Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Drainback – kolektory słoneczne bezciśnieniowe

Instalacja solarna musi zapewniać nie tylko wysokie uzyski ciepła, ale także maksymalny poziom bezpieczeństwa pracy. Nowoczesne kolektory słoneczne uzyskują wysokie sprawności pracy, a w związku z tym temperatury absorbera także mogą osiągać wysoki poziom. Zdarza się, że wysoka temperatura powoduje przegrzewanie się glikolu, co negatywnie wpływa na całą instalację. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie bezciśnieniowych kolektorów słonecznych.

System solarny, bezciśnieniowy DrainBackSplit

Z tekstu dowiesz się:

  • jaki wpływ na przegrzewanie się glikolu ma konstrukcja absorbera,
  • dlaczego rozwiązaniem problemu przegrzewania czynnika są kolektory słoneczne bezciśnieniowe.

Jednym z zagadnień istotnych w praktycznej eksploatacji instalacji solarnej jest jej ochrona przed skutkami występowania tzw. stanu stagnacji, czyli braku odbioru ciepła z kolektora. Przy nasłonecznieniu absorberów brak odbioru ciepła z kolektorów słonecznych powoduje przegrzewanie się glikolu – głównego składnika roztworu płynącego w absorberach (ok. 40%). W wysokiej temperaturze woda w roztworze paruje i powoduje wzrost ciśnienia w absorberze.

Długotrwałe gotowanie oraz powstawanie pary wodnej może istotnie zagrażać trwałości samego glikolu oraz elementów instalacji solarnej. Czynnik grzewczy traci wówczas swoją odporność na niskie temperatury i zdolność ochrony przed korozją (w skrajnych sytuacjach z glikolu wytrącają się osady, które mogą zatkać orurowanie kolektora).

Konstrukcja absorbera a przegrzewanie glikolu

Duży wpływ na zjawisko przegrzewania glikolu ma konstrukcja absorbera. Kolektory z górnym i dolnym przyłączem mogą się szybko opróżnić z glikolu.

Schemat absorbera z górnym i dolnym przyłączem

W tych bez dolnych przyłączy, np. absorberach w układzie harfy podwójnej, w których tworzą się zasyfonowania, następuje długotrwałe przegrzewanie się glikolu w dolnej części orurowania.

Schemat absorbera w układzie harfy podwójnej

Przegrzewanie glikolu – najlepszym rozwiązaniem kolektor bezciśnieniowy

Przegrzewaniu glikolu można zapobiegać w doraźny sposób, np. poprzez zasłanianie kolektorów (tzw. funkcja urlopowa na czas nieobecności domowników). Nie należy jednak w tym celu stosować folii ochronnych – jeśli pozostawisz je na kolektorze przez dłuższy czas po jego zainstalowaniu, istnieje ryzyko wulkanizacji.

Rozwiązaniem skutecznie eliminującym te niekorzystne zjawiska jest zastosowanie bezciśnieniowego kolektora słonecznego Drainback. Instalacja solarna typu Drainback (np. auroFLOW plus) pracuje bezciśnieniowo, co oznacza, że glikol wypełnia kolektory słoneczne tylko wówczas, gdy występuje zapotrzebowanie na ciepło z instalacji solarnej. Gdy pompa obiegowa zostanie wyłączona (np. przy osiągnięciu w podgrzewaczu wymaganej temperatury wody użytkowej), glikol samoczynnie opuści solar bezciśnieniowy i zgromadzi się w zbiorniku przelewowym.

Instalacja bezciśnieniowego kolektora słonecznego Drainback nie wymaga stosowania przeponowego naczynia wzbiorczego ani schładzającego. Instalacja solarnego podgrzewacza wody bezciśnieniowego uruchamia się przy odpowiedniej różnicy temperatury między kolektorami a wodą w podgrzewaczu. Pompa obiegowa zwiększa swoją wydajność, napełnia kolektory bezciśnieniowe, a następnie płynnie reguluje ich pracę w zależności od warunków pogodowych i odbioru ciepła.

Zastanawiasz się, jakiego rodzaju kolektor bezciśnieniowy najlepiej sprawdzi się w instalacji typu Drainback? Polecamy auroTHERM VFK 135, który został skonstruowany w układzie meandrowym z dodatkowym nachyleniem przewodów w kierunku spływu czynnika grzewczego. Zobacz również inne urządzenia Vaillant wykorzystujące energię natury!

Zobacz: Kolektory słoneczne – koszt instalacji