Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę dostosowaną do Twoich potrzeb. Aby korzystać z witryny z pełnym komfortem, proszę zaakceptuj wszystkie pliki cookie na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Akceptuj Odrzuć

Prosument

Ogólnopolski program wspierający inwestycje z pompami ciepła.

Program PROSUMENT ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację rozszerzenie kończącego się w 2014r. programu "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych".

Program będzie wdrażany na trzy sposoby:

a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

pożyczki wraz z dotacjami dla jst,

wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,

nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,

kwota pożyczki wraz z dotacją >= 1000 tys. zł.

b) za pośrednictwem banku

środki udostępnione bankowi wybranemu w przetargu, z przeznaczeniem na dotacje i udzielania kredytów bankowych,

nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez bank.

c) za pośrednictwem WFOŚiGW

środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek wraz z dotacjami,

nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez WFOŚiGW.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż małych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

 • energii elektrycznej lub
 • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedna instalację lub oddzielne instalacje w budynku),

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

PROGRAM NIE PRZEWIDUJE DOFINANSOWANIA DLAPRZEDSIĘWZIĘĆ POLEGAJĄCYCH NA ZAKUPIE I MONTAŻU WYŁĄCZNIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

WYMAGANIA OGÓLNE:

 • urządzenia fabrycznie nowe i z 5-letnią gwarancją producentów licząc od daty uruchomienia instalacji
 • wymaganym elementem instalacji są liczniki niezbędne do prawidłowego prezentowania danych o wielkości produkcji ciepła lub energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, o ile konieczność ich instalacji wynika z załącznika nr 3 do programu (dla pomp ciepła wymagany jest tylko licznik energii elektrycznej)
 • rękojmia wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata
 • instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim
 • zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć: w przypadku budynków nowych - 50 W/m2, w przypadku budynków modernizowanych - 80 W/m2 powierzchni ogrzewane
 • jeżeli instalacja składa się z kilku urządzeń mogących pracować samodzielnie, koszt kwalifikowalny każdego z urządzeń wytwarzających energię (wraz z instalacjami pomocniczymi) nie może być niższy niż 20% łącznych kosztów kwalifikowalnych instalacji
 • w przypadku instalacji składających się z kilku urządzeń OZE-elektrycznej lub OZE-cieplnej + OZE-elektryczne, udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych dotacji, odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej.

WYMAGANIA DOT. INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA:

 • znamionowa moc insalacji: do 300 kW, maks. 55oC na zasilaniu
 • pompy do c.wu. muszą korzystać z powietrza zewnętrznego
 • min. COP: powietrze/woda A2/W35: COP>3,1; solanka/woda B0/W35: COP>4,3; woda/woda W10/W35: COP 5,1, powietrze/woda do c.w.u. A15/W10-55: COP>2,9
 • obliczony SCOP dla powietrze/woda na c.o. i c.w.u.: SCOP>3,3; dla solanka/woda i woda/woda: SCOP>3,8. Wartość współczynnika SCOP moża obliczyć za pomocą kalkulatora kosztów, który zamieszczony jest na stronie Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp ciepła (PORT PC) http://kalkulator.portpc.pl/
 • licznik energii elektrycznej pobieranej przez wszystkie urządzenia instalacji

MAKSYMALNY KOSZT KWALIFIKOWALNY:

5 500 zł/kW DLA SOLANKA/WODA I WODA/WODA

3 000 ZŁ/KW DLA POWIETRZE/WODA

5 000 ZŁ/KW DLA POWIETRZE/WODA WYŁĄCZNIE DO C.W.U. Z ZASOBNIKIEM O POJ. 150 LUB 250 LITRÓW, A 8 000 ZŁ Z ZASOBNIKIEM >250 LITRÓW

Informujemy, że pompy ciepła marki Vaillant spełniają warunki programu Prosument. Potwierdza to znk jakości EHPA-Q przyznany przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA).

Więcej informacji na temat programu na stronie NFOŚiGW

Więcej informacji na temat certyfikatów EHPA-Q przyznanych pompom ciepła marki Vaillant znajdziesz tutaj.