Znajdź

Inteligentne rozwiązania w zgodzie z naturą

Żyjemy w świecie, w którym zrównoważony rozwój i efektywność stają się coraz ważniejsze. Z tego powodu marka Vaillant opracowała systemy grzewcze Green IQ, które ograniczają emisję gazów cieplarnianych oraz ograniczają koszty produkcji energii bez zmniejszania komfortu Użytkowników urządzeń. Wyłącznie produkty, które spełniają kryteria zdefiniowane przez naszych ekspertów, mogą być oznaczone etykietą Green iQ.

Etykieta Green iQ

Etykieta green iQ to autorski, innowacyjny standard marki Vaillant.

Green iQ to dobrze zaprojektowane, przyszłościowe,trwałe i ekologiczne produkty najwyższej jakości.

Urządzenia, które łączą:

 • najwyższą efektywność energetyczną
 • wytwarzanie energii bez szkód dla klimatu
 • oraz zarządzanie systemami grzewczymi przez Internet.


Produkty z etykietą Green iQ

Wyznaczają w naszej branży standardy ekologicznej technologii grzewczej.

Green iQ to pierwsza etykieta tego typu, wskazująca starannie zaprojektowane produkty wysokiej jakości, które są zarówno trwałe, jak i rozwojowe.


Green + iQ, definicja

Samo zestawienie „Green” (zieleni, synonimu tego, co naturalne i trwałe) oraz „iQ” (skrót od „ilorazu inteligencji”) wyraźnie wskazuje obrany kierunek: inteligentną drogę do ekologicznej przyszłości.

Koncentracja na odnawialnych źródłach energii w produktach Green iQ to nie tylko korzyść dla środowiska, lecz także najbardziej inteligentny wybór.

„Green”

Stabilne wytwarzanie energii cieplnej to wyzwanie na przyszłość. Aby jutro oszczędzać energię, potrzebne są inteligentne rozwiązania.

Wyłącznie urządzenia, które spełniają wysokie normy trwałości, otrzymują etykietę Green iQ.

Normy Green to:

 • optymalna efektywność
 • wysoki poziom możliwości recyklingu
 • minimalne zużycie energii – etykieta efektywności A
 • społecznie odpowiedzialna produkcja
 • wysoka jakość

„iQ”

Produkty Green iQ pracują z wysoką efektywnością energetyczną bez szkody dla środowiska,

iQ oznacza:

 • zarządzenie on-line
 • aplikacja na urządzenia mobilne
 • łatwość tworzenia systemu hybrydowego
 • monitorowanie zużycia energii
 • zdalny serwis

Green iQ - to dla naszych klientów cenna wskazówka

Dla użytkowników urządzeń, instalatorów, serwisantów etykieta Green iQ jest niezawodnym znakiem najlepszego produktu gwarantującego poszanowanie środowiska i niskie koszty energii.