Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Program Mój Prąd 4.0 – jak złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie?

Mój Prąd to cykl programów rządowych skierowany do osób fizycznych, który ma poprawić efektywność energetyczną naszych domów, a także zwiększyć produkcję energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznej w Polsce. Nabór wniosków do czwartej edycji programu – Mój Prąd 4.0 ma ruszyć na przełomie I i II kwartału 2022 roku. Dowiedz się, czy możesz zostać beneficjentem, jakie zmiany w programie Mój Prąd zostały wprowadzone i co zrobić, by uzyskać dofinansowanie.

Weź udział w programie Mój Prąd i zadbaj z nami o środowisko

Odnawialne źródła energii – tzw. OZE – pozwalają m.in. na produkcję prądu z niemal nieograniczonych zasobów energii. Jednym z nich jest promieniowanie słoneczne. Wystarczy zamontowana na dachu domu lub garażu mikroinstalacja fotowoltaiczna (inaczej instalacja PV), by energia słoneczna zamieniła się w energię elektryczną. To jeden ze sposobów na czystsze powietrze (brak spalin emitowanych przez elektrownię), niezależność energetyczną i niższe rachunki. 1 kWh prądu kosztuje średnio 0,55 zł, co daje 110 zł miesięcznie (przy założeniu, że miesięczne zużycie prądu wynosi 200 kWh). Jeśli posiadasz instalację fotowoltaiczną, która całkowicie spełnia zapotrzebowanie Twojego domu na prąd elektryczny, nie wydajesz tej kwoty – co w skali roku daje spore oszczędności.

Zamontuj fotowoltaikę auroPOWER i złóż wniosek do 4 edycji programu Mój Prąd

Program Mój Prąd – zasady i przeznaczenie dotacji

Nabór wniosków do czwartej edycji rozpocznie się pod koniec I kwartału 2022 roku, natomiast data jego zakończenia nie jest jeszcze znana.

Budżet dla tej edycji ma wynieść 870 000 000 zł. Natomiast dofinansowanie ma być udzielane w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji fotowoltaicznej. Maksymalna kwota dofinansowania jednego przedsięwzięcia to od 15 grudnia 2022 roku aż 6 000 zł (do tej pory było to 3 000 zł).

Co jeszcze wiemy o programie?

Z programu Mój Prąd 4.0 będą mogły skorzystać osoby, które:

 • zainstalowały fotowoltaikę oraz inne rodzaje instalacji, które zwiększają poziom efektywności energetycznej, w trakcie trwania programu lub przed uruchomieniem naboru – pod uwagę będą brane koszty poniesione na montaż systemu PV w terminie, który zostanie ogłoszony przed startem naboru,
 • zamontują instalację fotowoltaiczną o mocy w przedziale 2-10 kW – podobnie jak w przypadku trzech poprzednich edycji.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie poprzednimi edycjami programu czas oczekiwania na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku ma wynosić od 6 do 7 miesięcy.

Program Mój Prąd 4.0 ma kłaść nacisk nie tylko na zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale też na autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej. Początkowo przewidywano również, że zakres rzeczowy inwestycji zostanie rozszerzony o nowe elementy, takie jak:

 • punkty ładowania samochodów elektrycznych,
 • inteligentne systemy zarządzania energią w domu,
 • magazyny energii,
 • magazyny ciepła lub chłodu.

Kolejne zmiany w programie Mój Prąd, które zostały wprowadzone, podyktowane są powrotem do początkowych założeń programu, czyli zwiększenia efektywności wykorzystywania fotowoltaiki na własne potrzeby. Dodatkowo zmieniają się zasady rozliczania za prąd. Instalacje odebrane do 31 marca 2022 będą rozliczane wg starych reguł, tj. net-meteringu (za 1 kW energii oddanej do sieci można odebrać za darmo 0,8 kW w razie potrzeby). Natomiast instalacje odebrane po tym czasie będą rozliczać się na zasadzie net-billingu (polega ona na sprzedaży nadwyżki produkowanej energii do sieci, a następnie kupowanie jej po cenach rynkowych w razie potrzeby). Od 15 grudnia 2022 roku zwiększy się również dotacja na magazyny energii – z obowiązujących do tej pory 7 500 zł do aż 16 000 zł.

System fotowoltaiczny VAILLANT auroPOWER

Poznaj zasady i korzyści płynące z poprzednich edycji programu Mój Prąd.

Dlaczego warto złożyć wniosek do programu Mój Prąd?

Udział w programie Mój Prąd to sposób na zwiększenie budżetu Twojej rodziny. Dzięki możliwości dofinansowania produkcji ekologicznej energii masz szansę na pokrycie nawet połowy kosztów, które wiążą się z zakupem i instalacją fotowoltaiki.

Koszty eksploatacji instalacji PV nie są duże – energia elektryczna powstaje automatycznie, a urządzenia są niemal bezawaryjne i posiadają dużą żywotność. Ponadto fotowoltaika zredukuje Twoje rachunki za prąd niemal do zera.

Co zyskujesz dzięki udziałowi w programie Mój Prąd?

 • Zwrot do 50% kosztów za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Poprawę efektywności energetycznej, wyższą wartość nieruchomości i darmowy prąd.
 • Niezależność energetyczną.

Pamiętaj również o korzyściach ekologicznych w postaci mniejszej emisji spalin. Dzięki temu poprawi się jakość powietrza – a to zysk nieprzekładalny na pieniądze, który będziesz odczuwać w kolejnych latach.

Chcesz jeszcze bardziej wspomóc walkę ze smogiem? Pobierz e-book Czyste Powietrze i przekonaj się, jak to zrobić.

Kto może zostać beneficjentem programu Mój Prąd?

Mój Prąd – dla kogo przeznaczony jest program?

Program Mój Prąd jest skierowany do osób fizycznych, które wytwarzają prąd na własne potrzeby i są stroną umowy przyłączeniowej zawartej z elektrownią (taka umowa reguluje kwestie związane z wprowadzeniem wytworzonego prądu do sieci energetycznej). Oznacza to, że zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej powinien się odbyć jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Aby zostać beneficjentem programu Mój Prąd, podczas składania wniosku należało ukończyć następujące czynności:

 • zakup i montaż instalacji PV,
 • podpisanie dwustronnej umowy z dystrybutorem energii elektrycznej,
 • zainstalowanie licznika dwukierunkowego.

Program nie przewiduje dofinansowania na zmianę mocy urządzeń fotowoltaicznych zainstalowanych wcześniej ani zabezpieczeń do kredytów pobranych w tym celu.

Jako beneficjent programu Mój Prąd wyrażasz zgodę na ewentualną kontrolę instalacji w okresie 3 lat od wypłaty dofinansowania.

Mój Prąd 4.0 stawia także nowy wymóg dla beneficjentów – jest nim konieczność postawienia tablicy informacyjnej o treści „Inwestycja proekologiczna wsparta w programie Mój Prąd” wraz z odpowiednimi 4 logotypami. Musi być ona umieszczona w widocznym miejscu, jak np. ogrodzenie bądź elewacja domu. Powinna mieć konkretne wymiary – najlepiej format A3 (420 mm × 297 mm), minimalny to natomiast A4 (297 mm × 210 mm)

Mój Prąd - jak złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie?

Program Mój Prąd wniosek – jak go złożyć i uzyskać dofinansowanie?

Wysłanie zgłoszenia do programu Mój Prąd jest proste. Jeśli spełnisz powyższe warunki, uruchom Generator wniosków o dofinansowanie. Nie wiesz, jak uzupełnić poszczególne pola? NFOŚiGW ma dla Ciebie instrukcję składania wniosku online.

 • fakturę za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dowód zapłaty faktury,
 • dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego z danymi identyfikacyjnymi umowy kompleksowej (wzór dokumentu znajdziesz na stronie NFOŚiGW).

W tej edycji programu wnioski papierowe dokumenty do programu Mój Prąd nie są przyjmowane. Wszystko odbywa się drogą elektroniczną. Gdy Twój wniosek zostanie rozpatrzony, zostaniesz o tym poinformowany e-mailem. Odrzucony dokument będziesz mógł złożyć ponownie, jeśli usuniesz powód odrzucenia.

Chcesz jeszcze bardziej zmniejszyć koszty i zadbać o środowisko? Oblicz koszty ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej!

Wróć do sekcji głównej