Szkolenia tematyczne

Systemy hydrauliczne (SH)

SZKOLENIE:Systemy hydrauliczne (SH)
GRUPA DOCELOWA: Instalatorzy i serwisanci urządzeń grzewczych
CEL:Przedstawienie oferty systemów hydraulicznych marki Vaillant
ZAKRES SZKOLENIA:
 • Schematy hydrauliczne instalacji grzewczych
 • Funkcje podzespołów instalacji grzewczych
CZAS TRWANIA: 1 dzień szkolenia w godzinach 9.00-16.00
MIEJSCE: Ośrodki Szkoleniowe w Krakowie, Poznaniu, Warszawie
TERMIN: Patrz – terminarz szkoleń (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
PŁATNOŚĆ: Bezpłatne
WARUNKI: Telefoniczne lub pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Ośrodku Szkoleniowym Vaillant
DODATKOWE INFORMACJE:Uczestnik szkolenia otrzymuje:
− materiały szkoleniowe
− ciepły posiłek, napoje

Systemy buforowe DS

SZKOLENIE:Systemy buforowe (DS)
GRUPA DOCELOWA: Instalatorzy i serwisanci urządzeń grzewczych, projektanci, handlowcy
CEL:Przedstawienie oferty systemów buforowych marki Vaillant
ZAKRES SZKOLENIA:
 • Budowa instalacji buforowych
 • Moduł solarny
 • Moduł świeżej wody
 • Schematy hydrauliczne instalacji buforowych
 • Źródła ciepła w instalacjach buforowych
 • Regulacja instalacji buforowych
 • Konserwacja i serwisowanie
CZAS TRWANIA: 1 dzień szkolenia w godzinach 9.00-16.00
MIEJSCE: Ośrodki Szkoleniowe w Krakowie, Poznaniu, Warszawie
TERMIN: Patrz – terminarz szkoleń (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
PŁATNOŚĆ: Bezpłatne
WARUNKI: Telefoniczne lub pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Ośrodku Szkoleniowym Vaillant lub Przedstawicielowi Regionalnemu
DODATKOWE INFORMACJE:Uczestnik szkolenia otrzymuje:
− materiały szkoleniowe
− ciepły posiłek, napoje

Systemy solarne (SO)

SZKOLENIE:Systemy solarne (SO)
GRUPA DOCELOWA: Instalatorzy i serwisanci urządzeń grzewczych, projektanci, handlowcy
CEL:Przedstawienie oferty systemów solarnych marki Vaillant
ZAKRES SZKOLENIA:
 • Oferta handlowa kolektorów solarnych
 • Rodzaje kolektorów
 • Budowa kolektorów
 • Montaż kolektorów
 • Budowa stacji solarnej
 • Schematy hydrauliczne instalacji solarnych
 • Uruchamianie instalacji solarnych
 • Najczęściej popełniane błędy w instalacjach solarnych
 • Konserwacja i serwisowanie instalacji solarnych
CZAS TRWANIA: 1 dzień szkolenia w godzinach 9.00-16.00
MIEJSCE: Ośrodki Szkoleniowe w Krakowie, Poznaniu, Warszawie
TERMIN: Patrz – terminarz szkoleń (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
PŁATNOŚĆ: Bezpłatne
WARUNKI: Telefoniczne lub pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Ośrodku Szkoleniowym Vaillant lub Przedstawicielowi Regionalnemu
DODATKOWE INFORMACJE:Uczestnik szkolenia otrzymuje:
− materiały szkoleniowe
− ciepły posiłek, napoje