Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Porównanie technologii grzewczych

Poszczególne rodzaje systemów grzewczych wykorzystują różne nośniki energii. Są to bardzo często gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy, a także wykorzystanie energii odnawialnej. Poszczególne technologie różnią się obsługą, a także wymaganiami w zakresie montażu, niezbędnej przestrzeni, zakresu prac, kosztów inwestycji i eksploatacji.

Nie istnieje jedna technologia, którą można byłoby zastosować w każdym domu, bez żadnych ograniczeń. Dodatkowo poszczególne systemy grzewcze różnią się znacząco pod względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Decyzję o wyborze konkretnej technologii należy poprzedzić analizą dostępnych wariantów. W podjęciu odpowiedniej decyzji pomogą Autoryzowani instalatorzy.

Zainwestuj, aby potem zaoszczędzić

Jeśli najważniejszym kryterium mają być najniższe koszty eksploatacji instalacji, wówczas warto zainwestować w technologie, które zapewniają najwyższą i sprawność i wysoki udział energii odnawialnej. Podobnie gdy w miejscu instalacji nie jest dostępny stosunkowo tani nośnik energii, jakim jest gaz ziemny, wówczas warto zainwestować w instalację opartą na efektywnym wykorzystaniu energii odnawialnej, np. pompę ciepła lub zastosować układ hybrydowy (połączenie kotła zasilanego gazem płynnym czy olejem opałowym z pompą ciepła, np. powietrze-woda). W ten sposób możemy ograniczyć koszty inwestycji, a w przyszłości korzystać z redukcji kosztów eksploatacji jaką zapewnia pompa ciepła, a w najchłodniejsze dni z wysokiej mocy jaką daje kocioł.

Nieco tańszą, pod względem kosztów inwestycji możliwością wykorzystania energii odnawialnej jest zastosowanie kolektorów słonecznych. Ważną kwestią na etapie wyboru odpowiedniej konfiguracji instalacji jest również możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu urządzeń.

Dla ułatwienia porównania cech poszczególnych technologii zebrano je poniższej tabeli.

Więcej informacji o dofinansowaniu i oszczędnościach [-> link do strony Dotacje x105]

Przegląd

Tabela umożliwia porównanie głównych cech różnych rodzajów ogrzewania. Dokładne informacje o poszczególnych technologiach znajdują się na stronach im poświęconych.

Kotły gazowe kondensacyjnePompy ciepłaSystemy solarne
Wymagana powierzchnia
Wymagana przestrzeń montażowaNajmniejszaNiewielka, szczególnie w przypadku kompaktowych pomp ciepłaNajwiększa (wymagana zabudowa kolektorów oraz zbiornika). Najmniej miejsca zajmują kompaktowe zestawy solarne, np. auroSTEP
Czy rozwiązanie możliwe jest do zastosowania również w mieszkaniu?TakNie. Możliwe w przypadku zasilania mieszkań z centralnej kotłowniNie. Możliwe wspomaganie w przypadku zasilania mieszkań z centralnej kotłowni
Wykorzystanie
Możliwe wykorzystanie jako jedyne źródło ciepła?TakTakNie (wyjątkiem są rozbudowane instalacje z sezonowym magazynowaniem energii)
Technologia przystosowana do współpracy z instalacją niskotemperaturową (<62 °C)?TakTakTak
Możliwość współpracy z instalacją wyposażoną w grzejniki o wymaganej temperaturze zasilania > 62 °C?TakNie (wyjątkiem są pompy ciepła wysokotemperaturowe)Tak (wiąże się to jednak z ze znacznym spadkiem sprawności)
Koszt
Koszt inwestycjiNajniższyNajwyższyŚredni
Koszt eksploatacjiŚredniNiskiNajniższy
Zależność kosztów eksploatacji od zmian cen nośników energiiWysoka Niska (bardzo wysoka sprawność wykorzystania nośnika energii)Najniższa (bardzo niskie zużycie energii konwencjonalnej)
Zrównoważony rozwój
Emisja CO2ŚredniaNiskaNajniższa
Wykorzystanie energii odnawialnejBrakWysokie (nawet 75-80 %)Wysokie
Dofinansowanie
Możliwe do wykorzystania programy dofinansowania?Lokalne programy likwidacji niskiej emisjjiLokalne programy likwidacji niskiej emisji, program ProsumentProsument, lokalne programy oferowane przez samorządy