunki korzystania z energii zawartej w powietrzu:

• Miejsce na zamontowanie jednostki zewnętrznej

Wody gruntowe jako źródło energii

Pompy ciepła mogą wykorzystywać energię zgromadzoną w wodach gruntowych. Ich temperatura jest stała, niezależnie od sezonu i temperatury powietrza na zewnątrz. Aby pobierać wodę gruntową, konieczne jest wybudowanie studni.

Zalety korzystania z energii zawartej w wodach gruntowych:

• Wysoka wydajność

• Doskonały zasobnik ciepła: utrzymuje temperaturę w zakresie 5‒12°C nawet w mroźne dni

Warunki korzystania z energii zawartej w wodach gruntowych:

• Zezwolenie

• Jakość i ilość wody gruntowej: woda o niskiej zawartości minerałów i wapienia

Wybór najlepszego źródła energii

Wybór optymalnego źródła energii, a tym samym odpowiedniego typu pompy ciepła, jest zależny od wielu czynników. Należy rozważyć szczegółowo koszty kupna i eksploatacji. Poszczególne odmiany pomp ciepła różnią się także rodzajem wymaganych zezwoleń, możliwościami dofinansowania, warunkami, jakie musi spełniać budynek.

Wybór odpowiedniej instalacji ogrzewania wymaga zastanowienia. Jednak dobranie najodpowiedniejszej instalacji nie powinno sprawić trudności. Zapraszamy do rozmowy z instalatorem z sieci serwisowej Vaillant, który pomoże zaprojektować nową instalację ogrzewania.

Zezwolenia i dofinansowanie

Konieczność uzyskania zezwolenia jest zależna od rodzaju pompy ciepła i lokalizacji domu.

Informacje o wymogach prawa dotyczących pomp ciepła znajdziesz tutaj.

W wielu przypadkach użytkownik pompy może uzyskać wsparcie z programów wsparcia ograniczenia emisji czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Sprawdź, w jaki sposób można uzyskać najwyższe dofinansowanie.

Więcej informacji o dofinansowaniu i oszczędnościach.