Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Czyste Powietrze – pożyczka udzielana przez bank. Na czym polega?

Beneficjenci podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania programu Czyste Powietrze mogą skorzystać z wygodnego Kredytu Czyste Powietrze. Dowiedz się, jak ubiegać się pożyczkę z banku biorącego udział w programie, a także czym różni się kredyt od standardowego dofinansowania i zgłoszenia swojego wniosku w NFOŚiGW.

Dowiedz się, na czym polega pożyczka udzielana przez bank w ramach programu Czyste Powietrze

Z tekstu dowiesz się:

 • jak złożyć wniosek o kredyt Czyste Powietrze,
 • na jakie przedsięwzięcia można uzyskać pożyczkę Czyste Powietrze,
 • na jakich warunkach przydzielane są dotacje.

W programie Czyste Powietrze stale wprowadzane są zmiany mające na celu ułatwienie wnioskodawcom ubieganie się o dotację i przyspieszenie całego procesu. Zmiany objęły również budżet programu. Obecnie budżet programu wynosi aż 103 mld złotych.

W początkowej fazie projektu pożyczki z programu Czyste Powietrze były udzielane przez gminy najuboższym wnioskodawcom. Obecnie Kredytu udzielają banki biorące udział w programie. W ramach przyznanych funduszy banki przekazują do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację, które są przeznaczone na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych.

Jak składać wniosek o kredyt w ramach programu Czyste Powietrze?

Kredyt Czyste powietrze – jak składać wniosek?

Jeśli wnioskodawca ubiega się o pożyczkę na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, składa wniosek o dofinansowanie w banku równocześnie z wnioskiem o kredyt. WFOŚiGW wypłaca beneficjentowi dotację na częściową spłatę kapitału kredytu, gdy bank już udzieli beneficjentowi pożyczki. Bank udziela kredytu Czyste Powietrze z własnych środków, dlatego to on ustala szczegóły spłaty zadłużenia w umowie między beneficjentem a bankiem.

Dotacja zostanie wypłacona przez WFOŚiGW po przedstawieniu wskazanych w umowie dokumentów o dofinansowanie, potwierdzających zrealizowanie całości przedsięwzięcia. Środki wpłyną bezpośrednio na konto beneficjenta prowadzone przez bank w terminie 30 dni.

Jeśli zastanawiasz się, jaką konkretną kwotę dofinansowania możesz uzyskać w ramach pożyczki Czyste Powietrze, kalkulator przygotowany przez podmiot oferujący dotację z pewnością Ci pomoże. Wystarczy, że uzupełnisz potrzebne dane, a Twoja dotacja zostanie automatycznie wyliczona przez kalkulator.

Program Czyste Powietrze – pożyczka z częściową spłatą kapitału kredytowego

Ścieżka bankowa ma na celu zapewnienie dotacji, które posłużą częściowej spłacie kapitału kredytowego. Jest ona wynikiem współpracy banków z wojewódzkimi funduszami. Dzięki niej beneficjent programu może otrzymać dotację, która w części pokryje jego kredyt. Czyste Powietrze ma bowiem na celu dotarcie nawet do mniej zamożnych członków społeczeństwa. Jakie są warunki otrzymania takiej dotacji? Przeczytaj:

 • beneficjentowi musi być wypłacony preferencyjny kredyt Czyste Powietrze, wyłącznie na cele programowe,
 • co najmniej 95% jego wysokości musi pokrywać koszty kwalifikowane,
 • beneficjent musi udokumentować spożytkowanie kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pożyczka Czyste Powietrze – na jakie cele można ją uzyskać?

Dotacją jest objęta wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane wskazane w załączniku nr 2 do programu. Są to takie przedsięwzięcia, jak:

 • dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy – co ważne, ich wykonanie nie jest obowiązkowe przy ubieganiu się o dotację, ale znacznie ułatwia przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych),
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • wykonanie kotłowni gazowej,
 • ocieplenie przegród zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Dotacja obejmuje także montaż i zakup:

 • pompy ciepła gruntowej, powietrznej i typu powietrze-powietrze,
 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła olejowego kondensacyjnego,
 • kotła zgazowującego drewno,
 • kotła na pellet drzewny,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • instalacji c.o. i c.w.u.,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Warto pamiętać, że nie udziela się dofinansowania lub pożyczki Czyste Powietrze m.in. na przedsięwzięcia:

 • realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych,
 • dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych (warunek nie dotyczy dofinansowania na wymianę urządzenia grzewczego),
 • w budynku, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego,
 • na które wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z programu Stop Smog.

Czyste Powietrze – warunki pożyczki

Do programu kwalifikują się posiadacze budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. Beneficjenci programu, którzy otrzymali dotację lub kredyt Czyste Powietrze, zobowiązują się ponadto, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w budynku objętym dofinansowaniem:

 • nie będą użytkować źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5. klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,
 • wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki) będą spełniać lokalne wymagania, np. uwzględnione w uchwałach antysmogowych.

Chcesz zadbać o zdrowie swoich bliskich i mieszkańców Twojej okolicy? Dowiedz się, co to jest smog i jak mu przeciwdziałać.

Dowiedz się więcej na temat walki ze smogiem i wybierz ekologiczne urządzenia grzewcze!

 • Pobierz darmowy e-book i zobacz, jak uzyskać nawet 100% dofinansowania z programu Czyste Powietrze
 • Poznaj inne formy dofinansowań
 • Skorzystaj z kalkulatora kosztów ogrzewania

Dowiedz się więcej