Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Czyste Powietrze – pożyczka udzielana przez bank. Na czym polega?

W kwietniu 2020 roku zmieniły się warunki udzielania dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Pożyczka na przedsięwzięcia przekraczające kwotę dofinansowania, której dotychczas udzielały WFOŚiGW, teraz jest udzielana przez banki. Beneficjenci programu, oprócz dotacji, mogą teraz także otrzymać dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Dowiedz się, jak ubiegać się o tego rodzaju kredyt oraz jakie zmiany zostały wprowadzone w ostatnich latach w kwestii pożyczek.

Dowiedz się, na czym polega pożyczka udzielana przez bank w ramach programu Czyste Powietrze

Z tekstu dowiesz się:

 • jak złożyć wniosek o kredyt Czyste Powietrze,
 • na jakie przedsięwzięcia można uzyskać pożyczkę Czyste Powietrze,
 • na jakich warunkach przydzielane są dotacje.

W programie Czyste Powietrze stale wprowadzane są zmiany mające na celu ułatwienie wnioskodawcom ubieganie się o dotację i przyspieszenie całego procesu. Zmiany objęły również budżet programu. Do niedawna środki przeznaczone przez WFOŚiGW na dotacje wynosiły 63,3 mld zł, a na pożyczkę Czyste Powietrze – 39,7 mld zł.

W latach 2021-2022 pożyczki z programu Czyste Powietrze udzielane przez gminy najuboższym wnioskodawcom będą wspierane przez banki, które na ten cel otrzymały aż 1,5 mld zł. W ramach tych funduszy będą przekazywać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację, które będą przeznaczone na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.

Jak składać wniosek o kredyt w ramach programu Czyste Powietrze?

Kredyt Czyste powietrze – jak składać wniosek?

Jeśli wnioskodawca ubiega się o pożyczkę na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, składa wniosek o dofinansowanie w banku równocześnie z wnioskiem o kredyt. WFOŚiGW wypłaca beneficjentowi dotację na częściową spłatę kapitału kredytu, gdy bank już udzieli beneficjentowi pożyczki. Bank udziela kredytu Czyste Powietrze z własnych środków, dlatego to on ustala szczegóły spłaty zadłużenia w umowie między beneficjentem a bankiem.

Dotacja zostanie wypłacona przez WFOŚiGW po przedstawieniu wskazanych w umowie dokumentów o dofinansowanie, potwierdzających zrealizowanie całości przedsięwzięcia. Środki wpłyną bezpośrednio na konto beneficjenta prowadzone przez bank w terminie 30 dni.

Jeśli zastanawiasz się, jaką konkretną kwotę dofinansowania możesz uzyskać w ramach pożyczki Czyste Powietrze, kalkulator przygotowany przez podmiot oferujący dotację z pewnością Ci pomoże. Wystarczy, że uzupełnisz potrzebne dane, a Twoja dotacja zostanie automatycznie wyliczona przez kalkulator.

Program Czyste Powietrze – pożyczka z częściową spłatą kapitału kredytowego

W lipcu 2021 roku ruszyła nowa ścieżka bankowa, która ma na celu zapewnienie dotacji, które posłużą częściowej spłacie kapitału kredytowego. Jest ona wynikiem współpracy banków z wojewódzkimi funduszami. Dzięki niej beneficjent programu może otrzymać dotację, która w części pokryje jego kredyt. Czyste Powietrze ma bowiem na celu dotarcie nawet do mniej zamożnych członków społeczeństwa. Jakie są warunki otrzymania takiej dotacji? Przeczytaj:

 • beneficjentowi musi być wypłacony preferencyjny kredyt Czyste Powietrze, wyłącznie na cele programowe,
 • co najmniej 95% jego wysokości musi pokrywać koszty kwalifikowane,
 • beneficjent musi udokumentować spożytkowanie kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pożyczka Czyste Powietrze – na jakie cele można ją uzyskać?

Dotacją jest objęta wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane wskazane w załączniku nr 2 do programu. Są to takie przedsięwzięcia, jak:

 • dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy – co ważne, ich wykonanie nie jest obowiązkowe przy ubieganiu się o dotację, ale znacznie ułatwia przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych),
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • wykonanie kotłowni gazowej,
 • ocieplenie przegród zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Dotacja obejmuje także montaż i zakup:

 • pompy ciepła gruntowej, powietrznej i typu powietrze-powietrze,
 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła olejowego kondensacyjnego,
 • kotła zgazowującego drewno,
 • kotła na pellet drzewny,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • instalacji c.o. i c.w.u.,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Warto pamiętać, że nie udziela się dofinansowania lub pożyczki Czyste Powietrze m.in. na przedsięwzięcia:

 • realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych,
 • dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych (warunek nie dotyczy dofinansowania na wymianę urządzenia grzewczego),
 • w budynku, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego,
 • na które wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z programu Stop Smog.

Czyste Powietrze – warunki pożyczki

Do programu kwalifikują się posiadacze budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł. Beneficjenci programu, którzy otrzymali dotację lub kredyt Czyste Powietrze, zobowiązują się ponadto, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w budynku objętym dofinansowaniem:

 • nie będą użytkować źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5. klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,
 • wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki) będą spełniać lokalne wymagania, np. uwzględnione w uchwałach antysmogowych.

Chcesz zadbać o zdrowie swoich bliskich i mieszkańców Twojej okolicy? Dowiedz się, co to jest smog i jak mu przeciwdziałać.

Dowiedz się więcej na temat walki ze smogiem i wybierz ekologiczne urządzenia grzewcze!

 • Pobierz darmowy e-book i zobacz, jak uzyskać nawet 90% dofinansowania z programu Czyste Powietrze
 • Poznaj inne formy dofinansowań
 • Skorzystaj z kalkulatora kosztów ogrzewania

Dowiedz się więcej