Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Jak zapewnić sobie niemal darmowe chłodzenie domu latem?

Miesiące letnie w Polsce stają się coraz gorętsze i w nowoczesnym budownictwie chłodzenie pomieszczeń latem bywa równie ważne, co konieczność ich ogrzewania zimą. Nawet dobrze zaizolowane wnętrza domów szybko się nagrzewają przez coraz częściej stosowane duże przeszklenia, często nie zapewniając wytchnienia od warunków panujących na zewnątrz. Wykorzystując pompę ciepła, zyskujemy jednak możliwość dbania o komfort wewnątrz budynku w ciągu całego roku. To urządzenie oprócz energooszczędnego i niedrogiego w eksploatacji ogrzewania gwarantuje również efektywne chłodzenie.

Pompa ciepła - chłodzenie latem

Z tekstu dowiesz się:

  • jak chłodzić pompą ciepła latem,
  • czym różni się chłodzenie aktywne od pasywnego,
  • jak chłodzić dom przy pomocy instalacji podłogowej,
  • czy warto chłodzić dom energią słoneczną.

Pompy ciepła to urządzenia, które wykorzystują energię elektryczną do transportu energii cieplnej z przestrzeni chłodnej do ciepłej. W sezonie grzewczym źródłem ciepła dla pomp powietrze-woda jest powietrze, natomiast w przypadku pomp solankowych – grunt. Co jednak z sezonem letnim? Czy można chłodzić tym samym systemem i stosować w nim także energię z paneli fotowoltaicznych? Producent instalacji grzewczych Vaillant podpowiada!

Jak chłodzić dom latem przy użyciu pompy ciepła?

Wiesz, że ciepło odebrane zimą od otoczenia przy niskiej temperaturze transportowane jest do budynku i wykorzystywane do celów grzewczych. Co jednak z chłodzeniem domu latem? W sezonie letnim cykl ten można odwrócić i po zamianie funkcji parownika oraz skraplacza wszystkie dostępne typy pomp (solanka-woda, powietrze-woda, powietrze-powietrze itp.) zakupione jako urządzenia do ogrzewania można wykorzystać również do chłodzenia. W zależności od rodzaju posiadanej pompy ciepła wyróżnia się dwa sposoby działania urządzeń w trybie chłodzenia: chłodzenie aktywne – zarówno dla pomp powietrznych, jak i gruntowych – oraz w przypadku pomp gruntowych – również chłodzenie pasywne.

Chłodzenie domu latem aktywne i pasywne

Podczas pracy pompy ciepła w jej zamkniętym obiegu krąży czynnik chłodniczy, który podlega cyklowi przemian termodynamicznych. Podczas chłodzenia aktywnego obieg czynnika chłodniczego w systemie zostaje odwrócony i jednocześnie zmienia się kierunek przepływu ciepła. Parownik zaczyna pełnić funkcję skraplacza, a skraplacz staje się parownikiem. Ciepło z pomieszczeń jest przekazywane do czynnika chłodniczego. Chłodzenie aktywne pozwala na precyzyjne regulowanie mikroklimatu we wnętrzu i zachowanie stałej temperatury zasilania w całym okresie chłodzenia. Sprawdzi się więc zarówno w budynkach z instalacją grzewczą wyposażoną w klimakonwektory, jak i w systemach ogrzewania płaszczyznowego, czyli podłogowego, ściennego itp. Pozwala również na wykorzystanie pełnej mocy pompy ciepła i osiągnięcie niskiej temperatury czynnika. W marce Vaillant chłodzenie aktywne może być realizowane przez pompy typu powietrze-woda, np. pompa ciepła aroTHERM plus, lub przez pompy solankowe z pionowym gruntowym wymiennikiem ciepła.

Chłodzenie domu latem pasywne (naturalne) to natomiast proces, który wykorzystuje właściwości dolnego źródła ciepła – wody gruntowej lub gruntu. Pompa ciepła musi mieć tzw. moduł chłodzenia pasywnego, a jeśli go nie ma, należy dokupić potrzebny do tego wymiennik płytowy. Podczas pracy w trybie chłodzenia nie musi pracować sprężarka, jedynie pompy obiegowe i układ sterujący. Tego typu chłodzenie może być realizowane tylko przez gruntowe pompy ciepła, takie jak flexoCOMPACT exclusive, których dolnym źródłem ciepła są pionowe sondy gruntowe. Ciepło odebrane z budynku jest oddane do obiegu solanki, która krąży w pionowych odwiertach poprzez oddzielny wymiennik ciepła. Dzięki temu energia elektryczna wymagana w tym procesie ogranicza się jedynie do napędu pomp obiegowych dolnego i górnego źródła. Efektywność chłodzenia naturalnego zależy głównie od wielkości i parametrów dolnego źródła. Jeśli jest nim grunt, to pod koniec sezonu letniego, kiedy zgromadzi się w nim duża ilość ciepła, moc chłodnicza może znacząco się obniżyć. Chłodzenie pasywne nie jest w stanie zapewnić równie wysokiej mocy, co chłodzenie aktywne, jednak w większości przypadków pozwala schłodzić pomieszczenia o kilka stopni.

Darmowa klimatyzacja w domu a instalacja podłogowa

Chłodzenie domu latem za pomocą pompy ciepła może się odbywać w większości za pośrednictwem instalacji podłogowej, która zimą służy do ogrzewania. Instalację można wykorzystać zarówno do chłodzenia pasywnego, jak i aktywnego, jednak w przypadku chłodzenia pasywnego jest to praktycznie jedyna dostępna metoda chłodzenia. Dzięki możliwości osiągnięcia niskiej temperatury chłodzenia w przypadku chłodzenia aktywnego można wykorzystać instalację klimakonwektorów. Pozwala to na skuteczny odbiór ciepła z pomieszczeń. Jeśli instalacja podłogowa będzie wykorzystywana do chłodzenia, niezbędna będzie bieżąca kontrola punktu rosy, tak aby temperatura podłogi nie spadła poniżej temperatury wykroplenia pary wodnej na jej powierzchni. Warto więc zwrócić uwagę, aby regulator był wyposażony w czujnik pomiaru wilgotności powietrza i kontrolę punktu rosy.

Klimatyzacja a fotowoltaika – czy można chłodzić energią słoneczną?

Pompa ciepła w sprzyjających warunkach jest w stanie czerpać z otoczenia około 75% energii potrzebnej do ogrzania czy też chłodzenia domu, natomiast pozostałe 25% musi być dostarczone w postaci prądu elektrycznego, za który należy zapłacić. Mając jednak niewyczerpalne źródło, jakim jest słońce, warto się pokusić o korzystanie z fotowoltaiki i zapewnić sobie niemal samowystarczalność energetyczną. Panele fotowoltaiczne również bazują na odnawialnych źródłach energii i przekształcają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną, która zasila różne urządzenia elektryczne w domach czy firmach. Prąd wyprodukowany za pomocą instalacji fotowoltaicznej przeznaczony jest również do zasilania pompy ciepła, co powoduje obniżenie kosztów użytkowania pompy właściwie do zera. Z drugiej strony pompa ciepła pozwala na efektywne wykorzystanie energii wytworzonej dzięki ogniwom fotowoltaicznym.

Marka Vaillant oferuje zarówno systemy fotowoltaiczne, jak i pompy ciepła. Zdecyduj się na ekologiczne rozwiązanie i sprawdź więcej na naszej stronie.

Przeczytaj też: Jak schłodzić pomieszczenie? 5 sposobów na obniżenie temperatury w domu