Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę dostosowaną do Twoich potrzeb. Aby korzystać z witryny z pełnym komfortem, proszę zaakceptuj wszystkie pliki cookie na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Akceptuj Odrzuć

Kryteria autoryzacji VPS

(urządzenia grzewcze - zasilane paliwem gazowym lub płynnym) *

Warunki klasyfikacji do danej kategorii autoryzacyjnej VPS

Instalator Autoryzowany (IA)

Warunki autoryzacji:

 • Zaliczenie szkolenia autoryzacyjnego (KK-kotły kondensacyjne o mocy do 45kW)
 • Podpisanie umowy autoryzacyjnej w pełnym lub ograniczonym zakresie

Uprawnienia:

 • Instalacja gazowych, olejowych urządzeń grzewczych, systemów solarnych, przezbrajanie kotłów na inny rodzaj gazu\ paliwa, instalacja pomp ciepła, rekuperacji (w zależności od odbytych szkoleń firma partnerska może posiadać pełen lub ograniczony zakres autoryzacji)
 • Instalacja urządzeń regulacji
 • Pierwsze uruchomienia urządzeń grzewczych
 • Zakup części zamiennych

Obowiązki:

 • Właściwy stosunek do klienta
 • Spełnianie warunków zawartych w umowie

Instalator Klub (IK)

Warunki autoryzacji:

 • Minimum 6 miesięczna autoryzacja Vaillant (IA)
 • Wykonanie minimum 5 uruchomień urządzeń w ciągu 9 miesięcy (liczone od daty uzyskania autoryzacji) lub 8 uruchomień w ciągu ostatnich 12 miesięcy (liczone od daty zgłoszenia chęci rozszerzenia uprawnień)
 • Brak uzasadnionych skarg ze strony klientów
 • Szkolenie „Przeglądy gwarancyjne” - 2 dni (bezpłatnie)
 • Podpisanie umowy autoryzacyjnej IK

Uprawnienia:

 • Zakres uprawnień wg umowy IA
 • Dodatkowo firma partnerska ma prawo do wykonywania przeglądów urządzeń firmy Vaillant w pierwszym roku eksploatacji, wydłużających gwarancję do 24 miesięcy z ograniczeniem tylko do urządzeń zainstalowanych i jednocześnie uruchomionych przez siebie

Obowiązki:

 • Właściwy stosunek do klienta
 • Spełnianie warunków zawartych w umowie

Serwis Autoryzowany (SA)

Szkolenie oraz autoryzacja jest ograniczona i organizowana wyłącznie według aktualnego zapotrzebowania określonego przez Vaillant

Warunki autoryzacji:

 • Posiadanie autoryzacji Vaillant od co najmniej 24 miesięcy
 • Pełne szkolenie autoryzacyjne (kotły kondensacyjne do 45kW, kotły kondensacyjne powyżej 45 kW, kotły olejowe)
 • Ukończenie szkolenia „Przeglądy gwarancyjne”
 • Posiadanie samochodu z wizualizacją według standardu Vaillant (1. 100% marka Vaillant; 2. 50% Vaillant i 50% Saunier Duval)
 • Obowiązkowe odbycie wszystkich szkoleń i doszkoleń jakie organizuje firma Vaillant i na które członek VPS został zaproszony
 • Wykonanie minimum 15 uruchomień urządzeń kondensacyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • Udokumentowany zakup części zamiennych (RKS) za kwotę nie mniejszą niż 5000 zł netto w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie dotyczy regulatorów)
 • Brak uzasadnionych skarg ze strony klientów
 • Przedstawienie aktualnych uprawnień energetycznych
 • Spełnienie powyższych kryteriów umożliwia zapisanie się i uczestnictwo w szkoleniu serwisowym.
 • Szkolenie serwisowe SA (w tym na starsze urządzenia oraz MAG) – 3 dni, 487,80 zł netto
 • Podpisanie umowy autoryzacyjnej SA

Uprawnienia:

 • Instalacja urządzeń firmy Vaillant (wg umowy)
 • Pierwsze uruchomienia urządzeń (wg umowy)
 • Przeglądy wydłużające gwarancję do 24 miesięcy
 • Naprawy pogwarancyjne
 • Zakup części zamiennych

Obowiązki:

 • Właściwy stosunek do Klienta
 • Wypełnianie warunków zawartych w umowie
 • Wykonanie napraw urządzeń w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia
 • Zakup części zamiennych u Regionalnego Koordynatora Serwisu.

W każdym przypadku firma Vaillant zastrzega sobie prawo do ostatecznego zakwalifikowania firmy do danej kategorii VPS oraz określenia ewentualnych minimalnych wymogów lub okresów weryfikacyjnych.

*Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani zaproszenia do rokowań.

W szczególności spełnienie powyższych warunków, w tym odbycie szkoleń, nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia umowy autoryzacyjnej.