Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Dofinansowanie na wymianę urządzenia grzewczego – dlaczego warto z niego skorzystać?

Szacuje się, że w Polsce działa ok. 3 mln kotłów na paliwa stałe starego typu, które nie spełniają obecnych norm dotyczących emisji spalin. Tymczasem tradycyjne ogrzewanie domów za pomocą węgla to jedna z głównych przyczyn powstawania szkodliwego smogu. Dlatego warto skorzystać z dofinansowania z programu Czyste Powietrze i wymienić urządzenie grzewcze na bardziej ekologiczne. Jakie korzyści z termomodernizacji niosą za sobą wymiana kotła i udział w programie? Przeczytaj!

Dlatego warto wymienić urządzenie grzewcze na bardziej ekologiczne?

Z tekstu dowiesz się:

  • w jaki sposób dofinansowanie Czyste Powietrze może wpłynąć na Twoje zdrowie,
  • dlaczego wymiana urządzeń grzewczych może spowolnić degradację środowiska,
  • ile możesz zaoszczędzić dzięki programowi dofinansowania Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie dotacji lub niskooprocentowanej pożyczki na wydatki związane z termomodernizacją domu. Kluczowym celem programu jest dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła oraz modernizacja instalacji grzewczej, która ma za zadanie poprawić jakość powietrza w Polsce. Przeczytaj, dlaczego warto skorzystać z dotacji.

Czyste Powietrze dofinansowanie – czy pomoże ograniczyć problem smogu?

Częste przekraczanie dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń powietrza ma szkodliwy wpływ na zdrowie. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, smog przyczynia się m.in. do chorób układu oddechowego i układu krążenia. Wynika to m.in. z zawartości toksycznych związków (tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki) oraz szkodliwych pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, które wnikają do płuc, a w dalszej kolejności do krwiobiegu.

Z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z 2016 roku wynika, że średnie roczne stężenie szkodliwego pyłu PM10 w 24 polskich miastach przekroczyło dopuszczalną normę 40 µg/m3 – w czołówce znalazły się m.in. Kraków, Warszawa i Katowice.

Kocioł gazowy kondensacyjny ecoTEC pure VC

Co istotne, za powstawanie smogu w 56% odpowiada niska emisja, czyli emisja na wysokości do 40 m. Jest ona wynikiem przede wszystkim spalania węgla i drewna w kotłach na paliwa stałe (dla porównania: transport lądowy odpowiada za 13%, a przemysł – za 17% emisji PM10). Montaż ekologicznych urządzeń grzewczych – takich jak powietrzna pompa ciepła lub gazowy kocioł kondensacyjny – umożliwi więc poprawę jakości powietrza, a tym samym stanu Twojego zdrowia.

Czytaj więcej: Jak powstaje smog? Czy urządzenia grzewcze mogą się do tego przyczyniać?

Nowoczesne urządzenia grzewcze a poprawa stanu środowiska – korzyści z termomodernizacji

Kolejnym powodem, dla którego warto wymienić stare urządzenie grzewcze, jest troska o środowisko naturalne. Węgiel kamienny i brunatny, używany w starych kotłach, należą do nieodnawialnych źródeł energii. Oznacza to, że proces ich powstawania trwał miliardy lat, a ich odtworzenie w krótkim czasie jest niemożliwe. Z powodu nadmiernej eksploatacji ich zasoby zaczynają się już wyczerpywać – według najbardziej pesymistycznych danych złoża węgla skończą się za 40 lat (te bardziej optymistyczne mówią o 300 latach). Ponadto nadmierne wydobycie paliw kopalnych prowadzi do stopniowej degradacji środowiska naturalnego.

System fotowoltaiczny auroPOWER

W swoim domu możesz wykorzystać odnawialne źródła energii, tzw. OZE. Ekologiczne źródła ciepła wykorzystują zasoby, z których możemy korzystać niemal bez ograniczeń. Nowoczesne urządzenia grzewcze, takie jak pompy ciepła, pozyskują energię cieplną z powietrza, wody lub gruntu. Jeśli natomiast zdecydujesz się na montaż instalacji fotowoltaicznej, możesz zasilać pompę ciepła za pomocą w pełni zielonej energii.

Zobacz także: Jak dbać o Czyste Powietrze? Sposoby na zwalczanie smogu

Program dofinansowania Czyste Powietrze do wymiany urządzeń grzewczych

Wymiana starych urządzeń grzewczych wiąże się z dużymi kosztami. Przykładowo: zakup powietrznej pompy ciepła to średnio 22 tys. zł, natomiast zakup gruntowej pompy ciepła – ok. 25 tys. zł. Z kolei zakup nowego kotła gazowego kondensacyjnego to koszt ok. 6-8 tys. zł. Dodatkowe środki pochłonie modernizacja instalacji grzewczej.

W zrealizowaniu inwestycji pomoże Ci m.in. program Czyste Powietrze. Dofinansowanie, które przysługuje beneficjentom programu, jest uzależnione od dochodów na osobę w gospodarstwie domowym. W najwyższym progu dofinansowania – jeśli wynosi on 900 zł na osobę (1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym), modernizacja instalacji grzewczej może kosztować Cię aż o 90% mniej. Jeśli dochód ten wynosi on 1400 zł na osobę (1900 zł w gospodarstwie jednoosobowym), wysokość w drugim progu dotacji może pokryć nawet 60% kosztów kwalifikowanych. Jeżeli natomiast dochód na jednego mieszkańca wynosi powyżej 1400 zł, wartość możliwej dotacji może pokryć 50% kosztów (szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w lokalnym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Z dofinansowania do termomodernizacji budynku w ramach programu Czyste Powietrze mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych lub osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł, lub – w przypadku najwyższego progu dofinansowania – mają ustalone prawo do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dotacji na jeden budynek, uwzględniony w regulaminie programu, oznacza najwyższą kwotę, jaką można uzyskać na dany cel. W przypadku kotła gazowego kondensacyjnego wynosi on 13 500 zł, powietrznej pompy ciepła – 9000 zł, zaś pompy ciepła odbierającej ciepło z gruntu lub wody – 27 000 zł (najwyższy poziom dofinansowania).

Dodatkową pomocą przy wymianie urządzeń grzewczych jest ulga podatkowa, wprowadzona w styczniu 2019 roku. Dzięki niej możesz odliczyć od podatku koszt materiałów i usług związanych z termomodernizacją budynku, w tym zakupu i montażu nowego źródła ciepła.

Dowiedz się więcej: Etapy udziału w programie Czyste Powietrze. Poznaj warunki programu

Planujesz termomodernizację domu i wymianę starych urządzeń grzewczych? Złóż wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Więcej informacji znajdziesz w WFOŚiGW.

Dowiedz się więcej na temat walki ze smogiem i wybierz ekologiczne urządzenia grzewcze!

  • Pobierz darmowy e-book i zobacz, jak uzyskać nawet 90% dofinansowania z programu Czyste Powietrze
  • Poznaj inne formy dofinansowań
  • Skorzystaj z kalkulatora kosztów ogrzewania

Dowiedz się więcej