Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Czyste Powietrze – warunki i etapy programu

Rządowy program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli nowych lub już istniejących domów jednorodzinnych. Ma on na celu poprawę stanu świeżego powietrza w Polsce poprzez zachęcenie Polaków do inwestowania w bardziej ekologiczne źródła ciepła. Dowiedz się, jakie kroki musisz podjąć, aby przysługiwało Ci dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Przedstawiamy regulamin i warunki.

Jakie kroki musisz podjąć, aby skorzystać z dotacji?

Z tekstu dowiesz się:

 • czy program Czyste Powietrze ma regulamin i jak przebiegają poszczególne etapy ubiegania się o dofinansowanie,
 • jakie warunki trzeba spełnić do programu Czyste Powietrze,
 • jak wysokie dofinansowanie w programie Czyste Powietrze można otrzymać.

Nadrzędnym celem programu Czyste Powietrze jest ochrona środowiska naturalnego i większa troska o czystsze powietrze poprzez ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z tzw. niskiej emisji. Smog, który od kilku lat jest w Polsce sporym problemem, w dużej mierze składa się z trujących związków powstających w procesie spalania w piecach węglowych starego typu. Jednak beneficjenci programu zyskują znacznie więcej niż realny wpływ na ochronę środowiska i świeże powietrze. Termomodernizacja domu to także ogromne oszczędności, które zauważysz już w pierwszym sezonie grzewczym.

Jakie są kryteria dofinansowania programu Czyste Powietrze? Co dokładnie musisz zrobić?

Zobacz także: Jak dbać o czyste powietrze?

Program Czyste Powietrze – zasady poszczególnych etapów

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie Czyste Powietrze i otrzymać dofinansowanie, pierwszym krokiem w drodze do jego uzyskania jest dokładne przeanalizowanie planowanej termomodernizacji. Niezbędne jest zdefiniowanie zakresu prac, które będą obejmować Twoje działania. Program priorytetowo traktuje wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne urządzenia grzewcze, dlatego konieczne jest uwzględnienie tego w swoich planach poprzez wymianę urządzenia grzewczego na produkt posiadający odpowiednie certyfikaty.

Następny etap to złożenie wniosku – osobiście lub online poprzez Portal Beneficjenta bądź platformę gov.pl. Wypełnij formularz, podpisz go i złóż w odpowiednim oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wybierz właściwy dla adresu budynku, który będzie poddany termomodernizacji. Wniosek możesz też złożyć osobiście w urzędzie gminy, która zawarła porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu z WFOŚiGW. Jeśli planujesz wnioskować o kredyt na termomodernizację, podanie o dotację złóż razem z wnioskiem o kredyt w banku.

Do formularza dołącz zaświadczenie o Twoim rocznym dochodzie (nie może on przekraczać 135 tys. zł), wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta.

Drugi krok to wyrażenie zgody na wizytę kontrolerów z NFOŚiGW/WFOŚiGW. Regulamin programu priorytetowego Czyste Powietrze zakłada prace związane z wymianą starego, nieefektywnego źródła ciepła (najczęściej kotła węglowego) na nowoczesne i ekologiczne urządzenie, np. pompy ciepła. Urzędnicy mogą zatem skontrolować istniejące domy, aby sprawdzić, czy znajdują się w nich kotły starego typu. Warto wiedzieć, że możliwa jest także kontrola przedsięwzięcia w zakresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 5 lat.

Kolejnym etapem udziału w programie jest podpisanie umowy na dotację lub pożyczkę. W przypadku kredytu warunki spłaty ustala bank, który udziela kredytu z własnych środków.

Etap czwarty to realizacja inwestycji. Regulamin i warunki Czyste Powietrze zakładają możliwość dofinansowania następujących prac:

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
 • docieplenia przegród budynku,
 • wymiany okien i drzwi,
 • instalacji urządzeń wykorzystujących OZE (takich jak panele fotowoltaiczne),
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Po złożeniu wniosku o płatności środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (14 dni w przypadku wniosku o kredyt).

Program Czyste Powietrze warunki – kto może wziąć udział w programie?

Według regulaminu programu Czyste Powietrze jego beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami istniejących domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. Podstawowym warunkiem skorzystania z dotacji dla budynków istniejących jest wymiana starego kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Zobacz także: Wymagania techniczne programu Czyste Powietrze – jakie urządzenia grzewcze wybrać, aby otrzymać dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze – zasady, jakie muszą spełniać nowe źródła pod kątem warunków technicznych to istotne zmiany w projekcie. Mają one kluczowe znaczenie dla efektywności i przejrzystości programu.

Pierwszym ważnym elementem jest obowiązek wyboru tylko tych pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet, które znajdują się na specjalnej liście zielonych urządzeń i materiałów, znanej jako lista ZUM. Celem tej listy jest zapewnienie, że urządzenia, które będą finansowane ze środków publicznych, spełniają określone normy techniczne i nie generują nadmiernych kosztów dla mieszkańców Polski. Urządzenia marki Vaillant znajdziesz oczywiście na wspomnianej już liście ZUM.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie ograniczenia nadużyć poprzez umożliwienie uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania jedynie dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jednego lokalu mieszkalnego w takim budynku. Osoba, która skorzystała już z najwyższego poziomu dofinansowania, będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie dla kolejnych budynków tylko na podstawowym poziomie dofinansowania.

Pompa ciepła Vaillant

Program Czyste Powietrze warunki – kto może wziąć udział w programie?

W trosce o uczestników programu wprowadzone zostaną również nowe zapisy umowne dotyczące dotacji z prefinansowaniem oraz dotacji przez pełnomocnika. Wypłata zaliczki na konto wykonawcy będzie możliwa po złożeniu do WFOŚiGW podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej. Ponadto, będzie wymagane pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy poświadczone notarialnie w przypadku dotacji przez pełnomocnika.

Te zmiany w projekcie Czyste Powietrze mają na celu zwiększenie przejrzystości i skuteczności programu oraz ochronę interesów beneficjentów.

Dofinansowanie programu Czyste Powietrze – jaką kwotę można otrzymać?

Jeśli planujesz wymianę systemu ocieplenia lub budowę nowego domu, koniecznie weź pod uwagę, że może Ci się należeć dotacja do programu Czyste Powietrze. W zależności od uzyskanych dochodów w programie Czyste Powietrze możesz otrzymać od 66 000 do 136 200 zł dofinansowania czy też dotacji.

Progi dochodowe, które decydują o możliwości uzyskania środków finansowych wyglądają następująco:

 • podstawowy poziom dofinansowania obejmuje osoby, których dochód nie przekracza 11250 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz wieloosobowym,
 • podwyższony poziom dofinansowania dotyczy gospodarstw wieloosobowych, gdzie miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1894 złotych oraz gospodarstw jednoosobowych, gdzie miesięczny dochód nie przekracza 2651 złotych,
 • najwyższy poziom dofinansowania przysługuje gospodarstwom wieloosobowym, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1090 złotych, oraz gospodarstwom jednoosobowym, gdzie miesięczny dochód nie przekracza 1526 złotych.

Według obecnych planów program Czyste Powietrze ma zapewnione wieloletnie źródło finansowania, ale jego warunki co jakiś czas się zmieniają – dlatego warto śledzić informacje na bieżąco.

Znasz już regulamin programu Czyste Powietrze. Dowiedz się więcej na temat walki ze smogiem i wybierz ekologiczne urządzenia grzewcze! Zadbaj o świeże powietrze z marką Vaillant.

Sprawdź więcej informacji na temat walki ze smogiem i wybierz ekologiczne urządzenia grzewcze!

 • Pobierz darmowy e-book i zobacz, jak uzyskać nawet 90% dofinansowania z programu Czyste Powietrze
 • Poznaj inne formy dofinansowań
 • Skorzystaj z kalkulatora kosztów ogrzewania

Dowiedz się więcej