Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Gaz

Gaz jest jednym z najważniejszych paliw na globalnym rynku ogrzewania i energetyki. Jego rola prawdopodobnie nie ulegnie zmianie w ciągu najbliższych dziesięcioleci z powodu względnie dużych rezerw tego paliwa. Poza gazem ziemnym kotły gazowe można zasilać gazem płynnym (propanem technicznym).

Gaz ziemny jest bardzo efektywny kosztowo w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi. Wynika to ze znacznie niższych nakładów kapitałowych. Paliwo to nie wiąże się z żadnymi kosztami składowania. Technologia spalania gazu ziemnego jest też bardzo efektywna. Pozwala najlepiej wykorzystać energię, szczególnie w nowoczesnych kotłach kondensacyjnych.

Spalanie gazu jest czyste, nie powstaje sadza ani popiół, a zatem emisja jest mniejsza niż na przykład w przypadku spalania oleju. Gaz jest uważany za najbardziej ekologiczne paliwo kopalne.

Zalety korzystania z gazu:

• Niskie koszty inwestycji

• Wysoka sprawność

• Urządzenia zajmują małą przestrzeń

• Najniższa emisja CO₂ wśród paliw kopalnych

• Możliwość elastycznego łączenia z technologiami wykorzystującymi energię odnawialną

Warunki, które musi spełniać dom:

• Przyłączenie do instalacji gazowej

• System odprowadzania spalin

• Kocioł gazowy naścienny lub stojący

Bezpieczeństwo urządzeń gazowych marki Vaillant

Nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne marki Vaillant spełniają surowe normy bezpieczeństwa, gwarantujące właściwe działanie urządzeń. Należy jednak zlecić serwisantowi przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych, aby zagwarantować długoterminowe bezpieczeństwo i sprawność urządzenia. Niektóre z oferowanych urządzeń mają funkcję przypominania o terminach przeglądu. Powiadamiają o konieczności przeprowadzenia czynności serwisowych i możliwych źródłach zakłóceń, a nawet zgłaszają je wykonawcy pocztą elektroniczną, telefaksem lub SMS-em.

Więcej informacji o gazowych kotłach kondensacyjnych marki Vaillant.

Gaz ziemny

Gaz ziemny składa się głównie z metanu, którego złoża znajdują się na głębokości od 1000 do 3500 metrów pod poziomem gruntu. Gaz jest doprowadzany z miejsc wydobycia do konsumentów gazociągami liczącymi często kilka tysięcy kilometrów długości. Gaz ziemny w postaci skroplonej jest także przewożony zbiornikowcami.

Według aktualnych prognoz złoża gazu ziemnego zdatnego do konwencjonalnego wydobycia wystarczą na około 63 lat. Nieeksploatowane dotąd złoża mogą wystarczyć na kolejne 70 lat.

Gaz płynny

Gaz płynny jest produktem ubocznym powstałym podczas rafinacji ropy naftowej, znanym także pod nazwą LPG (liquefied petroleum gas). LPG składa się głównie z propanu i butanu. Jest skraplany pod dużym ciśnieniem w celu ograniczenia objętości i ułatwienia transportu. Gaz jest przewożony statkami i samochodami-cysternami.

Jego zaletą jest możliwość wykorzystania w domach, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu ziemnego. Składowanie wymaga kupna specjalnego zbiornika wytrzymałego na podwyższone ciśnienie, który można zamontować w domu lub ogrodzie.