Olej opałowy to wydajne źródło energii cieplnej

Oleje opałowe pozostają bardzo ważne dla naszego społeczeństwa. Służą nie tylko do napędzania silników. Olej opałowy może być optymalnym paliwem w instalacji grzewczej.

Olej ma wysoką wartość opałową w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi. Magazynowanie oleju wymaga jednak specjalnego miejsca zapewniającego ochronę przed pożarem i zalaniem. Potrzebna jest także spora powierzchnia na składowane paliwo.

Olej jest jednym z paliw kopalnych, które powstają przez miliony lat ze szczątków roślinnych i zwierzęcych. Jego zasoby są zatem ograniczone. Spośród popularnych nośników energii olej opałowy cechuje się niestety największą zmiennością ceny. W związku z tym, wybierając ten rodzaj nośnika energii warto stosować kocioł o najwyższej sprawności, by ograniczyć koszty eksploatacji instalacji. Inaczej nagły wzrost ceny w połączeniu z wysokim zużyciem paliwa pewnego dnia może nas niemile zaskoczyć.

Więcej informacji o olejowych kotłach kondensacyjnych marki Vaillant.

Zalety korzystania z oleju

• Wysoka sprawność

• Wysoka wartość opałowa

• Niezależność dzięki własnemu zbiornikowi

• Zakup w momencie obniżki cen pozwala uzyskać oszczędności

• Może być elastycznie łączony z energią odnawialną

Wymagania, które musi spełniać dom

• Magazyn naziemny lub podziemny

• Miejsce na duży zbiornik

• Ochrona przed pożarem i zalaniem

• Warto również zadbać o termoizolację budynku dla ograniczenia zużycia paliwa

Olej opałowy

Olej opałowy jest wytwarzany z mniej łatwopalnych składników ropy naftowej. Jest on zatem niepalny w stanie ciekłym. Spalają się tylko jego opary. Jest wtryskiwany przez cienkie dysze do kotła i wraz z powietrzem tworzy mgłę, która ulega zapłonowi.

Biopaliwa

Do oleju opałowego można dodać nawet 20% biopaliwa. Biopaliwo jest produkowane z zasobów odnawialnych, takich jak słonecznik czy rzepak. W produkcji nie wykorzystuje się całych roślin, lecz jedynie skrobię, cukier lub olej.