Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Ogrzewanie gazowe czy olejowe – co wybrać?

Współczesna technika grzewcza w dużym stopniu jest oparta na gazowych kotłach kondensacyjnych. Nie są to jednak jedyne produkty wykorzystujące technikę kondensacyjną – w ten sposób mogą działać także kotły olejowe. Jak w takiej sytuacji wygląda ich porównanie z segmentem kotłów gazowych? Jaki kocioł gazowy wybrać? Sprawdzamy!

Kocioł gazowy ecoVIT

Z tekstu dowiesz się:

  • czym się różnią kotły gazowe od olejowych,
  • czy tańsze jest ogrzewanie gazowe czy olejowe,
  • w jakich sytuacjach wybrać ogrzewanie gazowe i olejowe.

Wybór między kotłem grzewczym olejowym a gazowym jest niezwykle istotny. Należy się przede wszystkim zastanowić, która technologia lepiej się sprawdzi pod względem kosztów ogrzewania danego budynku.

Ogrzewanie olejowe czy gazowe – podobieństwa i różnice kotłów

Zarówno kotły gazowe, jak i olejowe są przystosowane do pracy całkowicie zautomatyzowanej, co w porównaniu z kotłami opalanymi węglem lub drewnem stanowi ogromną zaletę. W kotłach tego typu proces spalania paliwa może być w pełni kontrolowany, a palnik włączony lub wyłączony w dowolnym momencie. Są to cechy, które sprawiają, że wskazane urządzenia mogą stanowić bazę do budowy bardziej zaawansowanych układów hybrydowych wraz z pompami ciepła, pełniąc funkcję szczytowego źródła ciepła. Spalanie gazu i oleju nie jest również związane z emisją pyłów i sadzy, co ma istotne znaczenie dla walki ze smogiem.

Pomiędzy kotłami olejowymi i gazowymi występują jednak istotne różnice wynikające głównie z charakterystyki zastosowanego paliwa.

  • Spaliny generowane przez kocioł olejowy zawierają dwutlenek siarki, który sprawia, że skropliny powstające w wyniku procesu kondensacji mają wyraźnie kwasowy odczyn mieszczący się w przedziale od 2 do 3 pH.
  • W przypadku gazowego kotła kondensacyjnego przeciętna wartość pH to około 4.

Ta różnica sprawia, że skroplin powstałych w kondensacyjnych kotłach olejowych nie można odprowadzać bezpośrednio do systemu kanalizacji. Wymagane jest zastosowanie neutralizatora kondensatu. Jednocześnie ilość generowanych skroplin jest w ciągu roku o połowę mniejsza niż w przypadku kotła gazowego, a same spaliny zawierają mniejszą ilość pary wodnej.

Efekt kondensacji jest wykorzystywany w szerszym zakresie podczas spalania gazu i zachodzi już wtedy, gdy temperatura powracająca do kotła z instalacji centralnego ogrzewania wynosi 56 ℃. W przypadku kotła olejowego będzie to analogicznie ok. 46 ℃. Różnica 10℃ powoduje, że olejowy kocioł kondensacyjny powinien współpracować z instalacją grzewczą dobraną na wyraźnie niższy parametr i zaleca się, aby była to instalacja oparta w całości na niskotemperaturowym ogrzewaniu płaszczyznowym.

Przeczytaj też: Efektywniejsze ogrzewanie domu dzięki odzyskowi ciepła ze spalin kotła – jak to działa?

Które ogrzewanie jest tańsze – olejowe czy gazowe? Porównanie kosztów

Obecnie występuje wyraźna różnica cenowa pomiędzy lekkim olejem opałowym a gazem ziemnym z sieci – na korzyść tego ostatniego. Średnia detaliczna cena 1 litra oleju opałowego wynosi w 2024 roku ok. 5,70 zł brutto, co w przeliczeniu i po uwzględnieniu jego wartości opałowej oznacza koszt 0,58 zł za 1 kWh energii cieplnej. W przypadku domów energooszczędnych (z zapotrzebowaniem na ciepło sięgającym 50 kWh/m2/rok) roczny koszt ogrzewania wyniesie 4 318 zł.

Cena gazu ziemnego wynosi obecnie ok. 0,362 zł za 1 kWh. Kwota ta nie uwzględnia jednak tzw. opłat stałych, czyli opłat niezależnych od zużycia – opłaty abonamentowej oraz dystrybucyjnej. Wyraźnie jednak widać, że spalanie gazu ziemnego jest zdecydowanie lepszą opcją dla domowych rachunków niż spalanie oleju opałowego, gdzie wymagane są dwukrotnie większe nakłady finansowe dla zapewnienia takiej samej ilości energii cieplnej. Analizując współczesny dom jednorodzinny o powierzchni 150 m2 i zapotrzebowaniu na energię do celów grzewczych na poziomie 50 kWh/m2/rok, nietrudno policzyć, że zakup gazu ziemnego pozwalającego na ogrzanie budynku będzie związany z rocznym kosztem rzędu 2 717 zł.

Ogrzewanie gazowe czy olejowe? Koszty i możliwości montażu

Mimo niższych kosztów ogrzewania gazem, odpowiedź na pytanie: jakie ogrzewanie lepsze – gazowe czy olejowe nie jest jednoznaczna. Znacząca liczba budynków w Polsce nie posiada dostępu do sieci gazowej i w wielu przypadkach nie ma perspektywy na zmianę tego stanu rzeczy. W takiej sytuacji kondensacyjny kocioł olejowy stanowi ekologiczną alternatywę dla kotłów węglowych, których użytkowanie, w związku z dynamicznie rosnącymi cenami węgla, jest coraz droższe.

Kocioł olejowy kondensacyjny VKO icoVIT/3 exclusive

Zaletą kotłów olejowych jest możliwość magazynowania paliwa, a co za tym idzie użytkownik może w pewnym stopniu reagować na zmiany cen paliw i zakupić olej w optymalnym dla siebie momencie. Oczywiście taką samą cechą charakteryzują się również kotłownie gazowe opalane gazem płynnym, jednak w tym przypadku różnica cenowa pomiędzy tymi dwoma źródłami energii nie jest już tak drastyczna.

Przeczytaj też: Instalacja kotła gazowego kondensacyjnego – na co zwrócić uwagę podczas montażu urządzenia?

Warto także pamiętać, że w pewnych sytuacjach uwarunkowania prawne i techniczne mogą uniemożliwić instalację zewnętrznego zbiornika gazu płynnego, co może skłaniać właśnie do rozważenia zastosowania oleju opałowego. Szczególnie mocno dotyczy to sytuacji, gdzie budynek ma już kotłownię olejową wraz z całym wyposażeniem, w tym zbiornik lub zbiorniki oleju. Modernizacja takiej instalacji i wymiana już istniejącego niekondensacyjnego kotła olejowego na jego nowoczesny, kondensacyjny odpowiednik może się okazać inwestycją wymagającą najmniejszych nakładów finansowych.

Odpowiadając na pytanie, czy wybrać ogrzewanie olejem opałowym czy gazem, warto w pierwszej kolejności rozważyć możliwość zastosowania kotłów kondensacyjnych opalanych gazem ziemnym, a w dalszej perspektywie gazem płynnym. Natomiast w sytuacji, gdy doprowadzenie instalacji gazowej nie jest możliwe lub całkowita wymiana sprzętu byłaby zbyt kosztowna, ogrzewanie olejem będzie lepszym rozwiązaniem.

Przeczytaj też: Inteligentny, ekologiczny i oszczędny kocioł kondensacyjny – czy warto na niego postawić?