Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Poznaj systemy grzewcze

Na system grzewczy składa się wytwarzanie ciepła, jego dystrybucja i przekazywanie do poszczególnych pomieszczeń. Elementy te tworzą łącznie obieg grzewczy i zapewniają sprawne rozprowadzenie ciepła w pomieszczeniach.

Poznaj systemy grzewcze

Najlepiej przeanalizować jakie elementy mogą wchodzić w skład systemu grzewczego na konkretnym przykładzie.

Wytwarzanie ciepła

Pierwszy element instalacji centralnego ogrzewania to źródło ciepła, np. gazowy kocioł kondensacyjny, pompa ciepła czy inne urządzenia do produkcji ciepła. We wszystkich technologiach podgrzewa się tzw. nośnik ciepła, którym z reguły w instalacji centralnego ogrzewania jest woda.

Dystrybucja ciepła

Podgrzana woda jest rozprowadzana przez układ rur od urządzenia grzewczego do ogrzewanych pomieszczeń. Nośnik ciepła jest rozprowadzany przez podwójny układ rur. Jedna z nich służy do doprowadzania gorącej wody do grzejnika (tzw. zasilanie). W przypadku ogrzewania podłogowego gorąca woda jest doprowadzana do powierzchni grzewczej. Druga z rur odprowadza ochłodzoną wodę z powrotem do kotła centralnego ogrzewania (tzw. powrót).

Przekazywanie ciepła w poszczególnych pomieszczeniach

Centralne ogrzewanie przekazuje ciepło do grzejników lub ogrzewania podłogowego poprzez układ dystrybucji ciepła (np. rurociąg). Grzejniki i powierzchnie grzewcze są ogrzewane gorącą wodą. Ich zadaniem jest oddanie ciepła do powietrza w pomieszczeniu. Dlatego grzejniki są zaprojektowane tak, aby ułatwić cyrkulację powietrza wokół nich. Dzięki temu powietrze nagrzewa, a po ogrzaniu wznosi się nad grzejnik do sufitu. Tu ulega schłodzeniu i opada w kierunku podłogi. W ten sposób powstaje obieg, w którym krąży powietrze, zapewniając w pomieszczeniu komfortową temperaturę.

Więcej informacji o technologii grzewczej marki Vaillant.