Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Kto może uzyskać dotację Czyste Powietrze na nowy system ogrzewania? Zobacz, ile jesteś w stanie zaoszczędzić

Ochrona środowiska naturalnego to palący temat ostatnich lat. Coraz bardziej powszechne stają się rozwiązania pozwalające ograniczyć emisję substancji, które mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi oraz na środowisko naturalne. Niestety, cena nowoczesnych rozwiązań technologicznych przekracza możliwości finansowe wielu osób. Z pomocą przychodzi rządowy program dopłat za ogrzewanie ekologiczne Czyste Powietrze.

Zobacz, ile jesteś w stanie zaoszczędzić, korzystając z dotacji Czyste Powietrze

Z tekstu dowiesz się:

 • jaki jest cel dotacji Czyste Powietrze i na co możesz pozyskać fundusze,
 • jakie grupy osób mogą skorzystać z dotacji Czyste Powietrze,
 • ile możesz zaoszczędzić dzięki skorzystaniu z programu.

Czyste powietrze to rządowy program wdrażany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Potrwa on przez najbliższe lata, do 2029 roku. Dowiedz się, kto i na jakich zasadach może uzyskać dotację na wymianę urządzenia grzewczego, ocieplenie domu czy pożyczkę na zakup paneli fotowoltaicznych.

Czyste Powietrze dotacja – na co możesz dostać pieniądze?

Celem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie lub całkowite ograniczenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Aby to osiągnąć, w pierwszej kolejności jest konieczna wymiana nieefektywnego źródła ciepła, np. zasilanego paliwem stałym, na nowe, bardziej ekologiczne, a nawet pozyskujące energię z odnawialnych źródeł. Wszystkie te działania prowadzą do zarządzania energią w efektywny i odpowiedzialny sposób.

Warto wspomnieć, że oprócz ochrony środowiska nowe podejście do energii przynosi także duże oszczędności dla domowego budżetu.

W ramach programu Czyste Powietrze istnieje możliwość pozyskania dotacji na:

 • zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu (takich jak pompy ciepła),
 • docieplenie budynku,
 • wymianę okien i drzwi,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • panele fotowoltaiczne.

Zobacz też: Jak dbać o czyste powietrze?

Dofinansowanie Czyste Powietrze – dla kogo?

Program Czyste Powietrze obejmuje 3 grupy beneficjentów – takich, którzy mogą skorzystać z dofinansowania podstawowego, podwyższonego oraz najwyższego.

Pierwszą grupą beneficjentów, którzy mogą skorzystać z dotacji Czyste Powietrze, są właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, a także wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł.

Beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie na 3 rodzaje przedsięwzięć:

 • wymianę starego urządzenia grzewczego na pompę ciepła (powietrzną lub gruntową) – maksymalnie 25 tys. zł lub 30 tys. zł, jeśli przedsięwzięcie obejmuje fotowoltaikę,
 • wymianę starego urządzenia grzewczego na inne źródło ciepła niż pompa lub na kotłownię gazową – maksymalnie 20 tys. zł lub 25 tys. zł, jeśli przedsięwzięcie obejmuje fotowoltaikę,
 • na montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie domu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie audytu energetycznego (w tym zakresie można wybrać więcej niż jeden cel) – maksymalnie 10 tys. zł.

Dodatkowo przy wymianie źródła ciepła można wnioskować o dotację na demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji c.o. lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych), mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej, ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz audyt energetyczny budynku. Również w tym przypadku dopuszcza się wybranie kilku przedsięwzięć.

Zobacz więcej: Termomodernizacja domu krok po kroku

Drugą grupą beneficjentów, których obejmuje podwyższony poziom dotacji Czyste Powietrze, są właściciele lub współwłaściciele budynków, których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1400 zł (1960 zł w gospodarstwach jednoosobowych). Te osoby mogą otrzymać dotację na 2 rodzaje przedsięwzięć:

 • na wymianę urządzenia grzewczego (bez rozróżnienia na pompy ciepła i inne) – maksymalnie 32 tys. zł,
 • na cele wymienione w punkcie 3 pierwszej grupy dofinansowania – maksymalnie 15 tys. zł.

Również w tym przypadku wnioskodawcy mogą wybrać wymienione wcześniej dodatkowe cele dofinansowań oraz otrzymać dodatkową dotację na fotowoltaikę w wysokości 5 tys. zł.

Aby otrzymać wyższy poziom dotacji, konieczne jest zaświadczenie o dochodach wydawane przez gminę. Wnioskodawca otrzyma je po złożeniu żądania: osobiście w gminie, listownie lub przez platformę ePUAP.

Trzecią grupą beneficjentów, których obejmuje najwyższy poziom dopłaty za ogrzewanie w ramach programu Czyste Powietrze, są właściciele lub współwłaściciele budynków, których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 900 zł (1260 zł w gospodarstwach jednoosobowych) lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (zasiłki te powinny być potwierdzone przez odpowiedni organ, np. burmistrza lub wójta). Te osoby również mogą otrzymać dotację na 2 rodzaje przedsięwzięć:

 • na wymianę urządzenia grzewczego (bez rozróżnienia na pompy ciepła i inne) – maksymalnie 60 tys. zł,
 • na cele wymienione w punkcie 3. pierwszej grupy dofinansowania – maksymalnie 30 tys. zł.

W przypadku instalacji z fotowoltaiką beneficjenci mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 9 tys. zł.

Dotacje Czyste Powietrze – ile można zaoszczędzić dzięki programowi?

Wiele osób zadaje sobie z pewnością pytanie: ile to będzie kosztowało? To, na jakie dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze możesz liczyć, zależy od tego, do której grupy beneficjentów należysz oraz jaki wybierzesz cel dotacji. Poniższa tabela prezentuje intensywność dofinansowania oraz maksymalne kwoty dotacji do wybranych przedsięwzięć.

Podstawowy poziom dofinansowaniaPodstawowy poziom dofinansowaniaPodwyższony poziom dofinansowaniaPodwyższony poziom dofinansowaniaNajwyższy poziom dofinansowaniaNajwyższy poziom dofinansowania
Nazwa kosztu Intensywność dofinansowaniaMaksymalna kwota dotacjiIntensywność dofinansowaniaMaksymalna kwota dotacjiIntensywność dofinansowaniaMaksymalna kwota dotacji
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem50%10 00075%15 00090%18 000
Pompa ciepła powietrze/woda30%9 00060%18 00090%27 000
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej45%13 50060%18 00090%27 000
Pompa ciepła powietrze/powietrze30%3 00060%6 00090%9 000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej45%20 25060%27 00090%40 500
Kocioł gazowy kondensacyjny30%4 50060%9 00090%13 500
Kotłownia gazowa45%6 75075%11 25090%13 500
Kocioł olejowy kondensacyjny30%4 50060%9 00090%13 500
Kocioł zagazowujący drewno30%6 00060%12 00090%18 000
Kocioł na pellet drzewny30%6 00060%12 00090%18 000
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie45%9 00060%12 00090%18 000
Ogrzewanie elektryczne30%3 00060%6 00090%9 000
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 30%4 50060%9 00090%13 500
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła30%5 00060%10 00090%15 000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna50%5 00050%5 00090%9 000

Warto pamiętać, że minimalny koszt kwalifikowany projektu to 3 tys. zł. Maksymalna możliwa kwota dotacji to 60 tys. zł (lub 69 tys. zł przy rozszerzonym dofinansowaniu). Jeśli inwestycja przekroczy tę sumę, a wnioskodawca nie jest w stanie pokryć różnicy, może ona być dofinansowana w formie kredytu udzielanego przez bank na ustalonych przez niego warunkach.

Wnioskodawcy mają też prawo do skorzystania z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, ale tylko jeśli ich dochody podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwaga! Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze możesz otrzymać tylko na przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem, w którym został złożony wniosek.

Warto podkreślić, że dopłata za ogrzewanie w ramach programu Czyste Powietrze to ogromna oszczędność w zakupie nowego urządzenia grzewczego, ale stanowi dopiero początek oszczędzania, które będzie dzięki niemu możliwe podczas eksploatacji domu. Trwający program dotacji Czyste Powietrze jest doskonałą okazją do zmiany myślenia o ekologii i dobrym bodźcem do działania.

Dowiedz się więcej na temat walki ze smogiem i wybierz ekologiczne urządzenia grzewcze!

 • Pobierz darmowy e-book i zobacz, jak uzyskać nawet 90% dofinansowania z programu Czyste Powietrze
 • Poznaj inne formy dofinansowań
 • Skorzystaj z kalkulatora kosztów ogrzewania

Dowiedz się więcej