Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Zbiorniki buforowe i sterowniki – działanie w systemach solarnych

Aby instalacja solarna działała efektywnie, jej niezbędnym elementem jest zbiornik buforowy gwarantujący efektywne wykorzystanie źródła energii odnawialnej, jaką jest energia słoneczna. Głównymi funkcjami urządzenia jest odbieranie, magazynowanie i przekazywanie energii w systemie grzewczym. Z kolei rolą sterowników w instalacjach solarnych jest zwiększanie efektywności energetycznej systemu grzewczego poprzez regulację temperatury.

Zbiorniki buforowe oraz regulatory solarne wchodzą w skład każdego systemu solarnego oferowanego przez firmę Vaillant. Zobacz, na czym dokładnie polega działanie obu elementów.

Zobacz kolektory próżniowe - korzyści wynikające z ich instalacji

Zbiornik solarny, okrągły allSTOR VPS/3

Zbiorniki buforowe w systemach solarnych – na czym polega ich działanie?

Zbiorniki buforowe służą do przygotowania ciepłej wody użytkowej, wspomagania ogrzewania i zasilania basenów ogrodowych. Wnętrze układu stanowi zbiornik o pojemności od 300 do 2000 l wyposażony w wewnętrzny system stratyfikacji, czyli warstwowe ułożenie wody, w którym poszczególne warstwy różnią się temperaturą. Wraz z nim został zintegrowany moduł instalacji solarnej i moduł świeżej wody.

Zbiornik buforowy ze względu na swoją pojemność oraz na to, że maksymalna temperatura jego pracy wynosi 95°C gromadzi znaczną ilość energii. Pozwala dodatkowo integrację kilku rodzajów źródeł ciepła:

  • kotła gazowego,
  • pompy ciepła,
  • kominka z płaszczem wodnym,
  • instalacji solarnej.

Dlaczego to takie ważne? Ilość gromadzonej energii nie zawsze odpowiada zapotrzebowaniu. Ciepła woda jest zatem magazynowana niezależnie od tego, czy w danej chwili jest wykorzystywane, czy nie. Zasobnik tworzy więc rodzaj bufora zapasowej ciepłej wody, która może być spożytkowana później. Dzięki temu koszty eksploatacji zbiornika są dużo niższe, a straty ciepła zostają zredukowane do minimum.

Regulator solarny auroMATIC 570

Regulator systemu solarnego – jak działa?

Aby instalacja solarna działała poprawnie, konieczne jest też wykorzystanie sterownika, które zwykle pozwalają na:

  • uzyskanie informacji o ilości ciepła pozyskanego z kolektora słonecznego;
  • sterowanie wydajnością pracy kolektora – można ją ustawić na odpowiedni poziom (np. od 20 do 100%);
  • regulowanie pracy instalacji grzewczej.

Przykładem takiego urządzenia może być regulator solarny auroMATIC 570 z oferty urządzeń Vaillant.

Niektóre regulatory systemów solarnych posiadają także szereg dodatkowych funkcji, takich jak:

  • ochrona przed zamarznięciem kolektora – włączanie pompy ciepła, kiedy temperatura spada poniżej określonego poziomu;
  • tryb wakacyjny – zabezpieczający instalację przed przegrzaniem, kiedy zasoby ciepłej wody nie będą wykorzystywane;
  • okresowa sterylizacja zbiornika – w wyznaczonym czasie temperatura zasobnika zostaje podniesiona do określonego wysokiego poziomu tak, by pozbyć się ewentualnych bakterii.

Przy wybieraniu odpowiedniego regulatora warto także zwrócić uwagę na jego komfortową obsługę. Na przykład regulator solarny Vaillant posiada jedynie dwa pokrętła „wciśnij i kręć”, które zapewniają możliwie najprostsze korzystanie z urządzenia.

Zobacz instalacja solarna w domu jednorodzinnym - czy to się nadal opłaca?