Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Brak wentylacji w domu zimą – jak sobie poradzić z prawidłową dystrybucją powietrza w domu?

W okresie zimowym staramy się, aby wszystkie okna były jak najszczelniej zamknięte. Wtedy jednak odczuwamy niewłaściwą pracę bądź wręcz brak wentylacji w domu. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim – szachtem, którym powietrze było wywiewane, w zimie jest nawiewane, a jego temperatura jest niska. W artykule wyjaśniamy, jak można poprawić tę sytuacją.

Rozwiąż problem braku wentylacji w domu za pomocą rekuperatora

Z tekstu dowiesz się:

  • dlaczego takie problemy występują w sezonie zimowym,
  • dlaczego wentylacja mechaniczna może być dobrym rozwiązaniem.

Problem lub brak wentylacji grawitacyjnej najłatwiej zauważyć w okresie zimowym. W łazience, gdzie zlokalizowany jest szacht wentylacyjny, nawiewane jest zimne powietrze z zewnątrz, przez co pomieszczenie się wychładza. Wynika to z tego, że jest to jedyne miejsce, przez które może dostać się powietrze do budynku. Nieprzyjemny chłód odczuwalny jest podczas kąpieli i przebywania w łazience. W standardowych warunkach pracy wentylacji grawitacyjnej miejscem dostawania się powietrza do budynku są nawiewniki okienne oraz różnego rodzaju nieszczelności. Jak więc zaradzić problemom z wentylacją i dlaczego warto zastosować wentylację mechaniczną w domu?

Dlaczego brak wentylacji w łazience lub w pokoju najbardziej odczuwamy zimą?

Problem z brakiem wentylacji w pokojach lub łazience zauważalny jest szczególnie zimą, gdy nie otwieramy okien. Nowe konstrukcje są bardzo szczelne i chronią przed stratami ciepła oraz hałasem. Wadą tych rozwiązań jest brak wymiany powietrza.

W związku z tym nie powinniśmy zamykać ani tym bardziej zatykać nawiewników. Jeśli ich nie mamy, musimy pamiętać o tym, aby dostarczać świeże powietrze do naszego domu. Możemy w tym celu skorzystać z rozszczelnienia okna. Najczęściej jest to konstrukcyjnie możliwe w momencie, gdy klamka znajduje się w pozycji 45 stopni. Minusem tego rozwiązania jest zwiększenie strat ciepła.

W dobrze zaizolowanym domu straty związane z działaniem wentylacji grawitacyjnej mogą stanowić nawet 70% całych strat ciepła w budynku. Drugim minusem tego rozwiązania jest to, że nie mamy wpływu na to, jakie powietrze dostaje się do naszego budynku. Na rynku dostępne są nawiewniki z filtrem powietrza, jednak nie jest to jeszcze standardem. Przy wyborze wentylacji grawitacyjnej warto prześledzić ten temat, szczególnie jeśli w okolicy nie ma najlepszej jakości powietrza.

Oczywiście problem ten nie występuje tylko zimą. Latem jest jednak znacznie mniej zauważalny, ponieważ otwieranie okien jest dla nas bardziej naturalne niż zimą. Zimne powietrze w okresie grzewczym jest bardzo szybko odczuwalne. Niepoprawna wentylacja latem wpływa natomiast na zły stan samopoczucia, który nie zawsze bywa z tym łączony. Prowadzi to również do powstawania grzybów i pleśni w pomieszczeniach źle wentylowanych. Natomiast problemem wentylacji grawitacyjnej jest jej zwymiarowanie oraz regulacja.

Jak walczyć z brakiem wentylacji grawitacyjnej? Poznaj zalety wentylacji mechanicznej

Drugim rozwiązaniem problemu jest zmiana sposobu wentylacji. Klasyczny system wentylacji grawitacyjnej możemy zastąpić wentylacją mechaniczną. System ten składa się z centrali wentylacyjnej, czerpni, wyrzutni oraz punktów nawiewu świeżego oraz wywiewu zużytego powietrza. Powietrze z zewnątrz trafia przez kanał do centrali wentylacyjnej, gdzie jest ogrzewane (zimą) lub schładzane (latem) oraz filtrowane, a następnie przy pomocy kanałów rozprowadzane po całym budynku. Podobnie sprawa wygląda w drugą stronę. Ta sama ilość powietrza pobierana jest z budynku poprzez system kanałów, a następnie trafia na wymiennik ciepła, gdzie ogrzewa lub schładza świeże powietrze, które następnie wyrzucane jest na zewnątrz. Poniżej prezentujemy prostą grafikę pokazującą zasadę działania:

System ten szczególnie sprawdzi się w nowych, dobrze ocieplonych budynkach. Bryła budynku może być bardzo szczelna, a dzięki wymiennikowi ciepła, w którym powietrze nawiewane jest wstępnie podgrzewane, nie odczujemy efektu zimnego powietrza, jak przy nawiewnikach okiennych.

Firma Vaillant w swojej ofercie ma zarówno mniejsze rekuperatory do małych mieszkań, jak i większe jednostki, takie jak recoVAIR VAR 360/4, które można zamontować w dużych domach. Rekuperatory te mają wysokiej jakości filtry F7 (ePM2,5 65%) lub opcjonalnie F9 (ePM1,0 85%) w strefie powietrza zewnętrznego oraz G4 (zgrubny) w strefie powietrza wywiewanego. Dzięki dużym filtrom o powierzchni skutecznej ok. 0,9m2, proces oczyszczania powietrza jest lepszy niż ten w pojedynczym nawiewniku okiennym. Dodatkowo, dzięki tak dużej powierzchni, ich żywotność jest wydłużona. Sterownik Vaillant kontroluje natomiast zanieczyszczenie filtra oraz przypomina o konserwacji.

Wentylacja mechaniczna umożliwia większą kontrolę niż ta sterowana poprzez otwarcie nawiewnika lub okna. Rozbudowany sterownik firmy Vaillant umożliwia kontrole jakości powietrza nie tylko na podstawie wilgotności, ale również i stężenia CO2. Centrala wentylacyjna na podstawie wartości CO2 dostosowuje tryb pracy i ogranicza zużycie energii do 30% w porównaniu z pracą ciągłą przy nominalnym natężeniu przepływu. Wentylator posiada wiele trybów pracy, zależnie od potrzeb użytkownika. Dla przykładu, dostępna jest funkcja „Party” o intensywnej wentylacji działa w momencie, gdy w domu jest większa liczba osób lub tryb pracy nocnej o zredukowanej wydajności wentylacji.

Minusem tego rozwiązania są kanały, które należy poprowadzić w suficie podwieszanym lub w konstrukcji stropu/podłogi. Oczywiście montaż kanałów możliwy jest również w modernizowanym budynku. Doradcy Vaillant pomogą w odpowiednim zaprojektowaniu układu oraz rozplanowaniu instalacji. Dzięki temu rozwiązaniu brak wentylacji w łazience lub pokoju nie będzie już więcej stanowić problemu – nawet w okresie zimowym!

Przeczytaj też: Jak w ekologiczny sposób zadbać o świeże powietrze w domu?