Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Energia słoneczna

Słońce jest niemal niewyczerpanym źródłem energii, dostępnym praktycznie bez ograniczeń, bezemisyjnym i bezpłatnym. Dostarcza powierzchni ziemi 960 miliardów kilowatogodzin dziennie. Taka ilość energii teoretycznie pokrywa światowe zapotrzebowanie na 180 lat.

Energia słoneczna jest obecnie wykorzystywana w gospodarstwach domowych na dwa różne sposoby:

1. W technice grzewczej służy do podgrzewania wody użytkowej i wspomagania ogrzewania.

2. W ogniwach słonecznych efekt fotowoltaiczny jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej.

Zalety korzystania z energii słonecznej do ogrzewania:

• Niewyczerpane zasoby energii słonecznej

• Energia słoneczna jest bezpłatna

• Brak emisji CO2

• Możliwość włączenia do dotychczasowej instalacji

• Mniejsza zależność od wahań cen na giełdach towarowych

Warunki, które musi spełniać dom

• Odpowiednia powierzchnia do montażu kolektorów słonecznych

• Kolektory powinny mieć w miarę możliwości ekspozycję południową

• Brak cienia przez cały dzień

• Instalacja ogrzewania z możliwością rozbudowy o zbiornik buforowy

Energia słoneczna obniża koszty ogrzewania

Kolektory słoneczne przetwarzają energię słoneczną w energię cieplną. Dostępne w ofercie płaskie kolektory płytowe zamieniają do 85% promieniowania słonecznego w energię cieplną. W zależności od modelu stosuje się je do wspomagania przygotowania ciepłej wody lub do wspomagania przygotowania ciepłej wody i ogrzewania budynku.

W rurowych kolektorach próżniowych znajdują się zwierciadła, które skupiają światło słoneczne na absorberze, a izolację termiczną stanowi warstwa próżni, stąd kolektory te są stosowane szczególnie w instalacjach przeznaczonych również do wspomagania ogrzewania budynku.

Po przetworzeniu energii słonecznej w kolektorach ciepło jest przenoszone za pomocą odpowiedniego płynnego nośnika do zasobnika wody w budynku. Wymiennik ciepła przenosi z kolei energię zawartą w płynnym nośniku do wody w zasobniku. Dzięki odpowiednio dobranej pojemności można z niej korzystać w miarę potrzeb, nawet gdy słońce nie świeci.

Solarny system grzewczy pozwala ograniczyć zużycie energii na potrzeby przygotowania ciepłej wody nawet o 60% lub do 20% w przypadku wykorzystania kolektorów zarówno do przygotowania ciepłej wody jak i ogrzewania budynku.

Więcej informacji o płaskich kolektorach słonecznych marki Vaillant.

Więcej informacji o rurowych kolektorach próżniowych marki Vaillant.